Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Teorie

Zveme Vás na školení Požární bezpečnost v elektrotechnice 2018

14.3.2018 | LPE s.r.o.
Na školení, které uceleně řeší problematiku požární bezpečnosti v elektrotechnice je připraven blok o legislativě, problematika rozváděčů, záložních zdrojů a jističů, ochrana rozváděčů a vedení proti požáru a také téma koordinace v projektové přípravě stavby mezi PBŘ a projektem elektro.

Akademie JABLOTRON: Certifikační kurzy montáží zabezpečovací techniky a systémů regulace vytápění

1.9.2015 | JABLOTRON ALARMS a.s.
Profesionální montáž alarmů Jablotron je zajímavá příležitost, jak nezávisle podnikat a vydělat si peníze! Tyto kurzy jsou zařazeny do programu Akademie Jablotron, který vás nejen seznámí s problematikou zabezpečovacích systémů, ale umožní vám profesně růst a stát se tak jedničkou ve svém oboru.

Jak se pozná elektřina z obnovitelných zdrojů

22.3.2015 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Přestože všechny elektrony jsou stejné, je možno zajistit, aby elektřina ve vaší zásuvce pocházela z konkrétního zdroje. Záleží však na způsobu, jakým je obchodována.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 26.03.2015 17:42
Fotovoltaické panely

Optimalizace fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody

16.12.2013 | Ing. Petr Wolf, prof. Ing. Vítězslav Benda CSc., ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie
Fotovoltaický systém lze připojit k zátěži přímo nebo pomocí regulátoru se sledováním bodu maximálního výkonu (MPP). Bylo zjištěno, že přímým zapojením lze získat maximálně 77 % elektrické energie oproti systému se sledovačem MPP.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 07.02.2018 14:31
konvenční a aktivní hromosvod

Technická podstata hromosvodu

16.3.2012 | Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze, Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec Praha
Přímý úder blesku do zařízení s sebou přináší často nedozírné důsledky poškození. Z hlediska připojených soustav však největší škody způsobí až následná odražená vlna, respektive přepětí indukované do vazeb, kterými jsou jednotlivé soustavy propojeny.

Dimenzování autonomních fotovoltaických systémů

20.6.2011 | Tomáš Markvart
Dimenzování autonomních fotovoltaických systémů je důležitá součást jejich návrhu a je aktivním předmětem výzkumu. V té nejzákladnější formě, doporučí příslušný algoritmus optimální velikost fotovoltaickéhu panelu a baterie nebo vztah mezi nimi, který se obvykle nazývá dimenzační křivka (anglicky sizing curve).

Superkondenzátory

16.8.2010 | Petr Dvořák, Ústav Elektrotechnologie, FEKT VUT v Brně
Elektrochemické kondenzátory (superkondenzátory, ultrakapacitory) jsou elektrotechnické součástky schopné akumulovat, udržet a vydat velké množství elektrické energie. K uchovávání energie využívají dvou principů: elektrické dvojvrstvy a vratné chemické reakce.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 17.08.2010 16:39

Elektrické sítě pro přenos energie

18.7.2010
V elektrotechnice existují pojmy, které jsou brány odbornou veřejností jako termíny a jejich vlastnosti jako neměnný fakt. Mezi tyto pojmy platí i výraz elektrické sítě. Z tohoto důvodu je vhodné si připomenout alespoň nejzákladnější formy jejich provedení.

Palivové články, rozdělení, principy, vlastnosti

5.7.2010 | V. Novák, Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT v Brně
Palivové články převádějí chemickou energii přímo na elektrický proud. Jejich životnost je prakticky omezena životností elektrod, jejichž funkce je pouze katalytická. Zkoušejí se různé kombinace paliv (H2, CO, metan, metanol), elektrolytů, membrán, elektrod a provozních teplot.

Vstup na fotovoltaickou výstavu zdarma

9.11.2009 | redakce
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 se uskuteční na výstavišti BVV v Brně již 4. ročník České fotovoltaické konference a výstavy. Jedná se o akci s nejdelší tradicí v oboru. Výstavy se v letošním roce účastní výrazně větší počet firem. Na rozdíl od předchozích ročníků je vstup na výstavu zdarma.

K cenám elektřiny pro rok 2009 - divoký růst cen pokračuje

15.12.2008 | Jan Kaiseršat
Autor tohoto materiálu se domnívá, že by občané měli být široce informováni o rozporech v deklarované a skutečné cenové politice strategických komodit, protože státní monopolní politika ČR ve svých důsledcích podstatně a dlouhodobě občany i firmy poškozuje.

Protipožární ochrana kabelových instalací

22.4.2008 | Ing. Marek Pokorný
Následující článek především zdůvodňuje, proč je nutné věnovat kabelovým elektroinstalacím v objektu zvýšenou pozornost z požárního hlediska.

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (IV)

7.12.2007 | Ing. Jaroslav Novák
Na téma uvedené v titulu byly již dříve (od roku 2003) publikovány tři články. S odstupem čtyř let bude zajímavé vrátit se znovu k tomuto stále aktuálnímu tématu.
diskuse: 98 příspěvků, poslední 13.09.2012 19:06

Zkušenosti revizního technika s revizemi bytových instalací po částečné či úplné rekonstrukci bytových rozvodů

22.10.2007 | Jiří Rejmon - revizní technik
Praktické rady od revizního technika se mohou hodit všem elektrikářům. Článek je souhrnem postřehů a nejčastějších chyb na elektroinstalacích po rekonstrukci.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 07.01.2016 08:26

Měniče napětí a spínané zdroje - teoretická základna

30.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Účinnost klasických zdrojů není příliš velká (např. pro 5V zdroj je to pouze 30 %). Jedná se o velká a těžká zařízení s masivním transformátorem a rozměrným chladičem. Moderní technika je proto nahrazuje měniči a spínanými zdroji. Ty mají účinnost zhruba 80 % a daleko menší rozměry.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.05.2017 17:26

Zdroje napětí (II) - teoretická základna

16.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Druhá část základních informací k napěťovým zdrojům se týká jejich různých možností zapojení dle různorodých aplikací. V závěru se pak věnuje stabilizátorům napětí.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Zdroje napětí (I)

2.7.2007 | Ing. Jiří Vlček
Následující článek popisuje klasické napájecí zdroje, zabývá se transformátorem a jeho základní funkcí včetně uvedení postupu popisu určení vlastností neznámého transformátoru a zjištění jeho životnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Stožáry VVN (III)

18.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Závěrečná část příspěvků věnovaných venkovním vedením a stožárům se věnuje jejich konstrukcím, které jsou odvislé především od přenášeného napětí elektrického vedení a dále pak různých morfologických a klimatických podmínek.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Stožáry VVN (II)

11.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Následující článek se věnuje typům stožárů, které jsou rozčleněny dle napětí vedení. Autor dále konstatuje, že neustálý rozvoj průmyslu a společnosti vyvíjí stále větší tlak na nová vedení za současného zmenšování užitné plochy těchto liniových staveb, domnívá se, že je nutné hledat nové trendy a přístupy.

K přípravě TNI Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

6.6.2007 | Ing. Karel Dvořáček
V současnosti existuje v tuzemské praxi pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely z roku 1986. Tato norma byla v době vzniku plně v souladu s obdobnými předpisy ve vyspělých evropských státech, ale dnes již nevyhovuje moderním elektrickým zařízením v lékařství.

další články