Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

60 let zkušeností – velká jubilejní akce Testo

Spolu s jubilejními sadami analyzátorů spalin testo zvládnete všechny měřicí úkoly na otopných zařízeních lépe než kdy předtím.

Nezávisle na technice - každé spalovací zařízení musí vždy pracovat optimálně. S tím souvisí jeho pravidelné kontroly a seřízení. Tato optimalizace vytápění nabízí veliký potenciál pro úsporu energie.

Pro Vás a pro Vaše zákazníky to znamená

  • Moderní systémová technika může náklady na vytápění a vypouštění CO2 drasticky snížit.
  • Provozovatelé topení potřebují konkrétní informace o možnostech optimalizace jejich otopného zařízení.

Trh se zásobováním teplem budov se mění

Prosazuje se solární technika, tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, spalovací zařízení na pevná paliva (pelety) a jiné technologie včetně integrovaných koncepcí pro přípravu energie a elektronické systémy řízení.

Cílů je více, než kdykoliv jindy

Příprava tepla podle potřeby, nižší spotřeba energie a snižování množství vypouštění škodlivých látek.

Vaše řešení při měření otopných zařízení - čistě, bezpečně, rychle


Ať už jako profesionální průvodce při měření spalin na všech druzích plynových otopných zařízení nebo jako vstup do nové oblasti v servisu a údržby plynových a olejových hořáků.

Analyzátory spalin testo jsou rychlé, mimořádně spolehlivé a vždy připravené k použití.

Jubilejní sady pro měření spalin

V roce 2017 oslavil celosvětový koncern Testo SE & Co. KGaA své 60. narozeniny. V rámci tohoto výročí přinesl na náš trh 9 jubilejních sad pro měření spalin.

Jedná se o mimořádné modely analyzátorů spalin testo 320 LX, testo 330-1 LX, testo 330-2 LX a testo 330i LX, které jsou jediné analyzátory spalin nabízející záruku až 60 měsíců bez nutnosti uzavřít servisní smlouvu.

Více informací na www.testo.cz
TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...