Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Informační a telekomunikační technologie
Archiv článků od 4.2.2004 do 2.2.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

2.2.2006
Eva Veverková, Ministerstvo životního prostředí

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení z domácností platí v ČR i celé EU od 13. srpna 2005. Ministerstvo životního prostředí pro ni nastavilo vhodné podmínky [1]. Obce tak dnes mohou podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, který pak pro obec zajistí odběr elektrozařízení i elektroodpadu [2].

7.7.2005
Ing. Jaroslav Novák

Článek volně navazuje na dva předcházející díly publikované před více než rokem. Problematika působení elektromagnetického pole na lidské zdraví tehdy vyvolala mnoho reakcí a rozsáhlou diskuzi. Z osobních dotazů a z diskuze na Internetu bylo zjištěno, že předchozí článek byl napsán příliš odborně a nebyl v některých otázkách pochopen.

20.4.2005
Václav Macháček

Mnohá nedorozumění mezi odběrateli elektřiny a jejími dodavateli vyplývají z toho, že nejsou plně vymezeny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích mezi těmito dvěma subjekty.

14.12.2004
Ing. David Beneš, Dewarec, s. r. o.

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ohledně odpadů z elektrických zařízení se týká zejména výrobců/dovozců elektrických a elektronických zařízení. Směrnice doporučuje mimo jiné snížení nadměrné spotřeby přírodních zdrojů a prevenci znečištění.

4.2.2004
Ing. Jaroslav Novák

Z rozboru uvedeného v minulém čísle je zřejmé, že je zde zásadní rozpor mezi telekomunikačním zákonem a elektrotechnickými normami ČSN EN na jedné straně proti vládnímu nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 na straně druhé. Jak se tato nekompatibilita promítá do legislativy a jak se můžeme bránit před nevhodným umísťováním antén vysílačů v husté městské zástavbě?


zpět na aktuální články
 
 
Reklama