Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Návody k měření

Jsou určeny pro předmět Elektronická měření žákům 3. a 4. SPŠE. Většinu těchto úloh je možné použít pro výuku tohoto předmětu na SOU.

Smyslem těchto návodů je:

  • Umožnit žákům praktické seznámení s moderní součástkovou základnou.
  • Naučit žáky pracovat s nejčastěji používanými měřicími přístroji a měřicími metodami.
  • Naučit žáky vést dokumentaci o měření a zpracovávat naměřené hodnoty.

V bodu a každé úlohy jsou uvedeny teoretické poznatky, které je potřeba znát před zahájením měření.

Každá úloha je rozdělena do několika dílčích úkolů – body b, c, atd.

Vyučující podle časových možností a podle schopností žáků rozhodne, které části úlohy se budou měřit. Rovněž pro každé měření zadá žákům minimální počet naměřených hodnot. Na SOU nepředpokládám měření všech úkolů v každé úloze. Některé časově náročnější úlohy je možné rozdělit do dvou cvičení.

Vlastnosti cívek

Měření vlastností CMOS obvodů

Dělič napětí, Theveninova věta

Měření dolní (horní) propusti

Vlastnosti měřících přístrojů

Komparátor

Měření na koncovém zesilovači

Vlastnosti kondenzátoru

Laboratorní řád

Měření na transformátoru

Měření VA charakteristiky LED

Měření VA charakteristiky bipolárního tranzistoru

Měření VA charakteristiky Zenerovy diody

Měření VA charakteristiky křemíkové a Schottkyho diody

Měření vlastností unipolárního tranzistoru

Obvod NE 555 jako astabilní multivibrátor

Měření na nízkofrekvenčním předzesilovači

Měření rezistorů, ověření Ohmova zákona, paralelní zapojení rezistorů

Měření vlastností optického vazebního členu

Operační zesilovač

Poučení o bezpečnosti práce

Přechodné jevy

Snižující měnič napětí

Monolitický stabilizátor napětí

Měření VA charakteristiky termistoru

Klasický napájecí zdroj

Měření Wienova článku a paralelního rezonančního obvodu

Měření VA charakteristiky žárovky

Zvyšující měnič napětí

 
 
Reklama