Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Silný partner pro správu budov

U firmy Testo naleznete vhodné měřicí přístroje pro všechny aplikace týkající se efektivní správy budov. Příliš chladno, průvan, velký hluk? S přístroji testo čelíte potížím objektivními hodnotami pohody prostředí.

Testo – silný partner pro správu budov.

Provozní náklady, uživatelský komfort, spotřeba energií: správci budov musí věnovat pozornost mnohému. A potřebují zvyšovat efektivitu systémů a procesů. Jak to mají zajistit?

Zajistí to tím, že jsou všechny systémy optimálně zaregulovány a pravidelně kontrolovány. Totiž jenom správně zaregulovaná chladicí, klimatizační, ventilační a vytápěcí zařízení čerpají svůj potenciál efektivity. Rovněž preventivní údržba elektrických zařízení a rozvaděčů minimalizuje výpadky a zajišťuje bezproblémový provoz zařízení.

Zvyšování efektivity ale také znamená, že šetříte čas a úsilí. Proto potřebujete měřicí techniku, která Vaši práci zjednoduší a je dostatečně robustní, aby držela krok s Vaším tempem.

U firmy Testo nenaleznete jenom přesnou měřicí techniku pro efektivní provoz budov. Spousta služeb od jednoho zdroje, jako je profesionální poradenství, školení a webináře, opravy a přístroje k zapůjčení a rovněž kalibrace a validace, dělají z firmy Testo silného partnera pro správu budov - pro efektivně seřízená zařízení a efektivní technologické postupy. Seznamte se nyní s více informacemi, jak Vám měřicí technika a služby firmy Testo pomáhají při Vašich úkolech týkajících se správy budov.

Vaše výhody s produkty Testo


Měřicí technika pro všechny úkoly ve správě budov
U firmy Testo najdete přístroje pro měření na vytápěcích, klimatizačních, ventilačních a chladicích zařízeních a také pro měření elektrických veličin.


Servis
Přístroje k zapůjčení, opravy, náhradní díly, výroba sond na míru, semináře a webináře s užitečnými praktickými znalostmi. Vše z jednoho zdroje, abyste mohli pracovat ještě efektivněji.


Profesionální multifunkční měřicí přístroje
Díky široké nabídce sond jste vybaveni pro normalizované měření klimatu a pohody prostředí a také pro průmyslovou údržbu.


Úspora času díky digitální dokumentaci
Automatické vytvoření reportů, opatření fotografiemi, uložení a odeslání e-mailem: žádný problém s našimi měřicími přístroji s připojením k aplikaci App.


Robustní technika s dlouhou životností
Měřicí přístroje od firmy Testo se snadno obsluhují a obstojí v náročné každodenní práci. A když se přece jenom něco pokazí, zapůjčí Vám Testo bez průtahů náhradní přístroj.


Zajištění pohody prostředí.
Zvýšení efektivity.

Tyto úkoly vyřešíte s měřicí technikou od firmy Testo.Zajištění kvality ovzduší a pohody prostředí
Přístroje pro měření vlhkosti, intenzity osvětlení a hladiny hluku od firmy Testo zajišťují příjemné pracovní prostředí. S multifunkčním měřicím přístrojem testo 480 objektivně a ve shodě s normami podle PMV/PPD vyhodnotíte pohodu prostředí ve vnitřních prostorech. Záznamníky dat Vás informují o příčinách výskytu plísní, jakými jsou například špatná ventilace.


Efektivní seřízení ventilačních zařízení
Pouze když jsou systémy přívodu a odvodu vzduchu správně zaregulovány, přináší zařízení plný výkon. U firmy Testo najdete přístroje a sondy pro měření v kanálu stejně tak jako velmi přesné průtokoměry a trychtýře pro měření na vyústkách. Multifunkční přístroj testo 480 Vás povede krok za krokem síťovým měřením vzduchotechnických zařízení ve shodě s normou.


Efektivní seřízení otopných zařízení
Analyzátory spalin jsou pro seřizování a údržbu otopných systémů nepostradatelné. S přístroji pro měření teploty topné vody a zpátečky a pro měření diferenčního tlaku bezpečně nastavíte bezvadnou funkci topného systému a zajistíte provoz zařízení s úsporou energií.


Kontrola elektrických instalací
S klešťovým multimetrem testo 770, digitálním multimetrem testo 760 a dalšími přístroji pro měření elektrických veličin od firmy Testo zkontrolujete bezpečně a snadno elektrické rozvody. Termokamera testo 871/872 bezdotykově vizualizuje přehřátí dříve, než dojde k výpadkům.


Efektivní seřízení chladicích zařízení
S digitálními servisními přístroji a aplikací testo Refrigeration App máte na svém chytrém telefonu přehled o všech tlacích a teplotách. Jedním kliknutím vytvoříte a odešlete zprávu z měření.


