Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Měřicí technika pro servis a nastavování kotlů

Buďte optimálně vybaveni s atraktivními sestavami analyzátorů spalin a dalšími profesionálními měřícími přístroji pro servis v topné sezóně.


Efektivní nastavení topných zařízení.

Spaliny obsahují mimo jiné CO2, CO, oxidy dusíku/síry nebo saze. Tyto znečišťují životní prostředí, negativně ovlivňují podnebí a představují pro lidi mnoho zdravotních rizik. Největší potenciál pro úsporu energie v budově se často nachází v kotelně. Pomocí chytré, flexibilní měřicí techniky od Testo můžete přesně a spolehlivě měřit spaliny, teploty topných rozvodů, detekovat úniky plynů a chladiv, vykonávat zkoušky těsnosti.

V rámci podzimní akce přináší testo vybrané sestavy osvědčených analyzátorů spalin pro všechny kategorie techniků jak pro občasné měření, tak i pro pravidelné a časté měření.

Na obr. 1 jsou uvedené charakteristické vlastnosti nabízených analyzátorů spalin testo 320, testo 330-2 LL a testo 330i.
Na obr. 1 jsou uvedené charakteristické vlastnosti nabízených analyzátorů spalin testo 320, testo 330-2 LL a testo 330i.

Analyzátor spalin testo 320 je určený na kontrolu a nastavování bytových/průmyslových spalovacích zařízení

Slouží na pravidelné testovaní a servis plynových a olejových kotlů, bojlerů, ohřívačů vody a jiných spalovacích zařízení v domácnostech/malých průmyslových spalovacích zařízeních a otopných systémech. Analyzátor se senzorem CO s kompenzací H2 je použitelný též pro kotle na tuhá paliva.

testo 320


Měří: O2, CO, °C, komínový tah, diferenční tlak, účinnost spalovaní, komínovou ztrátu a nadbytek vzduchu, dopočítává všechny důležité veličiny: CO2 (výpočet z O2), nadbytek vzduchu, účinnost spalovaní, komínovou ztrátu, ...

Další měřené veličiny s volitelnými externími sondami: CO okolí, únik plynu, CO2 okolí.

Přistroj má grafický displej s vysokým rozlišením, umožňuje rychlou a lehkou navigaci v menu, má paměť na 500 měřených bloků, Bluetooth rozhraní (pro testo Combustion App), (v dodávce bývá výkonný software, volitelná IR tiskárna, sonda na CO okolí a další příslušenství). Plynová sonda s kovovým bajonetovým upevněním - umožňuje spolehlivý provoz a zajišťuje dokonalou těsnost.

Údržba analyzátoru je uživatelsky jednoduchá a k přístroji se dodávají už v závode zkalibrované senzory (O2, CO) – takže máte možnost výměny senzorů v místě měření bez nutnosti justáže a rekalibrace s životností více než 3 roky! Po zakoupení analyzátoru a jeho registraci na stránce testo získáte 1 rok záruky navíc.

testo 320 sestava analyzátoru spalin bytových/průmyslových zařízení se dodává s/bez tiskárny


Sestava obsahuje:

 • testo 320 se senzory O2 a CO bez kompenzace H2 a s funkcí Bluetooth
 • základní odběrovou sondu (délky 180 mm, Ø 6 mm)
 • síťový adaptér
 • IRDA termotiskárnu testo
 • systémový kufr pro přístroj, sondy a příslušenství
 • výstupní protokol z výroby

V sestavě jsou ZDARMA záslepky měřících otvorů a software EASYHEAT.

Analyzátory spalin testo 330-1 LL/-2LL jsou profesionální analyzátory spalin s pokročilým vývojem

Jsou určené na pravidelné testování a servis plynových a olejových kotlů v domácnostech, malých průmyslových kotlů, pecí a jiných spalovacích zařízení (volba NO senzor) i při náročných a častých měřeních. Integrovaný ředící systém dostupný v testo 330-2 LX, který poskytuje rozšíření rozsahu a ochranu CO senzoru při měření tuhých paliv komerčních / průmyslových spalovacích zařízení.

testo 330 -1 LL Analyzátor spalin komerčních/malých průmyslových zařízení s měřením NOx ( volitelně)

Měří: O2, CO, NO/NOx (volitelně) °C, komínový tah, diferenční tlak, účinnost spalování, komínovou ztrátu a nadbytek vzduchu, dopočítává všechny důležité veličiny: CO2 (výpočet z O2), NOx, nadbytek vzduchu, účinnost spalování, komínovou ztrátu, ...


Další měřené veličiny s volitelnými externími sondami: CO okolí, únik plynu, CO2 okolí, 4 Pa měření .

