Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technologie Siemens chrání majetek přední internetové banky

Dánská společnost Saxo Bank je celosvětově považována za průkopníka v oblasti úspěšného využití strategií a modelů bankovního podnikání založených na internetu. Banka obchoduje s dluhopisy a provádí termínované a rozdílové obchody. Jde o čistě virtuální obchodování, při kterém je mimořádně důležitý nepřetržitý a bezproblémový provoz výpočetní techniky.

V oblasti požárního zabezpečení banka spoléhá na kouřové hlásiče a hasicí systémy společnosti Siemens, jejíž systém Sinorix N2 zajišťuje požární ochranu v trezorech a místnostech s výpočetní technikou.

Společnost Saxo Bank A/S založili Lars Seier Christensen, Kim Fournais a Marc Hauschildt pod názvem "Midas Fondsm?glerselskab" v roce 1992. Současný název Saxo Bank společnost používá od roku 2001, kdy získala bankovní licenci. Saxo Bank je investiční banka obchodující on-line s akciemi, dluhopisy, futures a dalšími finančními deriváty i s národními měnami (trh Forex). Společnost se také zabývá správou soukromého majetku.

Saxo Bank je v celosvětovém měřítku jednou z prvních finančních institucí, které vyvinuly informační, investiční a obchodní platformu založenou na síti internet. Společnost je mezinárodně proslulá rychlým a úspěšným zaváděním nových podnikatelských modelů založených na využití internetu. Vedle řady dalších uznání v roce 2008 získala ocenění "Best Bank for FX for Investors" časopisu FXweek, jež je v oboru financí považováno za znak výborné výkonnosti a indikátor předního postavení na trhu.

Architektonické ocenění nového ústředí

Nová ústřední budova společnosti Saxo Bank byla uvedena do provozu v srpnu 2008 a nachází na severním předměstí Kodaně, přímo na břehu průlivu Øresund. Její fasáda z diagonálně uspořádaných bílých hliníkových desek a modrozelených skleněných panelů přirozeně ladí s okolním prostředím, v němž dominují obloha a moře. Fasáda mnohočetným opakováním tvaru písmene x evokuje toto písmeno v názvu banky. Architektonické pojetí budovy dotváří image banky jako moderní, dynamické společnosti. V šesti podlažích s celkovou plochou 16.000 m2 jsou umístěny velkoprostorové kanceláře, jež obklopují otevřené, dobře prosvětlené atrium s velkoryse pojatým točitým schodištěm tvořícím pomyslnou páteř budovy. Srdcem ústředí společnosti je nejvýše položené podlaží - tzv. trading floor - vybavené nejmodernější výpočetní technikou.

Neobvyklá budova z dílny dánského architektonického ateliéru 3XN obdržela v roce 2009 od institutu britských architektů RIBA (Royal Institute of British Architects) cenu "RIBA International Award".

Dokonalá protipožární ochrana - podmínka bezpečného obchodování

Činnost banky poskytující služby on-line závisí v první řadě na spolehlivém a nepřetržitém provozu výpočetní techniky. Jednou z technologií, které to umožňují, je co nejdokonalejší systém protipožární ochrany. Vedení banky pověřilo vybudováním protipožárního systému společnost Siemens.

Systém požární signalizace v nové centrále společnosti Saxo Bank obsahuje celkem 920 inteligentních kouřových hlásičů a 66 tlačítkových hlásičů připojených k moderní ústředně požární signalizace značky Siemens. Systém monitoruje všechny místnosti na všech šesti podlažích. Hlavní důraz je kladen na požární zabezpečení dvou místností obsahujících počítačový systém banky, které jsou chráněny hasicím systémem Sinorix N2. Systém zahrnuje požární hlásiče, ovládací ústředny pro plynové stabilní hasicí zařízení a celkem 16 tlakových lahví s dusíkem.

Hasební účinek systému Sinorix N2 je, stejně jako u ostatních systémů používajících přírodní plyn, založen na snížení koncentrace kyslíku v chráněném prostoru. Po vypuštění dusíku poklesne podíl kyslíku podle povahy požáru na hodnotu mezi 13,8 až 10 % z celkového objemu vzduchu. Oheň pak již není zásobován vzdušným kyslíkem a velmi rychle uhasíná. Jde o velmi spolehlivý způsob jak požár uhasit a současně zabránit jeho opětovnému vzplanutí.

Hasicí systémy Sinorix založené na přírodních hasebních médiích nabízejí značnou volnost při projektování i výstavbě jednotlivých instalací. Zařízení s hasivem na bázi dusíku lze navrhovat na jmenovitý pracovní tlak 200 nebo 300 bar. Samozřejmě je možné hasicí systémy koncipovat pro ochranu jednoho prostoru, ale i jako tzv. multisekční řešení využívající jednu zásobu hasiva pro více chráněných prostorů. Tlakové lahve s hasivem je možné umisťovat v centralizované i decentralizované podobě. Díky všestrannosti a flexibilitě lze hasicí systémy s dusíkem velmi dobře přizpůsobit konstrukčním zvláštnostem budov, rozličným požadavkům uživatelů a konkrétním rizikům souvisejícím s požárem. Typickými případy použití systému Sinorix N2 jsou datová centra, telekomunikační systémy, kabelové kanály, vnitřní rozvodny elektřiny, velíny, strojovny a jiné místnosti s technickými zařízeními, a dále pak uzavřené transformátory, turbíny, motory, generátory apod.

Dusík používaný v systémech Sinorix N2 jako hasební médium je přírodní plyn1), který je neškodný pro okolní prostředí a zdravotně nezávadný pro přítomné osoby. Plyn požár rychle uhasí a chráněný prostor lze po hasebním zásahu opět rychle uvést do provozu jednoduchým vyvětráním. Dusík je elektricky nevodivý a chemicky netečný plyn, při jeho styku s ohněm nedochází k žádným reakcím, jež by mohly způsobit vznik nežádoucích škodlivých sloučenin. Výsledkem je nižší riziko poškození chráněného vybavení, včetně citlivých počítačových serverů.

"Abychom zajistili nepřetržitý chod našeho podnikání, musíme chránit naše nejdůležitější podlaží, kterým je 'trading floor' a přítomné zkušené specialisty," vysvětluje Attila Kiss, vedoucí útvaru zabezpečení a provozního rizika ve společnosti Saxo Bank a dodává: "Jakékoliv přerušení služeb, které poskytujeme, a to i jen na několik málo minut, by mělo dalekosáhlý ekonomický dopad. Kombinace nejmodernější techniky pro detekci požáru s hasicím systémem Sinorix N2 představuje ideální způsob ochrany našeho podnikání, našich pracovníků i námi spravovaných cenností."

1) Zemská atmosféra obsahuje asi 78 % dusíku a asi 21 % kyslíku. Oheň přestává hořet v okamžiku, kdy obsah kyslíku ve vzduchu klesne pod 13 objemových procent. Vzduch s pouze 13 objemovými procenty kyslíku přitom ještě neohrožuje přítomné osoby.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...