Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Efektivní facility management spolu se silným partnerem pro měření a služby

Technická správa budov spočívá ve vytvoření vnitřního klima, které zaručuje zdravou pracovní atmosféru a optimální kvalitu výroby. Nicméně energetická náročnost a provozní náklady budov musí být co nejnižší. Digitální měřicí technika pomáhá při kontrole kvality vzduchu, optimalizaci HVAC systémů či údržbě elektroinstalací.


Technická správa budov spočívá ve vytvoření vnitřního klima, které zaručuje zdravou pracovní atmosféru a optimální kvalitu výroby. Nicméně energetická náročnost a provozní náklady budov musí být co nejnižší. Digitální měřicí technika pomáhá při kontrole kvality vzduchu, optimalizaci HVAC systémů či údržbě elektroinstalací. Toto jsou úkoly Vašich servisních techniků, kteří často pracují v široké škále budov a využívají nejrůznejší měřicí přístroje. Jedním z hlavních úkolů vedoucího technické správy budov je udržovat přehled o personálu, měřicí technice a naměřených datech a minimalizovat množství nutné práce a materiálu.

Efektivní facility management spolu se silným partnerem pro měření a služby. Společnost Testo je Vám v těchto úkolech silným partnerm, který Vám poskytne veškerou měřicí techniku, jakou budete potřebovat pro vykonání jakéhokoliv úkolu měření v oblasti facility managementu. Kromě toho získáte i na míru šité služby, které Vám usnadní, zpřesní a urychlí Vaši každodenní práci a budou Vám aktivně pomáhat optimalizovat Vaše servisní procesy v terénu. Měřicí technika od společnosti Testo se nejen velice intuitivně a snadno osluhuje, ale tvorba dokumentace je rovněž velice jednoduchá, díky digitálnímu záznamu dat. Pro lepší a efektivnější facility management.

Výzva

Nejen, že společnosti zabývající se facility managementem často zaměstnávají desítky či dokonce stovky servisních techniků, ale pro řadu měřicích úkolů, které je ve facility managementu nutné vykonávat, je třeba i celá škála různých měřicích přístrojů, které společnosti většinou pořizují od vícero výrobců. Pokud jde o správu měřicí techniky, tak její pořízení, údržba a kalibrace znamená obrovské množství organizace. Mnoho různých způsobů obsluhy a vyhodnocovacích softwarů také přináší další těžkosti pro servisní techniky, kteří tyto přístroje používají. Úkoly měření tedy zabírají mnohem více času. Nezkušené či nezaškolené osoby poté nejsou někdy ani schopné správně interpretovat naměřená data nebo zajistit potřebná nápravná opatření. Navíc se může stát, že přístroje nejsou vůbec k dispozici, jelikož byly zrovna odeslány ke kalibraci nebo jsou naměřená data uložena na odlišné platformě, kterou je třeba sloučit, což je samo o sobě náročný proces. Požadovaná dokumentace pak zabere mnoho cenného času a nese s sebou náklady, kterým by šlo předejít.

Řešení


Společnost Testo nabízí kompletní řešení šitá na míru pro své zákazníky z oblasti facility managementu - digitální měřicí technika, inovační software, specifická menu dle aplikací a digitální dokumentace a archivace naměřených dat. Již nemusíte ztrácet čas výběrem ideální měřicí techniky pro jednotlivé aplikace u odlišných výrobců. Testo nabízí celou škálu měřicí techniky, kterou nikde jinde nezískáte - a to vše od jednoho výrobce. Poskytujeme spolehlivé, digitální měřicí přístroje pro optimalizaci a kontrolu ventilačních či otopných systémů, efektivní seřízení klimatizačních či chladicích systémů, údržbu elektroinstalací, přesnou detekci tepelných mostů a konstrukčních vad u budov a v neposlední řadě také pro včasnou identifikaci míst s rizikem tvorby plísní. Jelikož jednotlivé měřicí přístroje od Testo pokrývají více různých oblastí měření, mohou servisní technici pracovat efektivněji. Obsluha měřicí techniky od Testo je snadná a intuitivní a celá řada přístrojů navíc disponuje propojením s aplikacemi pro chytré telefony / tablety pro ještě větší pohodlí a jednoduchost měření. Tímto se redukuje jak čas nutný pro zaškolení nových zaměstnanců, tak riziko vzniku chyb při vlastním měření.

Vzhledem k tomu, že spousta měřicích přístrojů disponuje možností využití rádiových sond, je provádění měření hračkou za každé situace. Chytré aplikace také pomáhají v dokumentaci výsledků měření, během okamžiku vytvoříte protokol měření, který můžete ihned předvést Vašemu zákazníkovi či jej odeslat pomocí e-mailu na ústředí Vaší společnosti, vč. přiložených fotografií místa měření anebo dodatečných komentářů.

Toto vše a více šetří čas strávený na místě měření v průměru o minimálně 15 minut.

Výhody na první pohled

  • Jeden partner: veškerá měřicí technika pro všechny Vaše měřicí úkoly od jednoho výrobce
  • Navýšení účinnosti správy a dostupnosti Vaší měřicí techniky
  • Šetřete čas a peníze: rychlejší měření díky specifickým menu dle aplikací a digitální dokumentaci
  • Spolehlivé dodržování norem (ISO-9001) díky digitální archivaci dat a procesů, která je zcela transparentní

Více informací

Pro více informací ohledně měřicí techniky, aplikací a služeb z oblasti facility managementu, volejte prosím naši zákaznickou linku 222 266 700 nebo pište na e-mail info@testo.cz.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...