Efektivní seřízení ventilačních zařízení
Zajištění pohody prostředí.

Ventilační a klimatizační zařízení spotřebují spoustu energie. Avšak pro příjemné prostorové klima jsou nezbytná. Pro rychlé dosažení výrazných úspor Vám pomohou měřicí přístroje od firmy Testo, abyste mohli zařízení efektivně zaregulovat - aniž by pohodové klima v prostorách bylo negativně narušeno.Sondy
*další detaily s obj.č. viz str. 12

Multifunkční měřicí přístroj pro VAC testo 480

 • Měření všech parametrů pro VAC v jednom přístroji:
  výběr sond pro teplotu, %rv, tlak, proudění, CO2, intenzitu osvětlení
 • Znázornění hodnot pohody prostředí objektivně podle PMV/PPD
 • Síťové měření vzduchotechniky podle normy
 • Praktická navigace v menu krok za krokem
 • Samostatně kalibrovatelné sondy
 • S analyzačním softwarem
 • Velmi přesný senzor diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí nebo kontrolu filtrů

Obj.č. 0563 4800
31.140,- KčSystém rádiových záznamníků dat testo Saveris 2 H2

 • Sledování parametrů klimatu %rv a °C (dálkově)
 • Vyslání alarmu při překročení nebo podkročení

Obj.č. 0572 2005
6.460,- Kč


Záznamník pro teplotu a vlhkost testo 175 H1

 • Průběžné sledování vlhkosti a teploty v kancelářích a skladových prostorech
 • Jednoduchý přenos dat přes USB
 • Vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Obj.č. 0572 1754
6.995,- Kč


Luxmetr testo 540

 • Základní model pro jednoduché a rychlé měření intenzity osvětlení na pracovištích

Obj.č. 0560 0540
3.260,- Kč


Hlukoměr testo 816-1

 • Měření úrovně hluku na pracovištích a kontrola dodržování hraničních hodnot

Obj.č. 0563 8170
13.760,- Kč

Sondy
*další detaily s obj.č. viz str. 12

Multifunkční měřicí přístroj pro VAC testo 435-4

 • Široké portfolio anemometrických sond, vlhkostních sond, sond pro měření intenzity osvětlení a stupně turbulence
 • Jednoduchá obsluha
 • S analyzačním softwarem
 • Včetně senzoru diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí nebo kontrolu filtrů

Obj.č. 0563 4354
21.550,- Kč


Chytré sondy testo - sada pro klimatizaci

 • Jednoduché určení rychlosti proudění, objemového průtoku, povrchové teploty, vlhkosti a rizika vzniku plísně
 • Vždy po ruce v kompaktním kufříku

Obj.č. 0563 0003
8.850,- Kč


Vrtulkový anemometr - sada testo 417

 • Pro měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty
 • Přesné měření objemového průtoku nezávisle na směru proudění
 • Přesné měření i při turbulentním proudění díky patentovanému usměrňovači

Obj.č. 0563 4172
13.060,- KčPřístroj pro měření objemového průtoku testo 420

 • Přesné měření přiváděného a odváděného vzduchu na velkoplošných vyústkách, dokonce i na vířivých anemostatech
 • Lehký - hmotnost 2,9 kg
 • S aplikací App pro komfortní měření na vyústce

Obj.č. 0563 4200
56.160,- Kč


Termo-anemometr testo 405

 • Měří rychlost proudění, objemový průtok a teplotu vzduchu
 • Použitelný ve ventilačním kanálu a v místnostech
 • Teleskop výsuvný do délky až 300 mm

Obj.č. 0560 4053
3.175,- KčKontrola elektroinstalací.

Klešťový multimetr a digitální multimetr patří k základnímu vybavení správce budov, aby mohl zkontrolovat elektrické rozvody a výkon rozvaděčů, chladicích zařízení a tepelných čerpadel a rovněž klimatizačních a otopných systémů. Pomocí termokamery zjistíte přehřátí komponentů zařízení zavčas a preventivní údržbou prodloužíte jejich životnost.


