Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 22.8.2008 do 10.6.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2

10.6.2011 | Ing. Jiří Sluka
Druhé vydání ČSN 33 2130 nahradilo normu platnou od roku 1983, bylo třeba zapracovat změny, a to zejména z řady norem ČSN 33 2000. Do 1. září 2011 se souběžně může používat i původní vydání normy.

Blesková válka - okapy, čekající zabijáci

6.1.2011 | Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG.
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.05.2012 13:51

Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov

4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem

24.9.2010 | Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Ochrana před bleskem je standardním technickým oborem, pro který existují mezinárodní elektrotechnické normy IEC i platné normy evropské EN, které se postupně přebírají a vydávají jako normy ČSN/ ČSN EN. Česká technická norma je v ČR právně chápána jako minimální opatření pro zajištění bezpečnosti.

Elektrické instalace v koupelnách a kuchyních, bytových i nebytových prostorách

16.8.2010 | Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
4 ochranné zóny elektrické instalace a elektrických spotřebičů dle normy ČSN 33 2000-7-71 ed.2. Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky ohraničují prostor s vanou nebo sprchou tvořící hranici zón.

Práce revizního technika

23.7.2010 | Jiří Rejmon
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (I)

2.6.2010 | Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Přehled závazných technických požadavků na stavbu, plynovod, vodovod, vytápění a větrání a rekapitulace TNI pro hodnocení solárních tepelných soustav, energetické požadavky na osvětlení a výpočtové hodnocení a klasifikace budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění.

Situace ve fotovoltaice v květnu 2010 pohledem odborníka

13.5.2010 | David Vítek, generální ředitel,
V posledních měsících se objem rezervací výkonu u českých distributorů (ČEZ, Eon, PRE, ČEPS) díky razantnímu postupu snížil podle předběžných kalkulací asi o 17 % ! Zmizelo tedy největší strašidlo fotovoltaiky - spekulativní rezervace.

Funkční a lehce čistitelný potrubní systém

23.3.2010 | Lindab Ventilace
Vzduchovody by měly být navrhovány s ohledem na možnost čištění vnitřních ploch potrubí a příslušenství. Lindab usnadňuje výstavbu, nabízí komplexní snadno čistitelný systém, který řeší dodržování norem a splňuje i ty nejvyšší požadavky na těsnost.

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti

21.1.2010 | Ing. Antonín Melč, Product Marketeer PLS, Philips Česká republika, s.r.o.
Členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu schválily implementaci směrnice 2005/32/EC, která se týká požadavků ekodesignu všesměrových světelných zdrojů pro domácnosti. Následkem zavedení této směrnice je stahování neefektivních světelných zdrojů z prodeje v zemích Evropské unie. Postupné stahování z prodeje ovlivní všechny světelné zdroje pro domácnosti.

Monitoring a kontrola implementace směrnice o ekodesignu

4.1.2010 | Ing. Stanislav Vitner, Státní energetická inspekce, Ústřední inspektorát odbor elektroenergetiky a plynárenství
Článek popisuje činnost SEI v oblasti elektroenergetiky se zaměřením na aktuální stav v oblasti úsporných spotřebičů.

Nově připravovaná ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí

17.11.2009 | Ing. Karel Dvořáček
Vývoj v souboru norem IEC 60364, který je základem i pro evropský soubor HD 60364, v současnosti dospěl k základní restrukturalizaci. Jedním z kritérií byl i požadavek na stálou jednoznačnost těchto dokumentů.

Certifikace energeticky úsporných výtahů v TÜV SÜD

16.11.2009
Sledování energetické náročnosti je dnes velmi frekventovaná otázka. Sledují se budovy a únik tepla z nich, zkoumá se možnost rekuperace energie u různých zařízení a v tomto článku je popisováno, že i výtah může být úspornější, co se spotřeby energie týče.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Vstup na fotovoltaickou výstavu zdarma

9.11.2009 | redakce
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2009 se uskuteční na výstavišti BVV v Brně již 4. ročník České fotovoltaické konference a výstavy. Jedná se o akci s nejdelší tradicí v oboru. Výstavy se v letošním roce účastní výrazně větší počet firem. Na rozdíl od předchozích ročníků je vstup na výstavu zdarma.

Ne vše musí jít za každou cenu aneb Hromosvod s lidskou tváří

22.10.2009
Soubor norem ČSN EN 62305 pro ochranu před bleskem nepředstavuje dogma, ale snahu vyřešit věci rozumně s ohledem na možnosti. Nelze za každou cenu bazírovat na dodržení každého doporučení. Vždy je nejlepší hledat nejlepší schůdné řešení s ohledem na ochranu před bleskem, ale i s ohledem na možnosti, estetiku atp.

Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční

1.10.2009 | Ing. Petr Bebčák, PhD.
Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu, stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby.

K novele energetického zákona - 158/2009 Sb.

7.9.2009 | Ing. Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
V červenci letošního roku začala platit novela energetického zákona. Shrnutí změn oproti předchozí úpravě předpisu zpracoval pro portál TZB-info jeden z autorů novely.

Přístup k českým technickým normám (ČSN) pro členy ČKAIT a další odbornou veřejnost

16.2.2009 | Marie Báčová, Informační centrum ČKAIT Praha
Zpoplatnění českých technických norem, z nichž některé jsou v podstatě součástí právního řádu ČR, je často kritizováno, naposledy například úřadem ombudsmana. V roce 2009 nebudou sice stále normy přístupné zdarma, ale dojde k jejich výraznému zlevnění.

Aktuální situace v transformaci technické normalizace v České republice

3.2.2009 | Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - předseda ÚNMZ
Patrně již vešlo v obecnou známost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) rozhodlo o zrušení své příspěvkové organizace, Českého normalizačního institutu (ČNI) k datu 31. 12. 2008. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přijetí takových opatření, aby zabezpečování tvorby a vydávání českých technických norem (ČSN) bylo od 1. 1. 2009 vykonáváno v rámci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Využití vnějšího vlivu BA2 - děti

22.8.2008
Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Elektrotechnika