Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektrotechnika pro školy

Digitální učebnice
Demo soubory k učebnicím
Metodika elektro
Návody k měření
Otázky k závěrečným zkouškám, maturitní otázky
Praxe - elektrotechnické konstrukce
Školení - Certifikát moderní výuky elektro
Tématické plány
Testy

Diskusní fórum


Ing. Jiří Vlček Tyto stránky jsou učené všem učitelům odborných elektrotechnických předmětů. Obsahují učební texty, návody k laboratorním měřením, příklady a metodickými texty.
Mám 24 let praxe v oboru elektro, z toho 11 let ve školství. Učil jsem na SPŠE i na SOU, teorii i praxi. Pravidelně publikuji ve spolupráci s Nakladatelstvím technické literatury BEN (17 publikací), s časopisem Amatérské rádio (8 samostatně zpracovaných čísel) a f. Topinfo (www.tzb-info.cz).

S publikační činností jsem začal, když jsem si uvědomil, jaký je propastný rozdíl mezi nároky učitelů v hodinách teorie a skutečnými znalostmi studentů. Ty se nejlépe poznají při oživování elektrotechnických výrobků v hodinách praxe. Student, který se v teoretických předmětech seznamuje s vyšší matematikou často není schopen navrhnou dělič napětí, plete si propustný a závěrný směr u diody, apod.

Změny v součástkové základně tohoto oboru probíhají velmi rychle. Výuka odborných předmětů by za nimi neměla zaostávat.
Učebnice, které jsem napsal a které vydávám vlastním nákladem, jsou proto zaměřeny na bezpečné zvládnutí základních znalostí. Prosazují rovněž používání moderních součástek a zapojení. Tyto stránky je doplňují o texty, které by nebylo ekonomické vydávat knižně.

V současnosti se školní osnovy nahrazují rámcovými vzdělávacími plány. Školy mají větší samostatnost. To samo o sobě ke zkvalitnění výuky nestačí. Je potřeba definovat, co je moderní výuka a jak elektroniku správně učit. Žádná státní instituce se zatím touto otázkou nezabývala a nevytvořila k tomu materiály. (Na žádném úředním papíře není napsáno, která zapojení a které součástky jsou moderní.) Kontrolují se pouze formální stránky výuky (pokud je správně vyplněná třídní kniha, je vše v pořádku).
Zatímco v praxi se lpění na zastaralých postupech trestá propuštěním nebo krachem, ve školství se zastaralá výuka platí stejně jako moderní výuka.
Vzdělávání učitelů je jednou z hlavních priorit v programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je financován z ESF. Zatím ale pro tuto činnost nejsou k dispozici žádné peníze, provádím ji na vlastní náklady a za pomoci f. Topinfo sro, které tímto děkuji za pomoc při vytvoření těchto stránek.

Společně s touto firmou připravuji vzdělávací program pro učitele středních elektrotechnických škol s využitím ESF. Jeho součástí má být kromě školení učitelů z analogové a klasické číslicové techniky také semináře zabývající se problematikou mikroprocesorové techniky, programovatelnými hradlovými poli, propojením měřicí a výpočetní techniky a technickou angličtinou. Chceme vytvořit databázi elektrotechnických příkladů pro výuku s pomocí PC. Bude-li to možné, bude v rámci tohoto programu rozdávána školám technická literatura, případně další pomůcky k výuce.

Rádi bychom pro tuto činnost našli schopné spolupracovníky, kteří se o své nápady budou ochotni rozdělit se svými kolegy. Bylo by dobré, aby se na tvorbě těchto stránek podílelo více autorů. Doufáme, že se situace časem změní k lepšímu a že bude možné příspěvky na tyto stránky zaplatit.
Napište nám prosím, zda by Vaše škola měla zájem se takového programu zúčastnit. Uveďte prosím, kolik je u Vás učitelů odborných elektrotechnických předmětů a kolik přibližně máte žáků.

Děkuji předem za všechny připomínky k těmto stránkám.
Ing. Jiří Vlček
Tehov 122
251 01 Říčany
E: , tel 266 05 29 45, mob 723 799 875


Mohlo by vás zajímat


11.9.2023NOARK Electric Europe s.r.o.
Společnost NOARK Electric připravila na nový školní rok 2023/24 další, v pořadí již třetí ročník soutěže NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM. Naváže tak na 2. ročník, kterého se zúčastnilo 71 středních elektrotechnických škol z několika zemí Evropy. Hlavním cílem soutěže je umožnit studentům oboru elektrotechniky rozvíjet kreativitu při plánování a realizaci vlastních projektů.
10.7.2020Ing. Jiří Ullsperger, MBA
Odborný Do napájecích částí elektrospotřebičů se v současné době zcela prosadily tzv. elektronické pulzní zdroje. Používají se k napájení LED žárovek i elektrických lokomotiv. Do rozvodné sítě však zanášejí silnou složku vyšších harmonických, které se projevují dokonce i ve viditelné deformaci sinusového napětí sítě. Kdo má z nasazení spínaných zdrojů jednoznačný prospěch a komu vadí?
27.5.2018JABLOTRON ALARMS a.s.
Přední český výrobce zabezpečovacích systémů JABLOTRON reaguje na nedostatek odborníků v technických oborech. Rozhodl se podporovat jejich výuku už od základní školy. Jako významný partner podpořil Logickou olympiádu, vybraným základním školám ve svém regionu také věnoval stavebnice pro podporu výuky fyziky.
24.9.2017Josef Tuček, Siemens, s.r.o.
Bez peněz na institucionální financování, tedy na zajištění svého základního chodu, nemůže ve světě ani u nás žádná vědecká instituce dlouhodobě fungovat, říká Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.
10.9.2017Josef Tuček, Siemens, s.r.o.
Mají se tady scházet špičkoví technici z akademického prostředí s výbornými techniky z průmyslu, aby společně dotáhli své nápady do praxe. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (známý pod anglickou zkratkou CIIRC) už pro ně připravuje v Praze své laboratoře. V první řadě haly s technikou, která dokáže napodobit tovární výrobu.
5.4.2017ČTK, redakce
Sněmovna schválila rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).
25.8.20162N Telekomunikace a.s.
Asi každý rodič odpoví, že škola, kam posílá své děti, je celkem bezpečná. Málokdo si ale tuto otázku položí, dokud nedojde k nějakému neštěstí. Jak tedy vypadá bezpečná škola pohledem 2N?
20.6.2016Teco a.s.
První kroky s Foxtrotem mohou být provázeny školicím kufrem. Firma Teco s nimi pořádá jak pravidelná školení, tak i školení na zakázku. Zájemcům například ze středních škol případně univerzit jej dodává i jako vhodné přenosné vybavení učeben.
16.1.2016Siemens, s.r.o.
Závod společnosti Siemens na výrobu elektromotorů se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, otevřel v Ostravě konstrukční kancelář pro studenty. Posiluje tím tak spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.
28.9.2015HMS Industrial Networks - FCC Průmyslové systémy
Společnost Global Electrical Solutions instalovala v jazykové škole v Oxfordu systém správy technických zařízení budov. Připojením komunikačních bran Netbiter Remote Management na řídicí systémy Rockwell Automation mohou uživatelé online sledovat aktuální teploty, hodnoty dalších proměnných a spotřebu.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Elektrotechnika


VIDEA 
 
Reklama