Silný partner pro správu budov

Datum: 28.11.2017  |  Organizace: TESTO, s. r. o.  |  Firemní článek

U firmy Testo naleznete vhodné měřicí přístroje pro všechny aplikace týkající se efektivní správy budov. Příliš chladno, průvan, velký hluk? S přístroji testo čelíte potížím objektivními hodnotami pohody prostředí.

TESTO, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

tel.:222 266 700, fax: 222 266 748
e-mail:
web:www.testo.cz  www.termokamera.com  www.merici-pristroje.eu

Testo – silný partner pro správu budov.

Provozní náklady, uživatelský komfort, spotřeba energií: správci budov musí věnovat pozornost mnohému. A potřebují zvyšovat efektivitu systémů a procesů. Jak to mají zajistit?

Zajistí to tím, že jsou všechny systémy optimálně zaregulovány a pravidelně kontrolovány. Totiž jenom správně zaregulovaná chladicí, klimatizační, ventilační a vytápěcí zařízení čerpají svůj potenciál efektivity. Rovněž preventivní údržba elektrických zařízení a rozvaděčů minimalizuje výpadky a zajišťuje bezproblémový provoz zařízení.

Zvyšování efektivity ale také znamená, že šetříte čas a úsilí. Proto potřebujete měřicí techniku, která Vaši práci zjednoduší a je dostatečně robustní, aby držela krok s Vaším tempem.

U firmy Testo nenaleznete jenom přesnou měřicí techniku pro efektivní provoz budov. Spousta služeb od jednoho zdroje, jako je profesionální poradenství, školení a webináře, opravy a přístroje k zapůjčení a rovněž kalibrace a validace, dělají z firmy Testo silného partnera pro správu budov - pro efektivně seřízená zařízení a efektivní technologické postupy. Seznamte se nyní s více informacemi, jak Vám měřicí technika a služby firmy Testo pomáhají při Vašich úkolech týkajících se správy budov.

Vaše výhody s produkty Testo


Měřicí technika pro všechny úkoly ve správě budov
U firmy Testo najdete přístroje pro měření na vytápěcích, klimatizačních, ventilačních a chladicích zařízeních a také pro měření elektrických veličin.


Servis
Přístroje k zapůjčení, opravy, náhradní díly, výroba sond na míru, semináře a webináře s užitečnými praktickými znalostmi. Vše z jednoho zdroje, abyste mohli pracovat ještě efektivněji.


Profesionální multifunkční měřicí přístroje
Díky široké nabídce sond jste vybaveni pro normalizované měření klimatu a pohody prostředí a také pro průmyslovou údržbu.


Úspora času díky digitální dokumentaci
Automatické vytvoření reportů, opatření fotografiemi, uložení a odeslání e-mailem: žádný problém s našimi měřicími přístroji s připojením k aplikaci App.


Robustní technika s dlouhou životností
Měřicí přístroje od firmy Testo se snadno obsluhují a obstojí v náročné každodenní práci. A když se přece jenom něco pokazí, zapůjčí Vám Testo bez průtahů náhradní přístroj.


Zajištění pohody prostředí.
Zvýšení efektivity.

Tyto úkoly vyřešíte s měřicí technikou od firmy Testo.Zajištění kvality ovzduší a pohody prostředí
Přístroje pro měření vlhkosti, intenzity osvětlení a hladiny hluku od firmy Testo zajišťují příjemné pracovní prostředí. S multifunkčním měřicím přístrojem testo 480 objektivně a ve shodě s normami podle PMV/PPD vyhodnotíte pohodu prostředí ve vnitřních prostorech. Záznamníky dat Vás informují o příčinách výskytu plísní, jakými jsou například špatná ventilace.


Efektivní seřízení ventilačních zařízení
Pouze když jsou systémy přívodu a odvodu vzduchu správně zaregulovány, přináší zařízení plný výkon. U firmy Testo najdete přístroje a sondy pro měření v kanálu stejně tak jako velmi přesné průtokoměry a trychtýře pro měření na vyústkách. Multifunkční přístroj testo 480 Vás povede krok za krokem síťovým měřením vzduchotechnických zařízení ve shodě s normou.


