Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém Flexcon společnosti Siemens zjednodušuje konfiguraci osvětlovací soustavy a šetří energii

Siemens uvádí na trh systém Flexcon, který umožňuje rychle a efektivně konfigurovat osvětlovací soustavu. Uživatelé tak mohou pružněji a hospodárněji vytvořit ideální světelné podmínky v kancelářích a účelových, resp. průmyslových budovách. Hlavními částmi systému Flexcon je řídicí jednotka osvětlení s typovým označením DALI Controller-4 a intuitivní konfigurační software.

Ústřední řídicí systém s kapacitou až 256 zdrojů světla obsahuje řadu funkcí, které pomáhají šetřit energii a snižovat provozní náklady – například udržování stálé úrovně osvětlení, detekci přítomnosti osob nebo časový spínač.

Přibližně 28 % z celkové spotřeby elektrické energie v budovách je použito na osvětlení. S automatizovanými systémy pro řízení osvětlení podle aktuální poptávky lze trvale dosahovat významných úspor energie. Jádrem systému Flexcon je jednotka DALI Controller-4, která po lince DALI komunikuje se vstupními zařízeními, jmenovitě se vstupním modulem vybaveným čtyřmi tlačítky a s kombinovaným snímačem DALI. Jedna řídicí jednotka může ovládat čtyři linky DALI, a řídit tak celkem až 256 zdrojů světla. Mezi funkcemi řídicí jednotky jsou například ovládání světelných scén, sekvenční řízení zdrojů světla, udržování stálé úrovně osvětlení (s použitím snímačů intenzity světla) a zapínání, vypínání, resp. tlumení osvětlení pomocí tlačítek. K dispozici je také možnost centrálního vypnutí světelného systému a dále řízení osvětlení podle přítomnosti osob (např. na schodišti nebo ve vstupní hale) či v závislosti na čase. Elektroniku a linky DALI napájí síťový zdroj s napětím 100 až 240 V, jenž je vestavěn v jednotce Controller-4.

Systém Flexcon se uvádí do provozu pomocí nového stejnojmenného softwaru. Konfigurování osvětlovací soustavy nevyžaduje složité školení ani speciální znalosti v oblasti programování. Software uživatele intuitivně vede celou konfigurační sekvencí, která je z velké části realizována metodou "táhni a pusť" (drag&drop) ve zobrazeních jednotlivých prostor. Uživatel může při použití softwaru Flexcon snadno optimalizovat provoz osvětlovací soustavy z hlediska hospodárného využití energie, jednoduchá je i změna jejího nastavení v případě nových požadavků na užívání budovy.

Systém Flexcon lze využít především v budovách, v nichž nejsou potřebné nadřazené řídicí systémy, ale jejich uživatelé požadují "inteligentní" ovládání osvětlení. V případě potřeby integrace systému DALI do nadřazených systémů měření a regulace, resp. systému řízení budovy, společnost Siemens nabízí několik variant - například prostřednictvím komunikačních standardů KNX, BACNet či LON. Následnou vizualizaci lze společně s ostatními systémy MaR zrealizovat v řídicím systému Desigo Insight společnosti Siemens.

Kontakt:
Ing. Jakub Hlubinka
Siemens, s.r.o.
tel.: +420 233033638
e-mail: jakub.hlubinka@siemens.com

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...