Klešťový multimetr testo 770-3

 • Pohodlná práce i v úzkých místech měření díky unikátnímu klešťovému mechanizmu se zasouvacím ramenem
 • Jednoduché měření výkonu
 • TRMS pro velmi přesné výsledky i na velkých elektrických instalacích
 • Měření startovacího proudu
 • Přehled o všech měřených hodnotách a bezpečný odstup od místa měření s aplikací testo Smart Probes App

Obj.č. 0590 7703
5.870,- KčDigitální mulitmetr testo 760-2

 • Bezpečná práce díky automatickému rozpoznání měřené veličiny
 • TRMS pro velmi přesné výsledky i na velkých elektrických instalacích
 • Filtr dolní propusti pro přesné výsledky měření u motorů s frekvenčním měničem

Obj.č. 0590 7602
4.185,- Kč


Termokamera s App testo 871

 • Velmi dobrá kvalita snímku díky rozlišení IR 240 x 180 pixelů (s technologií testo SuperResolution 480 x 360 pixelů)
 • Rozeznání teplotních rozdílů od 0,09 °C
 • Integrovaný digitální fotoaparát
 • Speciální vlhkostní paleta pro detekci nebezpečí tvorby plísní
 • testo ScaleAssist pro objektivně porovnatelné a bezchybné termosnímky
 • Bezdrátové propojení s klešťovým multimetrem testo 770-3 a termo-hygrometrem testo 605i

Obj.č. 0560 8712
56.135,- Kč 44.908,- Kč


Termokamera s App testo 872

 • Velmi dobrá kvalita snímku díky rozlišení IR 320 x 240 pixelů (s technologií testo SuperResolution 640 x 480 pixelů)
 • Velmi přesné měření s teplotní citlivostí 0,06 °C
 • Integrovaný digitální fotoaparát
 • Speciální vlhkostní paleta pro detekci nebezpečí tvorby plísní
 • testo ScaleAssist pro objektivně porovnatelné a bezchybné termosnímky
 • Bezdrátové propojení s klešťovým multimetrem testo 770-3 a termo-hygrometrem testo 605i

Obj.č. 0560 8721
75.790,- Kč
60.632,- KčEfektivní seřízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Pět až desetkrát tolik nákladů za elektřinu způsobuje provoz chladicích a klimatizačních zařízení v porovnání k nákladům na investice. To znamená: optimálně seřízená a pravidelně kontrolovaná chladicí zařízení šetří peníze v hotovosti. S digitálními servisními přístroji ovládanými aplikací App funguje uvádění do provozu a servis chladicích zařízení tak komfortně, jako nikdy doposud. A pro rychlou kontrolu bez hadic máte vždy po ruce sadu chytrých sond testo pro chlazení.


Digitální servisní přístroj testo 550

 • Pro jednoduchou údržbu chladicích systémů
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 1550
8.625,- Kč


Digitální servisní přístroj testo 557

 • Pro komfortní instalaci a údržbu chladicích systémů
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Měření vakua pomocí externí sondy
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 1557
11.770,- Kč


Chytré sondy testo - sada chlazení

 • Pro rychlou a jednoduchou kontrolu chladicích systémů
 • Bez hadic - bez ztráty chladiva
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 0002
6.180,- Kč


Detektor úniku chladiv testo 316-3

 • Pro FCKW, HFKW, FKW, H2
 • Vysoká citlivost (< 4 g/a)
 • Splňuje předpisy nařízení pro F-plyny

Obj.č. 0563 3163
7.020,- Kč


Efektivní seřízení otopných zařízení.

V kotelně často dřímá největší potenciál úspor. Analyzátory spalin a diferenční tlakoměry od firmy Testo Vám pomohou zajistit tepelnou pohodu ve všech místnostech, aniž by se plýtvalo energií a teplem. Kontrolou komínové ztráty zhodnotíte a ovládáte efektivitu zařízení. Vyladění hydrauliky zajistí bezvadnou funkci otopného zařízení a minimalizuje plýtvání energií kvůli nesprávnému používání.


Detektor úniku zemního plynu testo 316-1

 • Rychlá lokalizace úniku zemního plynu na potrubí
 • Akustický a dvoustupňový optický alarm při překročení hraniční hodnoty
 • Ohebná měřicí sonda - dosáhne i na těžko přístupná místa

Obj.č. 0632 0316
5.620,- Kč


Akční sada pro topenáře testo 922

 • Dvoukanálový měřicí přístroj s volitelnou rádiovou sondou
 • Zobrazení diferenční teploty
 • Průběžné zobrazení hodnot max. / min.

Obj.č. 0563 9221
9.775,- Kč


Diferenční tlakoměr testo 510i

 • Pro měření diferenčního tlaku (0 až 150 hPa) na tryskách hořáků
 • Menu měření pro kontrolu poklesu tlaku, vč. alarmu
 • Magnetický držák pro snadné připevnění

Obj.č. 0560 1510
2.390,- KčChytré sondy testo - sada vytápění

 • Měření tlaku plynu na tryskách hořáků
 • Bezdotykové měření teploty u podlahového vytápění a na radiátorech
 • Menu měření pro kontrolu poklesu tlaku, vč. alarmu
 • Rychlá obrazová dokumentace s teplotou naměřenou IR a označením místa měření

