Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 4.2.2004 do 10.4.2016

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

16.3.2016
ABF, a.s.

V květnu začíná na výstavišti v Letňanech seriál jarních průmyslových veletrhů. Zveme Vás na FOR INDUSTRY zabývající se strojírenskými technologiemi, veletrh FOR ENERGO zaměřený na výrobu a užití energie, FOR LOGISTIC pro logistiku, skladování a manipulaci, veletrh FOR 3D pro 3D technologie a letos poprvé veletrh informačních systémů pro průmysl – FOR INFOSYS.

1.3.2016
redakce

Bezpečnostní a elektrotechnický portál ORSEC se dnes stal oficiálně součástí odborného portálu TZB-info. Společně s portály ESTAV.cz a Kalkulátorem cen energií tak nyní tvoří jednu rodinu. Přijímací ceremoniál i s muzikou proběhl dnes na veletrhu Aqua-therm.

30.12.2013
Ing. Marek Cahlík, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav bezpečnostního inženýrství

Cílem článku je analýza falešných poplachů z hlediska příčin a možností řešení této problematiky. V druhém dílubudou popsány zařízení a softwarové programy, které jsou vhodné k odhalení, snížení či eliminaci falešných poplachů.

14.3.2011
ENBRA, a.s.

Měření tepla na patách objektů zaznamenalo v posledních 20 letech nebývalý rozmach. Zdá se těžko uvěřitelné, že se před 40 roky celkem běžně používaly měřiče pracující na čistě mechanickém principu a bez jediné elektronické součásti. Mechanické měřiče tepla zvládaly nejen měřit teplotu a průtok, ale také počítat teplotní diferenci a tyto hodnoty násobit podle kalorimetrické rovnice.

29.7.2010
Siemens, s.r.o.

Dánská společnost Saxo Bank je celosvětově považována za průkopníka v oblasti úspěšného využití strategií a modelů bankovního podnikání založených na internetu. Banka obchoduje s dluhopisy a provádí termínované a rozdílové obchody. Jde o čistě virtuální obchodování, při kterém je mimořádně důležitý nepřetržitý a bezproblémový provoz výpočetní techniky.

9.5.2010
Vít Smrčka

ČEZ začne testovat inteligentní technologie při distribuci a prodeji elektřiny. Ve Vrchlabí chce do roku 2015 vybavit 4 500 domácností a firem digitálními elektroměry. Kromě toho instaluje inteligentní prvky automatizace do zdejší distribuční sítě.

3.4.2010
Beta Control s.r.o.

Jsem zastáncem nástěnek, to jste si jistě všimli díky mému článku v některém z minulých čísel bulletinu Jak to dělají jinde. Přesto bych se rád tentokrát věnoval komunikačnímu kanálu, který je na stálém vzestupu a který do budoucna jistě nadále bude posilovat. Tušíte správně, je to internet. Jak může internet napomoci komunikacím v rámci jednoho domu? Jednoduše, zřídíme si vlastní, domovní stránku.

16.12.2009
Siemens, s.r.o.

V případě požáru je ze všeho nejdůležitější rychlá a dobře organizovaná evakuace. Normativní požadavky kladené na používané výstražné systémy jsou proto mimořádně významné. Hlasové výstražné zařízení E100 z produkce společnosti Siemens zcela odpovídá současným i připravovaným normám a zároveň – díky použití komponent s malou spotřebou energie – nabízí velké možnosti úspor.

7.12.2007
Ing. Jaroslav Novák

Na téma uvedené v titulu byly již dříve (od roku 2003) publikovány tři články. S odstupem čtyř let bude zajímavé vrátit se znovu k tomuto stále aktuálnímu tématu.

2.7.2007
Ing. Karel Toman

S decentralizovanými řídicími a informačními systémy se v poslední době setkáváme stále častěji. Umožňuje to prudký rozvoj polovodičových technologií, jejich neustálé zlevňování a poptávka po stále větším komfortu, bezpečnosti a ekonomické efektivitě. V následujícím článku se budeme zabývat standardizovanými technologiemi určenými pro správu a řízení techniky budov.

2.2.2006
Eva Veverková, Ministerstvo životního prostředí

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení z domácností platí v ČR i celé EU od 13. srpna 2005. Ministerstvo životního prostředí pro ni nastavilo vhodné podmínky [1]. Obce tak dnes mohou podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, který pak pro obec zajistí odběr elektrozařízení i elektroodpadu [2].

7.7.2005
Ing. Jaroslav Novák

Článek volně navazuje na dva předcházející díly publikované před více než rokem. Problematika působení elektromagnetického pole na lidské zdraví tehdy vyvolala mnoho reakcí a rozsáhlou diskuzi. Z osobních dotazů a z diskuze na Internetu bylo zjištěno, že předchozí článek byl napsán příliš odborně a nebyl v některých otázkách pochopen.

20.4.2005
Václav Macháček

Mnohá nedorozumění mezi odběrateli elektřiny a jejími dodavateli vyplývají z toho, že nejsou plně vymezeny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích mezi těmito dvěma subjekty.

14.12.2004
Ing. David Beneš, Dewarec, s. r. o.

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ohledně odpadů z elektrických zařízení se týká zejména výrobců/dovozců elektrických a elektronických zařízení. Směrnice doporučuje mimo jiné snížení nadměrné spotřeby přírodních zdrojů a prevenci znečištění.

4.2.2004
Ing. Jaroslav Novák

Z rozboru uvedeného v minulém čísle je zřejmé, že je zde zásadní rozpor mezi telekomunikačním zákonem a elektrotechnickými normami ČSN EN na jedné straně proti vládnímu nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 na straně druhé. Jak se tato nekompatibilita promítá do legislativy a jak se můžeme bránit před nevhodným umísťováním antén vysílačů v husté městské zástavbě?


zpět na aktuální články
 
 
Reklama