Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Normy a právní předpisy
Archiv článků od 3.2.2009 do 14.10.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

6.1.2011
Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG.

Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.

24.9.2010
Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Ochrana před bleskem je standardním technickým oborem, pro který existují mezinárodní elektrotechnické normy IEC i platné normy evropské EN, které se postupně přebírají a vydávají jako normy ČSN/ ČSN EN. Česká technická norma je v ČR právně chápána jako minimální opatření pro zajištění bezpečnosti.

16.8.2010
Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB

4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.

23.7.2010
Jiří Rejmon

Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

13.5.2010
David Vítek, generální ředitel,

V posledních měsících se objem rezervací výkonu u českých distributorů (ČEZ, Eon, PRE, ČEPS) díky razantnímu postupu snížil podle předběžných kalkulací asi o 17 % ! Zmizelo tedy největší strašidlo fotovoltaiky - spekulativní rezervace.

23.3.2010
Lindab Ventilace

Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.

21.1.2010
Ing. Antonín Melč, Product Marketeer PLS, Philips Česká republika, s.r.o.

Členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu schválily implementaci směrnice 2005/32/EC, která se týká požadavků ekodesignu všesměrových světelných zdrojů pro domácnosti. Následkem zavedení této směrnice je stahování neefektivních světelných zdrojů z prodeje v zemích Evropské unie. Postupné stahování z prodeje ovlivní všechny světelné zdroje pro domácnosti.

4.1.2010
Ing. Stanislav Vitner, Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát odbor elektroenergetiky a plynárenství

Článek popisuje činnost SEI v oblasti elektroenergetiky se zaměřením na aktuální stav v oblasti úsporných spotřebičů.

16.11.2009

Sledování energetické náročnosti je dnes velmi frekventovaná otázka. Sledují se budovy a únik tepla z nich, zkoumá se možnost rekuperace energie u různých zařízení a v tomto článku je popisováno, že i výtah může být úspornější, co se spotřeby energie týče.

9.11.2009
redakce

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 se uskuteční na výstavišti BVV v Brně již 4. ročník České fotovoltaické konference a výstavy. Jedná se o akci s nejdelší tradicí v oboru. Výstavy se v letošním roce účastní výrazně větší počet firem. Na rozdíl od předchozích ročníků je vstup na výstavu zdarma.

22.10.2009

Soubor norem ČSN EN 62305 pro ochranu před bleskem nepředstavuje dogma, ale snahu vyřešit věci rozumně s ohledem na možnosti. Nelze za každou cenu bazírovat na dodržení každého doporučení. Vždy je nejlepší hledat nejlepší schůdné řešení s ohledem na ochranu před bleskem, ale i s ohledem na možnosti, estetiku atp.

7.9.2009
Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

V červenci letošního roku začala platit novela energetického zákona. Shrnutí změn oproti předchozí úpravě předpisu zpracoval pro portál TZB-info jeden z autorů novely.

3.2.2009
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ

Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).


zpět na aktuální články
 
 
Reklama