Obj.č. 0563 0004
5.900,- Kč


Diferenční tlakoměr testo 510 sada

 • Pro měření diferenčního tlaku (0 až 100 hPa) na tryskách hořáků a filtrech klimatizačních zařízení
 • Volitelná Pitotova trubice pro měření proudění ve ventilačním kanálu

Obj.č.: 0563 0510
3.625,- KčInfračervený teploměr testo 810

 • Měří současně a bezdotykově povrchovou teplotu a teplotu okolního vzduchu
 • Automatické zobrazení rozdílu teplot
 • Nastavitelný stupeň emisivity

Obj.č. 0560 0810
1.970,- Kč
Jubilejní sady

• 5 let záruky bez smlouvy na senzory O2 a CO
• Senzory LongLife s možností výměny uživatelem a s životností až 6 let
• Integrované sledování senzorů


testo 330i LX s měřením CO s kompenzací H2

Sada obsahuje:

 • Analyzátor spalin testo 330i LX se senzory O2, CO s kompenzací H2 a Bluetooth®
 • Mezinárodní síťový zdroj
 • Držák sondy testoFix
 • Modulární odběrová sonda, délka 180 mm, Ø 8 mm
 • Náhradní filtry nečistot (10 kusů)
 • Kufr testo 330i

Obj.č. 0563 6035 71
41.220,- Kč


330-1 LX s tiskárnou

Sada obsahuje:

 • Analyzátor spalin testo 330-1 LX se senzory O2, CO a Bluetooth®
 • Mezinárodní síťový zdroj
 • Základní odběrová sonda, délka 180 mm, Ø 6 mm
 • Náhradní filtry nečistot (10 kusů)
 • Rychlotiskárna testo IRDA s náhradním termopapírem
 • Systémový kufr pro přístroj, sondy a příslušenství

Obj.č. 0563 6033 71
41.760,- Kč


Doporučené sondy pro testo 480 a testo 435.

Sondy pro testo 480Obj.č.
Proudění
Vrtulková sonda Ø 100 mm, pro měření na ventilačních vyústkách* 0635 9343 17.045,-
Vrtulková sonda Ø 16 mm s teleskopem (max. 960 mm) a integrovaným měřicím tlačítkem* 0635 9542 16.540,-
Termická sonda proudění (žhavený drátek) Ø 10 mm, ohebná do 90° (200 mm), s teleskopem (max. 1100 mm) a integrovaným měřicím tlačítkem* 0635 1543 16.710,-
Pohoda prostředí
Sonda pohody prostředí pro měření stupně turbulence podle EN 13779* 0628 0143 20.055,-
Sonda IAQ pro posouzení kvality vzduchu v místnosti, měření CO₂, vlhkosti, teploty a absolutního tlaku,vč. stolního stativu* 0632 1543 24.675,-
Sonda Lux, pro měření intenzity osvětlení 0635 0543 10.015,-
Kulový teploměr Ø 150 mm, termočlánek typu K 0602 0743 12.325,-
Vlhkost
Velmi přesná vlhkostní / teplotní sonda (Ø 12 mm)* 0636 9743 10.785,-
Teplota
Povrchová sonda (termočlánek typu K) s rychlou odezvou 0602 0393 3.120,-
Robustní sonda okolního vzduchu (TE typ K) - pevný kabel rovný 1.2 m 0602 1793 1.520,-

*Je zapotřebí kabel s konektorem (obj.č. 0430 0100)

Sondy pro testo 435Obj.č.
Proudění
Sonda se žhaveným drátkem (Ø 12 mm) - pro proudění, teplotu, vlhkost 0635 1535 15.035,-
Vrtulková sonda (Ø 60 mm) - pro měření proudění na vzduchových vyústkách 0635 9335 13.360,-
Vrtulková / teplotní sonda (Ø 100 mm) - pro vzduchové vyústky 0635 9435 10.015,-
Vrtulková sonda (Ø 16 mm) - pro měření proudění v kanálu 0635 9535 13.360,-
Pohoda prostředí
Sonda pohody prostředí pro měření stupně turbulence 0628 0109 23.405,-
Sonda pro měření kvality vzduchu v místnosti pro CO2, teplotu, vlhkost, absolutní tlak 0632 1535 22.400,-
Sonda Lux, sonda pro měření intenzity osvětlení 0635 0545 11.015,-
Kulový teploměr Ø 150 mm, termočlánek typu K, 0602 0743 12.325,-
Vlhkost
Vlhkostní / teplotní sonda 0636 9735 9.745,-
Hodnota U
Teplotní sonda pro určení U hodnoty 0614 1635 6.430,-
Teplota
Povrchová sonda (termočlánek typu K) s rychlou odezvou 0602 0393 3.120,-
Robustní sonda teploty okolního vzduchu (termočlánek typu K) - pevný kabel 1,2 m 0602 1793 1.520,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2017.
Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...