Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nabídka služeb Testo, s.r.o.

Společnost Testo, s.r.o neprodává pouze profesionální měřicí přístroje, ale nabízí zároveň jejich servis, kalibraci a poskytuje kompetentní odborné poradenství. Novinkou v našem portfoliu je nyní nabídka validace, kvalifikace a mapování.


Ve všech otázkách týkajících se měřicí techniky nabízí společnost Testo, s.r.o. kompetentní a spolehlivé poradenství. I po uskutečněném nákupu měřicích přístrojů zaručujeme uživateli rychlou a kvalitní podporu.

Zajišťování kvality neumožňuje manévrovací prostor – proto nabízí společnost Testo, s.r.o. ověřené kalibrace podle všech platných směrnic, kvalifikace a validace přenosné a stacionární měřicí techniky.

Akreditované a ISO kalibrace se provádějí v naší pražské akreditované kalibrační laboratoři, která je vybavena nejmodernějším zařízením. Součástí naší nabídky je také možnost kalibrace přímo u zákazníka.

Co nabízíme?

  • akreditovanou a ISO kalibraci do 10 pracovních dnů
  • externí kalibrace
  • justáž
  • servis
  • validace
  • kvalifikace
  • mapování

Naše pracovní postupy a vybavení vyhovují požadavkům norem ISO a v tomto ohledu jsou certifikovány nebo akreditovány. Základem jsou kvalitní zařízení a přesné etalony. Výsledkem je provedený servis, ISO nebo akreditovaná kalibrace.

Co kalibrujeme?

Teplota

V naši kalibrační laboratoři provádíme kalibrace teploty v rozsahu od -90 °C do +600 °C.

Vlhkost

V naší kalibrační laboratoři provádíme kalibrace vlhkosti v rozsahu od 5 %rv do 95 %rv, při referenční teplotě od 5 °C do 50 °C.

Proudění

Kalibraci proudění provádíme v rozsahu od 0,1 do 40 m/s v naší kalibrační laboratoři, nebo je zprostředkujeme externě.

Analyzátory spalin

Provádíme pravidelné kalibrace a servisní prohlídky analyzátorů spalin výrobce Testo SE & Co. KGaA dle požadavků Ministerstva životního prostředí – České inspekce životního prostředí.

Ostatní veličiny

Pro analytické obory nabízíme kalibrace (srovnání s referenčním materiálem) měřidel pH, vodivosti, hluku, 02, CO, CO2, NO, SO4. Kalibrace provádíme v základních bodech 4 a 7 a 10 pH, 1413 uS, 94 a 104 dB (při 1kHz), 0 a 5 a 21 % vol O2, 0 a 200 a 1000 ppm CO, 0 a 400 ppm NO, 0 a 500 SO4, nebo je zprostředkujeme externě.

Kalibrace u zákazníka

Přímo u Vás provedeme kalibraci teploty a vlhkosti. Kalibraci provádíme standardně ve dvou bodech (nebo po domluvě). Na Vás je jen zvolit vhodné kalibrační body ve vámi stanoveném rozsahu.

Servis

Společnost Testo, s.r.o zajišťuje dlouhodobě servis všech přístrojů výrobce Testo SE & Co. KGaA prodávaných na českém trhu. Opravy a servis přístrojů se provádějí v autorizovaném servisu na nejmodernějších zařízeních Testo, s.r.o., nebo jsou odesílána přímo výrobci.

Validace

Validace představuje provedení takových zkoušek, které na základě vašich stanovených kritérii, poskytují vysoký stupeň jistoty, že předmět zkoumání bude trvale poskytovat produkt/ výstup odpovídající předem určené specifikaci.

Kvalifikace

Kvalifikace je zdokumentovaná činnost prokazující a dokladující, že zařízení nebo pomocné systémy jsou správně nainstalovány a správně pracují.

Nabízíme následující typy kvalifikací:

DQ – kvalifikace návrhu (Design Qualification)
IQ – instalační kvalifikace (Instalation Qualification)
OQ – operační kvalifikace (Operational Qualification)
PQ – procesní kvalifikace (Performance Qualification)

Mapování

Mapováním zjišťujeme a dokumentujeme rozdíly teploty / vlhkosti v čase v chlazených a klimatizovaných prostorech.

Výslednou dokumentaci můžete dále použít, např. ke zjištění optimálního rozložení uskladněných produktů, vhodné nastavení chladicího systému, zjištění vnějších vlivů na klimatizované prostředí, může také posloužit jako důležité vodítko pro návrh stacionárního měřicího systému.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...