Efektivní seřízení otopných zařízení
Analyzátory spalin jsou pro seřizování a údržbu otopných systémů nepostradatelné. S přístroji pro měření teploty topné vody a zpátečky a pro měření diferenčního tlaku bezpečně nastavíte bezvadnou funkci topného systému a zajistíte provoz zařízení s úsporou energií.


Kontrola elektrických instalací
S klešťovým multimetrem testo 770, digitálním multimetrem testo 760 a dalšími přístroji pro měření elektrických veličin od firmy Testo zkontrolujete bezpečně a snadno elektrické rozvody. Termokamera testo 871/872 bezdotykově vizualizuje přehřátí dříve, než dojde k výpadkům.


Efektivní seřízení chladicích zařízení
S digitálními servisními přístroji a aplikací testo Refrigeration App máte na svém chytrém telefonu přehled o všech tlacích a teplotách. Jedním kliknutím vytvoříte a odešlete zprávu z měření.


Efektivní seřízení ventilačních zařízení
Zajištění pohody prostředí.

Ventilační a klimatizační zařízení spotřebují spoustu energie. Avšak pro příjemné prostorové klima jsou nezbytná. Pro rychlé dosažení výrazných úspor Vám pomohou měřicí přístroje od firmy Testo, abyste mohli zařízení efektivně zaregulovat - aniž by pohodové klima v prostorách bylo negativně narušeno.Sondy
*další detaily s obj.č. viz str. 12

Multifunkční měřicí přístroj pro VAC testo 480

 • Měření všech parametrů pro VAC v jednom přístroji:
  výběr sond pro teplotu, %rv, tlak, proudění, CO2, intenzitu osvětlení
 • Znázornění hodnot pohody prostředí objektivně podle PMV/PPD
 • Síťové měření vzduchotechniky podle normy
 • Praktická navigace v menu krok za krokem
 • Samostatně kalibrovatelné sondy
 • S analyzačním softwarem
 • Velmi přesný senzor diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí nebo kontrolu filtrů

Obj.č. 0563 4800
31.140,- KčSystém rádiových záznamníků dat testo Saveris 2 H2

 • Sledování parametrů klimatu %rv a °C (dálkově)
 • Vyslání alarmu při překročení nebo podkročení

Obj.č. 0572 2005
6.460,- Kč


Záznamník pro teplotu a vlhkost testo 175 H1

 • Průběžné sledování vlhkosti a teploty v kancelářích a skladových prostorech
 • Jednoduchý přenos dat přes USB
 • Vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Obj.č. 0572 1754
6.995,- Kč


Luxmetr testo 540

 • Základní model pro jednoduché a rychlé měření intenzity osvětlení na pracovištích

Obj.č. 0560 0540
3.260,- Kč


Hlukoměr testo 816-1

 • Měření úrovně hluku na pracovištích a kontrola dodržování hraničních hodnot

Obj.č. 0563 8170
13.760,- Kč

Sondy
*další detaily s obj.č. viz str. 12

Multifunkční měřicí přístroj pro VAC testo 435-4

 • Široké portfolio anemometrických sond, vlhkostních sond, sond pro měření intenzity osvětlení a stupně turbulence
 • Jednoduchá obsluha
 • S analyzačním softwarem
 • Včetně senzoru diferenčního tlaku pro měření Pitotovou trubicí nebo kontrolu filtrů

Obj.č. 0563 4354
21.550,- Kč


Chytré sondy testo - sada pro klimatizaci

 • Jednoduché určení rychlosti proudění, objemového průtoku, povrchové teploty, vlhkosti a rizika vzniku plísně
 • Vždy po ruce v kompaktním kufříku

Obj.č. 0563 0003
8.850,- Kč


Vrtulkový anemometr - sada testo 417

 • Pro měření objemového průtoku, rychlosti proudění a teploty
 • Přesné měření objemového průtoku nezávisle na směru proudění
 • Přesné měření i při turbulentním proudění díky patentovanému usměrňovači

Obj.č. 0563 4172
13.060,- KčPřístroj pro měření objemového průtoku testo 420

 • Přesné měření přiváděného a odváděného vzduchu na velkoplošných vyústkách, dokonce i na vířivých anemostatech
 • Lehký - hmotnost 2,9 kg
 • S aplikací App pro komfortní měření na vyústce

Obj.č. 0563 4200
56.160,- Kč


Termo-anemometr testo 405

 • Měří rychlost proudění, objemový průtok a teplotu vzduchu
 • Použitelný ve ventilačním kanálu a v místnostech
 • Teleskop výsuvný do délky až 300 mm

Obj.č. 0560 4053
3.175,- KčKontrola elektroinstalací.

