Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Elektrotechnika / od 12.2.2007 do 16.7.2007


zpět na aktuální články

16.7.2007
Ing. Jiří Vlček

Druhá část základních informací k napěťovým zdrojům se týká jejich různých možností zapojení dle různorodých aplikací. V závěru se pak věnuje stabilizátorům napětí.

2.7.2007
Ing. Jiří Vlček

Následující článek popisuje klasické napájecí zdroje, zabývá se transformátorem a jeho základní funkcí včetně uvedení postupu popisu určení vlastností neznámého transformátoru a zjištění jeho životnosti.

18.6.2007
Ing. Radek Procházka

Závěrečná část příspěvků věnovaných venkovním vedením a stožárům se věnuje jejich konstrukcím, které jsou odvislé především od přenášeného napětí elektrického vedení a dále pak různých morfologických a klimatických podmínek.

11.6.2007
Ing. Radek Procházka

Následující článek se věnuje typům stožárů, které jsou rozčleněny dle napětí vedení. Autor dále konstatuje, že neustálý rozvoj průmyslu a společnosti vyvíjí stále větší tlak na nová vedení za současného zmenšování užitné plochy těchto liniových staveb, domnívá se, že je nutné hledat nové trendy a přístupy.

4.6.2007
Ing. Radek Procházka

Stožáry VVN jsou již neodmyslitelně spjaty s vyspělou civilizací, vytváří kostru přenosové sítě venkovního vedení. Různým typům stožárů se věnuje pokračování tématické základny elektroenergetiky. Následující článek se zabývá funkčními požadavky a vlivem stavební techniky na konstrukci řešení stožárů.

28.5.2007
Ing. Radek Procházka

Druhá část tématického celku o venkovním vedení se věnuje namáhání vodičů venkovních vedení a jejich výpočtům, mezi které patří např. hledisko namáhání větrem, námrazkem, kmitáním, určením průhybu vedení apod. Článek shrnuje i okrajové podmínky, repsektive předpoklady výpočtů.

21.5.2007
Ing. Radek Procházka

Přenosová síť a její elektrická venkovní vedení včetně informací a popisech různých typech stožárů je předmětem následujícího tématického celku článků věnujícího se elektroenergetice. První část se zabývá úvodem do problematiky a mechanickou stavbou vedení včetně namáhání vodičů venkovního vedení.

14.5.2007
Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

K dodávkám technologických celků, jakými jsou vzduchotechnické systémy, kotelny, chladicí soustavy nebo plynové hospodářství, patří i kvalitní a rychlý servis. Kvalitní servis znamená kvalitní charakteristika závady ze strany zákazníka. To bývá často problematické. Řešení přináší následující článek.

7.5.2007
Ing. Jiří Vlček

Zabezpečovací systém patří dnes k téměř běžnému standardu nikoliv pouze bankovních domů. Své uplatnění nachází u kancelářských prostor, ale také u rodinných domů, především těch nově budovaných. Je součástí často skloňovaného sousloví "Inteligentní budova". Následující článek popisuje obecné principy konstrukce zabezpečovacích zařízení.

23.4.2007
Ing. Jiří Vlček

Při zpracování obrazu dochází ve světě moderní techniky k rychlým změnám. Videorekordéry VHS střídají DVD přehrávače. Dochází k propojování video a audiotechniky s PC - vznikají multimédia. Digitalizace televizního přenosu je na této cestě posledním krokem. Ten je ovšem spojen s celou řadou problémů.

16.4.2007
Ing. Jiří Vlček

Signály řeči, hudby nebo obrazu mají jedno společné. Jedná se o signály spojité - analogové. Každý takový signál je vlastně směsí signálů sinusového průběhu. Jejich přechod do digitální podoby signálu popisuje následující článek.

9.4.2007
Ing. Radek Procházka

Topologie sítě je jedním z charakteristických rysů silnoproudého rozvodu, jenž definuje vlastnosti a možnosti provozu této sítě. Následující článek se zabývá základními druhy elektrického silnoproudého rozvodu.

2.4.2007
Ing. Jiří Vlček

Čidlo snímání teploty musí být umístěno v přiměřené vzdálenosti od topení. Pokud by bylo příliš blízko, často by se topení zapínalo a vypínalo, soustava by měla snahu kmitat. Naopak při velké vzdálenosti dochází k hysterezi. Jek je to s teorií regulace teplot v budovách napoví následující článek.

22.3.2007
Jan Mittelbach

Veletrh Amper letos slaví malé jubileum. Koná se už popatnácté. Vyrostl z dětských nemocí, získal zdravé sebevědomí a blíží se k věku dospělosti. A hlavně jej neopustila odborná veřejnost. O tom, co nás čeká na letošním jubilejním ročníku jsme hovořili s Kateřinou Buchtovou, manažerkou projektu.

19.3.2007
Ing. Radek Procházka

Pro technický, ekonomický a ekologický návrh silnoproudého rozvodu je třeba dodržet několik zásad. Následující článek se snaží tyto zásady shrnout a ukázat jejich aplikaci na konkrétních případech.

12.3.2007
Ing. Jan Mitellbach

Před zahájením veletrhu Ampér 2007 jsme zašli za rektorem ČVUT, prof. Václavem Havlíčkem, abychom se ho zeptali na současnost i budoucnost vysokoškolského studia elektrotechniky. K tomu má prof. Havlíček co říci nejen ze současné pozice rektora, ale i jako letitý člen Katedry teorie obvodů FEL ČVUT.

26.2.2007
Ing. Radek Procházka

Projektová dokumentace silnoproudých rozvodů má v průběhu plánování dotčené stavby několik základních fází. Následující článek se snaží tyto fáze seřadit a stručně definovat jejich obsah a rozsah.

19.2.2007
Ing. Jiří Vlček

Druhý díl k části o elektrotechnické výrobě se věnuje oživení, nastavení a výstupní kontrole. Zajištění jakosti výroby systémem norem ISO může vést dle autora ke zkvalitnění výroby, ovšem také k jejímu podstatnému zbyrokratizování. Dle názoru autora není jeho zavádění u malých firem opodstatněné.

12.2.2007
Ing. Jiří Vlček

Vývoj elektrotechnických zařízení a základní schéma výroby plošného spoje jsou témata, na která se autor zaměřil v prvním článku k elektrotechnické výrobě.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama