Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akční nabídka - termokamery testo 865-872 nyní s 20% slevou

Nové termokamery testo 865 – 872 usnadňují prohlídku budov a zařízení jako nikdy předtím. Vaše služby a odvedená práce se tak dostávají na ještě vyšší úroveň.


Proto i Vy potřebujete termokameru.

Pouze jedna z mnoha nových funkcí: propojená a efektivní termografie s funkcí testo Thermography App.
Pouze jedna z mnoha nových funkcí: propojená a efektivní termografie s funkcí testo Thermography App.

Použitím termokamery získáte zásadní prospěch jak v řemeslném, tak také v průmyslovém sektoru:

  • Provádíte údržu orientovanou na stav a předcházíte drahým výpadkům zařízení
  • Překonáte hranice pyrometru tím, že neměříte pouze jednotlivé body, ale precizně prověřujete celé plochy
  • Zvládnete práce jako je lokalizace úniků nebo kontrola zařízení a částí budov rychleji než dříve a ušetříte tím čas a peníze
  • Trvale poskytujete nejlepší kvalitu a zajišťujete si spokojenost svých zákazníků - například tím, že zkontrolujete bezvadné připevnění izolace nebo funkčnost otopné soustavy a můžete to efektně vysvětlit
  • Profesionálním vystupováním, které je podpořeno termokamerou, získáte nové zákazníky
Zajištění funkce a kvality: rozeznání závady u radiátorů na první pohled.
Zajištění funkce a kvality: rozeznání závady u radiátorů na první pohled.
Úspora času a přírodních zdrojů: lokalizace teplotních anomálií a úniků u potrubí.
Úspora času a přírodních zdrojů: lokalizace teplotních anomálií a úniků u potrubí.
Údržba zařízení: rozpoznání příliš vysokých teplot na pojistkách a elektrických součástkách dříve, než dojde k výpadkům.
Údržba zařízení: rozpoznání příliš vysokých teplot na pojistkách a elektrických součástkách dříve, než dojde k výpadkům.
Vyhledání energetických ztrát budov: okamžité rozpoznání a zobrazení tepelných mostů na fasádách nebo v budově.
Vyhledání energetických ztrát budov: okamžité rozpoznání a zobrazení tepelných mostů na fasádách nebo v budově.

Nové termokamery testo 865 - 872: AKČNÍ NABÍDKA - 20 % (PDF) - platí do 31. 12. 2018

Přesvědčivé charakteristiky pro efektivní termografii.

Vysoké rozlišení a kvalita snímku

Až 320 x 240 pixelů – s testo SuperResolution dokonce až 640 x 480 pixelů. Kvalita snímků a rozlišení je ideální pro všechny aplikace v řemeslech a v průmyslu.

Propojení k aplikaci App a ostatním měřicím přístrojům

Vytvoření a odeslání kompaktních zpráv z místa měření pomocí testo Thermography App. Bezdrátový přenos naměřených hodnot do kamery z hygrometru testo 605i a z klešťového multimetru testo 770 pro rozpoznání nebezpečí tvorby plísně nebo s jakým příkonem pracuje rozvaděč.

Automatické nastavení stupně emisivity

Funkce testo ε-Assist automaticky nastaví emisivitu a teplotu měřeného objektu a usnadňuje tak precizní termografii.

Objektivně porovnatelné termosnímky

Funkce testo ScaleAssist přizpůsobí stupnici termosnímku vnitřní a vnější teplotě měřeného objektu a také jejich rozdílům. To zajišťuje porovnatelné a bezchybné termosnímky tepelně izolačního chování budov.

Vhodný model pro každý požadavek.

testo 865 Zapnout, zaměřit, více vědět.
Se 160 x 120 pixely Váš ideální vstup do termografie: zviditelnění teplotních rozdílů od 0,12 °C a automatické rozpoznání horkých a studených bodů.
  testo 868 Chytrá a propojená termografie.
Integrovaný digitální fotoaparát a termosnímky se 160 x 120 pixely, na nichž jsou vidět teplotní rozdíly 0,10 °C. Včetně funkce Thermography App pro flexibilní práci a odesílání zpráv z místa měření.


 


testo 871 Chytrá termografie pro profesionální požadavky.
Rozlišení: 240 x 180 pixelů, rozeznání teplotních rozdílů od 0,09 °C. Vč. digitálního fotoaparátu a funkce testo Thermography App. Integruje naměřené hodnoty z termohygrometru testo 605i a z klešťového multimetru testo 770-3.
  testo 872 Chytrá termografie s nejvyšší kvalitou snímků.
Profesionální termokamera s 320 x 240 pixely, digitálním fotoapaprátem, aplikací App, laserovým značením a jistotou rozeznání teplotních rozdílů již od 0,06 °C. Integruje naměřené hodnoty z termohygrometru testo 605i a z klešťového multimetru testo 770-3.


 


S těmito funkcemi jsou precizní termosnímky naprosto jednoduché.

testo ScaleAssist: porovnatelné termosnímky

S funkcí testo ScaleAssist se správné posouzení stavebních nedostatků a tepelných mostů stává tak jednoduchým jako nikdy doposud. Funkce automaticky optimalizuje nastavení stupnice termosnímku.To brání chybám v interpretaci, která může vzniknout špatným výkladem škálování. Nežádoucí extrémní teploty se ze snímku automaticky odfiltrují a znázorněny jsou potom pouze takové stavební nedostatky, které skutečně existují. Infračervené snímky jsou tak přes změněné okolní podmínky porovnatelné. To má velký význam např. při předchozím / následném snímání.

Bez testo ScaleAssist
Bez testo ScaleAssist
S testo ScaleAssist
S testo ScaleAssist

IFOV výstraha: vždy víte, co je možné z určité vzdálenosti přesně měřit.

testo ε - Assist: automatické nastavení stupně emisivity

Pro precizní termosnímky je důležité nastavit v kameře emisivitu (ε) a odraženou teplotu (RTC) objektu, který má být zkoumán. To bylo doposud zdlouhavé a ve vztahu k odražené teplotě také spíše nepřesné. To se mění s funkcí testo ε-Assist: Na měřený objekt se jednoduše nalepí referenční nálepka (ε-Marker), která je součástí dodávky. Termokamera přes vestavěný digitální fotoaparát rozpozná nálepku, zjistí stupeň emisivity a odraženou teplotu a automaticky nastaví obě hodnoty.

testo ε - Marker se nalepí na objekt a zachytí se digitálním fotoaparátem.
testo ε - Marker se nalepí na objekt a zachytí se digitálním fotoaparátem.
ε a RTC se automaticky zjistí.
ε a RTC se automaticky zjistí.
Precizní termografie objektu.
Precizní termografie objektu.

Chytrá a propojená práce.

testo Thermography App

S bezplatnou aplikací testo Thermography App pro iOS a Android se dají rychle vytvářet kompaktní zprávy, online je ukládat a odesílat e-mailem. Kromě toho App nabízí užitečné nástroje pro rychlou analýzu na místě měření - třeba pro doplnění dalších měřicích bodů, pro zjištění průběhu teplot v přímce nebo pro přidání komentářů k termosnímku. Rovněž je velmi praktické: pomocí App přetáhnete termosnímky live do Vašeho chytrého telefonu / tabletu a můžete jej používat jako druhý displej - například pro své zákazníky.

testo Thermography App pro testo 868 / 871/ 872
Nyní zdarma ke stažení pro iOS nebo Android:

Propojení s testo 605i a testo 770-3

Termokamery se bezdrátově propojují s termohygrometrem testo 605i a klešťovým multimetrem testo 770-3. Naměřené hodnoty z obou kompaktních měřicích přístrojů se do kamer přenášejí přes Bluetooth. Rychle a jednoznačne tak na termosnímku zjistíte, kde se přesně v budově nacházejí vlhká místa nebo s jakým výkonem pracuje rozvaděč.


Srovnání termokamer.

 testo 865 testo 868testo 871 testo 872
Infračervené rozlišení160 x 120 pixelů
(s testo SuperResolution 320 x 240 pixelů)
160 x 120 pixelů
(s testo SuperResolution 320 x 240 pixelů)
240 x 180 pixelů
(s testo SuperResolution 480 x 360 pixelů)
320 x 240 pixelů
(s testo SuperResolution 640 x 480 pixelů)
Teplotní citlivost (NETD)<120 mK<100 mK<90 mK<60 mK
Měřicí rozsah-20 … 280 °C-30 … 650 °C-30 … 650 °C-30 … 650 °C
Zorné pole (FOV)31° x 23°31° x 23°35° x 26°42° x 30°
Propojení App přes WLAN
Integrovaný digitální fotoaparát
IFOV výstraha
testo ScaleAssist
testo ε-Assist
Připojení testo 605i
a testo 770-3 přes Bluetooth
Laserové značení

Nové termokamery testo 865 - 872: AKČNÍ NABÍDKA - 20 % (PDF) - platí do 31. 12. 2018

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...