Přistroj má grafický displej s vysokým rozlišením, umožňuje rychlou a lehkou navigaci v menu, má paměť na 500 000 měřených bloků, Bluetooth rozhraní (testo Combustion App), (v dodávce bývá výkonný software, volitelná IR tiskárna, sonda na CO okolí a další příslušenství). Plynová sonda s kovovým bajonetovým upevněním - umožňuje spolehlivý provoz a zajišťuje dokonalou těsnost.

Standardní senzory jsou označené jako Long-life (LL) - senzory s nejdelší životností a nejvyšší přesností a spolehlivostí jsou ve standardu – 4 roky záruka na O2 a CO senzor se životností do 6 let, takže ušetříte minimálně jednu výměnu senzorů oproti konkurenci. Po zakoupení analyzátoru a jeho registraci na stránce testo získáte 1 rok záruky navíc.

testo 330-1 LL Sestava analyzátoru spalin komerčních/ průmyslových zařízení s/bez tiskárny
Sestava obsahuje:

 • testo 330-1 LL se senzory O2 a CO bez kompenzace H2 a Bluetooth
 • základní odběrovou sondu (délky 180 mm, Ø 6 mm)
 • síťový adaptér
 • IRDA termotiskárna testo
 • systémový kufr pro přístroj, sondy a příslušenství
 • výstupní protokol z výroby

V sestavě jsou ZDARMA záslepky měřicích otvorů a software EASYHEAT.

testo 330-2 LL má vlastnosti a parametry podobné jako testo 330-1 LL, ale standardně je v dodávce se senzorem CO s kompenzací na H2 a rozšířeným měřicím rozsahem do 30 000 ppm, teda i na bezpečné měření na kotlech na spalování tuhých paliv.

Navíc oceníte integrované nulování tahu a plynu bez nutnosti vyndání sondy z kouřovodu.

Sestava obsahuje

 • testo 330-2 LL se senzory O2 a CO s kompenzací H2 a Bluetooth
 • modulární odběrovou sondu (délky 180 mm, Ø 6 mm)
 • síťový adaptér
 • IRDA termotiskárna testo
 • systémový kufr pro přistroj, sondy a příslušenství
 • výstupní protokol z výroby

V sestavě jsou ZDARMA záslepky měřicích otvorů a software EASYHEAT.
Nabídku sestav doplňuje i analyzátor spalin testo 330i.

testo 330i

se vyznačuje inovativním designem a funkcemi na obsluhu s aplikací testo 330i App přes mobilní telefon či tablet. Je určený pro analýzu spalin v plynových, olejových palivech, ale také na kotlech spalujících tuhá paliva. Výkonnostně má parametry srovnatelné s testo 330-2LL, tedy má automatické ředění až do 30.000 ppm CO, kompletně uzavřené plastové pouzdro-- velmi robustný. Samozřejmě je možné doplnit i NO/(NOx) senzor.

V podzimní akci jsou dvě sestavy:

 1. výkonnější, kde je testo 330i se senzorem O2, senzorem CO s kompenzací H2 a Bluetooth
 2. základní, kde je testo 330i se senzorem O2, senzorem CO bez kompenzace H2 a Bluetooth

V rámci podzimní akce je i testo 324: Mistr v měření tlaku vody a plynu.

Technologie snímačů v testo 324 je klíčová pro měřicí přistroj, ale je zároveň jedinečná na celém trhu.

Testo 324 má celkem 4 senzory: Jeden velmi přesný senzor průtoku a tři tlakové snímače (jeden z nich se používá jako snímač absolutního tlaku pro automatickou kompenzaci). Mimo toho je možné k přístroji připojit 2 externí snímače vysokého tlaku s měřicím rozsahem až do 25 bar nebo 2 externí snímače teploty.


S univerzálním přístrojem testo 324 můžete vykonávat všechny zkoušky na plynovodech a vodovodech

Hlavní aplikace

 • Těsnost plynovodů (dle TRGI 2008, DVGW G 5952a TPG 704 01)
  • Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti
  • Zkouška provozní schopnosti před uvedením do provozu a po konstrukčních změnách a úpravách.
 • Těsnost plynovodů na zkapalněný plyn (dle TRF 2012)
  • Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti
  • Opakované zkoušky

 • Kontrola regulátoru tlaku plynu pro identifikaci poruch na omezovači tlaku
 • Rozvody pitné vody (dle ZVSHK EN 806-4)
 • Rozvody potrubí odpadní vody (dle DIN EN 1610)

V nabídce je testo 324 základní sestava:

