Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přesnější měření objemového průtoku na anemostatech pomocí usměrňovače objemového průtoku testovent 417

Aby se lidé cítili v místnosti dobře, musí být mimo jiné v pořádku proudění vzduchu. Jak je toto proudění intenzivně pociťováno, záleží na nainstalovaných vzduchových výustkách. Anemostaty získávají stále větší význam, protože přivádějí do místnosti rozptýlený vzduch a nikoliv přímý. Snižuje to průměrnou rychlost vzduchu, což je pociťováno jako příjemné.

Aby se lidé cítili v místnosti dobře, musí být mimo jiné v pořádku proudění vzduchu. Jak je toto proudění intenzivně pociťováno, záleží na nainstalovaných vzduchových výustkách. Anemostaty získávají stále větší význam, protože přivádějí do místnosti rozptýlený vzduch a nikoliv přímý. Snižuje to průměrnou rychlost vzduchu, což je pociťováno jako příjemné.

Proudění a turbulence vznikající na anemostatech však ztěžují přesné měření objemového průtoku a tím správné nastavení ventilačního zařízení. Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 řeší tento problém. Světová novinka vyvinutá firmou Testo mění difuzi na téměř rovnoměrné proudění vzduchu a zajišťuje tím přesnější určení objemového průtoku na anemostatech.

Směr difuze je ve stejném směru s pohybem vrtulky – je naměřena příliš vysoká rychlost proudění.
Směr difuze je ve stejném směru s pohybem vrtulky – je naměřena příliš vysoká rychlost proudění.
Směr difuze je v opačném směru proti pohybu vrtulky – je naměřena příliš nízká rychlost proudění.
Směr difuze je v opačném směru proti pohybu vrtulky – je naměřena příliš nízká rychlost proudění.

Požadavek.

Správné měření proudění vzduchu a korektní určení objemového průtoku na vzduchových výustkách může z technického pohledu měření vytvářet náročné a zvláštní situace. Zatímco aktivní měřicí příruba poskytuje většinou přesnější výsledky měření, je manipulace s ní při rychlých kontrolních měřeních často zdlouhavá. Místo toho se v praxi často měří vrtulkovým anemometrem a odpovídajícími trychtýři. A dokud vzduch skrz výustky proudí přímo do místnosti, není to zpravidla problém.

Avšak často tomu tak není, protože jsou z důvodu pohody prostředí instalovány takzvané anemostaty. Tyto anemostaty se hodí pro rychlou výměnu velkého objemu vzduchu jak v malých, tak také ve velkých místnostech a často se používají v budovách, ve kterých je vyžadováno kvalitní proudění vzduchu, např. v kancelářských budovách, školách, pobytových místnostech, nemocnicích nebo v obytných domech. Pro tyto vzduchové výustky je typické, že přivádený vzduch není do místnosti vháněn přímo. Nýbrž je proud vzduchu odkloněn takovým způsobem, že vzniká kontinuální rozptyl - difuze. Tímto způsobem se může přiváděný vzduch lépe mísit spolu se vzduchem, který již v místnosti je. V důsledku toho se sníží průměrná rychlost proudění vzduchu v místnosti. Osoby, které se v místnosti nacházejí, toto zpravidla pociťují jako příjemnější.

Pro měření objemového průtoku však anemostaty vytvářejí překážku, protože rozptyl vzduchu ovlivňuje rotační pohyb vrtulky používaného měřicího přístroje různě, jak je to vidět na obrázcích 1 a 2 nahoře.

V obou případech vede difuze k chybě měření: objemový průtok je zobrazován buď jako příliš velký (1) nebo příliš nízký (2). Ventilační zařízení se pak chybně zareguluje buď směrem nahoru (1) nebo směrem dolů (2). V důsledku to znamená buď příliš málo čerstvého vzduchu v místnosti (1) nebo zbytečně zvýšené zatížení ventilačního zařízení (2).

Řešení.

Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 uklidňuje difuzi a zajišťuje tak přesnější výsledky měření.
Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 uklidňuje difuzi a zajišťuje tak přesnější výsledky měření.

Patentovaný usměrňovač objemového průtoku testovent 417 uklidní rozvířený proud vzduchu, který vychází z anemostatu a přemění jej na téměř rovnoměrné proudění. Vliv difuze na směr otáčení vrtulky se zmenší a objemový průtok je možné měřit rychle, jednoduše a spolehlivě - například vrtulkovým anemometrem testo 417. Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 se namontuje mezi měřicí trychtýř a vrtulkovou sondu. V jeho vnitřním prostoru se nachází speciálně vyvinutá voštinová struktura, která způsobuje, že se difuze rozruší a přemění se na téměř rovnoměrné proudění. Tím lze provést na anemostatech až o 50 % přesnější měření objemového průtoku.

Usměrňovač objemového průtoku je ovšem pasivní systém a proto neumí vyrovnat tlakovou ztrátu - musí tedy stále zohledňovat určitou nepřesnost měření. V porovnání s jinými pasivními metodami měření, u anemostatů je tato nepřesnost přece jenom výrazně zmenšena.

Usměrňovač objemového průtoku tím umožňuje jednak šetřit náklady a energie díky efektivněji seřízeným ventilačním zařízením a jednak spolehlivě lépe ovládat důležitý faktor tepelné pohody.

Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 je možné používat pouze ve spojení s trychtýřem (sada trychtýřů testovent 417) a s měřicím přístrojem.

Jako měřicí přístroj jsou k dispozici mimo jiné následující možnosti:

  • vrtulkový anemometr testo 417
  • referenční měřicí přístroj testo 480 ve spojení se 100 mm vrtulkovou sondou
  • multifunkční měřicí přístroj testo 435 ve spojení se 100 mm vrtulkovou sondou
Měřicí přístroj, např. testo 417.
Měřicí přístroj, např. testo 417.
Usměrňovač objemového průtoku testovent 417.
Usměrňovač objemového průtoku testovent 417.
Trychtýř pro talířové vyústky o Ø 200 mm.
Trychtýř pro talířové vyústky o Ø 200 mm.
Trychtýř pro vyústky s rozměrem 330 x 330 mm.
Trychtýř pro vyústky s rozměrem 330 x 330 mm.

Usměrňovač objemového průtoku testovent 417 – přehled všech výhod:

  • přesnější měření objemového průtoku nezávisle na směru difuze
  • lze použít jako dovybavení k již existující sadě trychtýřů od firmy Testo
  • efektivnější seřízení ventilačních zařízení

testo 417 – přehled výhod:

Kompaktní anemometr s vestavěnou vrtulkou Ø 100 mm pro proudění včetně teplotního senzoru pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku a teploty.

  • Objemový průtok je zobrazován přímo na displeji. Přesný výpočet objemového průtoku pomocí komfortního zadání plochy kanálu. Navíc lze přepnout na aktuální měřenou teplotu.
  • Na displeji je vidět směr proudění, tj. sací nebo vyfukující proudění.
  • Vytvoření časového a bodového průměru podává informaci o průměrné naměřené hodnotě objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty.
  • Sada měřicích trychtýřů umožňuje měření na ventilačních mřížkách a talířových ventilech.

Více informací.
Další informace a všechny odpovědi na Vaše dotazy na téma měření objemového průtoku na difuzorech získáte u našich odborníků na telefonním čísle 222 266 700 nebo na e-mailu: info@testo.cz.


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...