Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Brána KNX/DALI společnosti Siemens - s elektronikou k dokonalému osvětlení

Automatizaci technických zařízení v budovách je přikládán velký význam při zlepšování ukazatelů hospodárnosti průmyslových a účelových budov. Úsporný potenciál přitom existuje nejen v tradičních oblastech, jako jsou rozvody elektřiny, stroje a přístroje, ale také v osvětlovacích soustavách.

Siemens nabízí bránu mezi sběrnice KNX/DALI a přípojnicové napájecí systémy s podporou komunikace, které dohromady představují jednoduchý a hospodárný způsob systémového provedení světelné instalace a řízení osvětlení. Úsporné komponenty využívající komunikační sběrnice umožňují výstavbu soustav celkového i nouzového osvětlení.

Základem hospodárného řízení osvětlení je průchozí komunikační spojení mezi zdrojem světla a řídicím systémem budovy. Společnost Siemens nabízí pro tento účel bránu mezi sběrnice KNX a DALI s typovým označením N141/02, která umožňuje výhodně řešit soustavy celkového i nouzového osvětlení. K bráně KNX/DALI lze připojit a jejím prostřednictvím jednotlivě nebo ve skupinách ovládat a sledovat až 64 předřazených elektronických ovládacích přístrojů s rozhraním DALI. Významnou předností je možnost snadno realizovat např. postupné rozsvěcování světel, stmívání a barevné scény či individuální scénáře osvětlení podle volby uživatele.

Novinkou v oboru bezpečnostní osvětlovací techniky je integrace celkového osvětlení. Kromě toho brána KNX/DALI usnadňuje projektování, zajišťuje hospodárný a spolehlivý provoz nouzového osvětlení a současně nabízí významnou podporu předepsaných funkčních zkoušek. Zařízení spouští zkušební sekvenci a automaticky posílá výsledky zkoušky do nadřazeného systému dohlížejícího na budovu. Jde o jednoduchý způsob komunikace, který umožňuje hospodárně rozsvěcet osvětlení pouze na nezbytnou dobu. K významným přednostem patří možnost úspory energie, vysoká funkční bezpečnost při nouzovém napájení a esteticky dokonalejší osvětlení.

Systémy s komunikačními sběrnicemi lze, na rozdíl od tradičních světelných instalací, snadno a rychle instalovat, programovat, sledovat a modifikovat. Světelné instalace využívající komunikační sběrnice KNX a DALI vedle ekonomických přínosů, přizpůsobivosti a bezpečnosti nabízejí i řadu technických přednosti. Patří k nim například snadná montáž a uvádění do provozu, vestavěná funkce vytváření skupin svítidel či funkce pravidelné kontroly správné činnosti nouzového osvětlení. Lze také snadno zjistit a pohotově adresně odstranit výpadky a poruchy světelných zdrojů.

Přínosy přípojnicových systémů podporujících komunikační sběrnice

Výstavbu i provoz systémů osvětlení dále zjednodušují přípojnicové napájecí systémy typu CD-L, BD01 a BD2 značky Siemens, které podporují použití komunikačních sběrnic schopných přenášet data. Svítidla lze např. upevnit přímo na elektrické přípojnicové vedení typu CD-L (proud 24 až 40 A) a připojit je pomocí dodávaných krátkých odboček. Ke komunikační sběrnici jsou svítidla připojena přes elektronický předřadník, který je možné zasunout do přípojnicového vedení. Při tomto uspořádání jsou signály podle standardu DALI přenášeny přímo vodiči L4 a L5, jež jsou součástí přípojnicového vedení typu CD-L. Brána KNX/DALI typu N141/02 připojená k přípojnicovému vedení umožňuje začlenit systém osvětlení do centrálního systému pro správu technických zařízení v budově. Díky použití celosvětově uznávaného standardu KNX přitom není nutné vést jakékoliv přídavné vodiče.

Signály pro řízení osvětlovací soustavy i zpětná hlášení lze nyní vést mezi bránou KNX/DALI a jednotlivými svítidly po celé budově prostřednictvím výkonnějších přípojnicových systémů BD01 (40 až 160 A) nebo BD2 (160 až 1250 A) a příslušných vodičů L4 a L5. Nový úsporný a komplexní přístup tak umožňuje ovládat zdroje světla v budově přímo z centrálního systému správy budovy. V porovnání s tradičními způsoby světelné instalace a ovládání zdrojů světla představuje významný ekonomický i technický přínos.

Kontakt:
Ing. Jakub Hlubinka
Siemens, s.r.o.
tel.: 233 033 638
e-mail: jakub.hlubinka@siemens.com


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...