 • Měřící rozsahy: 0 ... 1000 hPa (absolutní tlak); 0 ... 10 l / hod. (Únik); -40 ... +600 ° C (teplota TE typu K)
 • Menu měření ve shodě se směrnicemi
 • Automatické vytvoření tlaku do 300 mbar pomocí integrovaného tlakového čerpadla; manuální zkušební pumpa pro vytvoření vyšších tlaků, např. pro zkoušku 1 bar
 • Včetně systémového kufru s napájecím zařízením, manuálním zkušebním čerpadlem, adaptérem pro přípojku plynových kotlů a vysokotlakou stupňovitou zátkou s 3/4 "a 1 1/4"
 • + ZDARMA software EASYHEAT
 • + ZDARMA kónické zátky 1/2 "a 3/4"

Další nepostrádatelné přístroje pro topenářské profesionály v podzimní nabídce jsou

přístroje na měřní elektrických veličin:

 • Digitální multimetr testo 760
 • Klešťový multimetr testo 770
 • Zkoušečka napětí testo 750
 • Zkoušečka napětí a proudu testo 755
 • Bezkontaktní indikátor napětí testo 745

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na chytré sondy. Chytré sondy testo: jsou kompaktní a všestranné přístroje pro topné zařízení. S chytrými sondami testo změříte teplotu, tlak nebo vlhkost lehčeji a produktivněji než kdykoliv předtím. Praktické měřící přístroje se totiž dají obsluhovat pomocí aplikace testo Smart Probes App pomocí Vašeho chytrého telefonu / tabletu. V nabídce jsou i vybrané sestavy chytrých sond pro chlazení, klimatizaci nebo topení. Všechny sestavy jsou v praktickém pouzdře, kde jsou umístněné sondy dané sestavy.

Nemůžeme zapomenout ani na novinku v portfoliu testo – vícefunkční měřicí přistroj pro klima a mikroklima testo 440.

testo 440 je: anemometr (vrtulové a termické sondy) s výpočtem objemového průtoku a manometrem s měřením průtoku pomocí Prandtlovy sondy, teploměr využívající termočlánky nebo NTC sondy, vlhkoměr, měřicí přistroj na měření kvality ovzduší (CO / CO2), měřicí přistroj na měření turbulencelux metr.
Přistroj Testo 440 je prvním základním klíčovým nástrojem nového univerzálního konceptu, který je vybaven flexibilně zaměnitelnými digitálními sondami. Tato koncepce znamená, že uživatelé už nemusí nosit se sebou celou sbírku různých přístrojů, ale stačí jen jeden základní přistroj s potřebnými sondami.

K dispozici jsou sestavy s jedním snímačem nebo sestavy s kombinací snímačů, které umožňují optimální měření ve všech aplikacích.

Pro oblast topení jistě oceníte sestavu:

 • Testo 440dp s měřením i diferenčního tlaku v rozsahu -150 ... +150 hPa
 • sonda na měření CO okolí
 • vrtulová sonda 100 mm na měření objemového proudění na výustkách.

Další sondy možno doplnit podle potřeby.

Výborná volba pro každou topenářskou úlohu: chytré termografické kamery od firmy Testo.

Testo uvedlo před nedávnem na trh čtyři nové modely termografických kamer. Modely testo 865, testo 868, testo 871 a testo 872 svým nepřekonatelným poměrem výkon/cena jasně ukazuje, že špičková kvalita Made in Germany a atraktivní cena se navzájem nevylučují.

Na tyto kamery platí AKČNÍ NABÍDKA - 20 % z katalogové ceny v Kč bez DPH. Akce platí do 31. 12. 2018.

Všechny termografické kamery až na úvodní model testo 865 mohou být připojené k inteligentní testo Thermography App. Tato App je dostupná jak pro IOS tak i pro Android zařízení a  umožňuje uživateli smartfonu/ tabletu ovládat kameru nebo zobrazovat termogramy jako druhý displej. App slouží na rychlé vytvoření kompaktní zprávy ihned v místě měření, které je možné on-line ukládat nebo odesílat emailem.

Mimo toho na modely testo 871 a testo 872 je možné bezdrátově připojit na – vlhkoměr/teploměr Testo 605i a klešťový multimetr testo 770-3. Tak mohou být detekované rychle a jednoznačně vlhká místa v budově s rizikem tvorby plesní nebo k termogramu doplnit údaj o aktuálním zatížení (odebíraném výkonu spotřebiče) v rozvaděči.

Počet přístrojů testo v podzimní nabídce není konečný. Ale lepší bude, když si naší nabídku prohlédnete důkladně sami a najdete tam i tlakoměry diferenčního tlaku, detektory úniku plynu, spalin, záznamníky, vlhkoměry, analyzátory chlazení a další přístroje.

více informací PODZIMNÍ AKCE - ANALYZÁTORY SPALIN. (pdf)


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...