Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Siemens otevřel studentskou kancelář pro konstruktéry

Závod společnosti Siemens na výrobu elektromotorů se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, otevřel v Ostravě konstrukční kancelář pro studenty. Posiluje tím tak spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Studenti technické vysoké školy, kteří prošli výběrovým řízením, budou s podporou mentorů pracovat na konkrétních úkolech. V současné době je konstrukční kancelář otevřená pro pět studentů pátého ročníku a doktorandského studia elektrooborů a oboru mechaniky. „Práce na reálných úkolech umožní mladým technikům ověřit si v praxi znalosti, které získali během studia. Otevření konstrukční kanceláře je konkrétní krok, kterým chceme podpořit spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem. Věřím, že bude přínosem pro všechny zúčastněné,” říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

„Vytvořením studentské kanceláře sledujeme dva na sebe navazující cíle. Dáváme tím možnost vybraným studentům pracovat na skutečných úkolech z konstrukční praxe při vývoji elektromotorů. Navíc se snažíme získat studenty pro příchod do plného pracovního poměru na pozici vývojový konstruktér po ukončení školy. Přejdou tak do svého prvního zaměstnání plynule s již osvojenými pracovními návyky, se znalostí používaného softwaru a také s vybudovanými kontakty v týmu“, říká ředitel frenštátského výrobního závodu Jaromír Zapletal.

Studenti absolvovali koncem září letošního roku zaškolení v útvaru Research and Development ve frenštátském závodě. „Dnes s naší podporou pracují na přemodelování 3D komponent obrobků, zejména litinových součástí, které používáme při zpracování zakázek. Nové modely dál použijeme do 3D rozměrových náčrtků pro zákazníky,“ popisuje práci studentů jeden z mentorů, Alexandr Velička z útvaru R&D frenštátského závodu.

Studenti mají v kanceláři pružnou pracovní dobu, která jim umožní přizpůsobit se studijním povinnostem. „V podstatě můžeme přijít kdykoliv, nejsme limitovaní, a to je při studiu velice důležité. Největší výhodou je pro nás možnost získat nyní tolik vyhledávanou praxi v oboru. Ta je samozřejmě lepší než manuální brigády mimo obor. Naučíme se mnoho nového, a to ve velmi přátelském prostředí. Navíc je tato praxe placená,“ říká Martin Hrehuš , student 5. ročníku oboru Energetické stroje a zařízení technické univerzity, který pracuje v konstrukční kanceláři společnosti Siemens.

Závod počátkem nového kalendářního roku začne s vyhledáváním dalších vhodných kandidátů, aby si zajistil kontinuální získávání vhodných kandidátů na profesi konstruktéra.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...