Klešťový multimetr a digitální multimetr patří k základnímu vybavení správce budov, aby mohl zkontrolovat elektrické rozvody a výkon rozvaděčů, chladicích zařízení a tepelných čerpadel a rovněž klimatizačních a otopných systémů. Pomocí termokamery zjistíte přehřátí komponentů zařízení zavčas a preventivní údržbou prodloužíte jejich životnost.


Klešťový multimetr testo 770-3

 • Pohodlná práce i v úzkých místech měření díky unikátnímu klešťovému mechanizmu se zasouvacím ramenem
 • Jednoduché měření výkonu
 • TRMS pro velmi přesné výsledky i na velkých elektrických instalacích
 • Měření startovacího proudu
 • Přehled o všech měřených hodnotách a bezpečný odstup od místa měření s aplikací testo Smart Probes App

Obj.č. 0590 7703
5.870,- KčDigitální mulitmetr testo 760-2

 • Bezpečná práce díky automatickému rozpoznání měřené veličiny
 • TRMS pro velmi přesné výsledky i na velkých elektrických instalacích
 • Filtr dolní propusti pro přesné výsledky měření u motorů s frekvenčním měničem

Obj.č. 0590 7602
4.185,- Kč


Termokamera s App testo 871

 • Velmi dobrá kvalita snímku díky rozlišení IR 240 x 180 pixelů (s technologií testo SuperResolution 480 x 360 pixelů)
 • Rozeznání teplotních rozdílů od 0,09 °C
 • Integrovaný digitální fotoaparát
 • Speciální vlhkostní paleta pro detekci nebezpečí tvorby plísní
 • testo ScaleAssist pro objektivně porovnatelné a bezchybné termosnímky
 • Bezdrátové propojení s klešťovým multimetrem testo 770-3 a termo-hygrometrem testo 605i

Obj.č. 0560 8712
56.135,- Kč 44.908,- Kč


Termokamera s App testo 872

 • Velmi dobrá kvalita snímku díky rozlišení IR 320 x 240 pixelů (s technologií testo SuperResolution 640 x 480 pixelů)
 • Velmi přesné měření s teplotní citlivostí 0,06 °C
 • Integrovaný digitální fotoaparát
 • Speciální vlhkostní paleta pro detekci nebezpečí tvorby plísní
 • testo ScaleAssist pro objektivně porovnatelné a bezchybné termosnímky
 • Bezdrátové propojení s klešťovým multimetrem testo 770-3 a termo-hygrometrem testo 605i

Obj.č. 0560 8721
75.790,- Kč
60.632,- KčEfektivní seřízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel.

Pět až desetkrát tolik nákladů za elektřinu způsobuje provoz chladicích a klimatizačních zařízení v porovnání k nákladům na investice. To znamená: optimálně seřízená a pravidelně kontrolovaná chladicí zařízení šetří peníze v hotovosti. S digitálními servisními přístroji ovládanými aplikací App funguje uvádění do provozu a servis chladicích zařízení tak komfortně, jako nikdy doposud. A pro rychlou kontrolu bez hadic máte vždy po ruce sadu chytrých sond testo pro chlazení.


Digitální servisní přístroj testo 550

 • Pro jednoduchou údržbu chladicích systémů
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 1550
8.625,- Kč


Digitální servisní přístroj testo 557

 • Pro komfortní instalaci a údržbu chladicích systémů
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Měření vakua pomocí externí sondy
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 1557
11.770,- Kč


Chytré sondy testo - sada chlazení

 • Pro rychlou a jednoduchou kontrolu chladicích systémů
 • Bez hadic - bez ztráty chladiva
 • Teplota a tlak jako grafické znázornění průběhu
 • Rychlé zprávy z měření jediným kliknutím

Obj.č. 0563 0002
6.180,- Kč


Detektor úniku chladiv testo 316-3

 • Pro FCKW, HFKW, FKW, H2
 • Vysoká citlivost (< 4 g/a)
 • Splňuje předpisy nařízení pro F-plyny

Obj.č. 0563 3163
7.020,- Kč


Efektivní seřízení otopných zařízení.

V kotelně často dřímá největší potenciál úspor. Analyzátory spalin a diferenční tlakoměry od firmy Testo Vám pomohou zajistit tepelnou pohodu ve všech místnostech, aniž by se plýtvalo energií a teplem. Kontrolou komínové ztráty zhodnotíte a ovládáte efektivitu zařízení. Vyladění hydrauliky zajistí bezvadnou funkci otopného zařízení a minimalizuje plýtvání energií kvůli nesprávnému používání.


Detektor úniku zemního plynu testo 316-1

 • Rychlá lokalizace úniku zemního plynu na potrubí
 • Akustický a dvoustupňový optický alarm při překročení hraniční hodnoty
 • Ohebná měřicí sonda - dosáhne i na těžko přístupná místa

Obj.č. 0632 0316
5.620,- Kč


Akční sada pro topenáře testo 922

 • Dvoukanálový měřicí přístroj s volitelnou rádiovou sondou
 • Zobrazení diferenční teploty
 • Průběžné zobrazení hodnot max. / min.

Obj.č. 0563 9221
9.775,- Kč


Diferenční tlakoměr testo 510i

 • Pro měření diferenčního tlaku (0 až 150 hPa) na tryskách hořáků
 • Menu měření pro kontrolu poklesu tlaku, vč. alarmu
 • Magnetický držák pro snadné připevnění

Obj.č. 0560 1510
2.390,- KčChytré sondy testo - sada vytápění

 • Měření tlaku plynu na tryskách hořáků
 • Bezdotykové měření teploty u podlahového vytápění a na radiátorech
 • Menu měření pro kontrolu poklesu tlaku, vč. alarmu
 • Rychlá obrazová dokumentace s teplotou naměřenou IR a označením místa měření

Obj.č. 0563 0004
5.900,- Kč


Diferenční tlakoměr testo 510 sada

 • Pro měření diferenčního tlaku (0 až 100 hPa) na tryskách hořáků a filtrech klimatizačních zařízení
 • Volitelná Pitotova trubice pro měření proudění ve ventilačním kanálu

Obj.č.: 0563 0510
3.625,- KčInfračervený teploměr testo 810

 • Měří současně a bezdotykově povrchovou teplotu a teplotu okolního vzduchu
 • Automatické zobrazení rozdílu teplot
 • Nastavitelný stupeň emisivity

Obj.č. 0560 0810
1.970,- Kč
Jubilejní sady

• 5 let záruky bez smlouvy na senzory O2 a CO
• Senzory LongLife s možností výměny uživatelem a s životností až 6 let
• Integrované sledování senzorů


testo 330i LX s měřením CO s kompenzací H2

Sada obsahuje:

 • Analyzátor spalin testo 330i LX se senzory O2, CO s kompenzací H2 a Bluetooth®
 • Mezinárodní síťový zdroj
 • Držák sondy testoFix
 • Modulární odběrová sonda, délka 180 mm, Ø 8 mm
 • Náhradní filtry nečistot (10 kusů)
 • Kufr testo 330i

Obj.č. 0563 6035 71
41.220,- Kč


330-1 LX s tiskárnou

Sada obsahuje:

 • Analyzátor spalin testo 330-1 LX se senzory O2, CO a Bluetooth®
 • Mezinárodní síťový zdroj
 • Základní odběrová sonda, délka 180 mm, Ø 6 mm
 • Náhradní filtry nečistot (10 kusů)
 • Rychlotiskárna testo IRDA s náhradním termopapírem
 • Systémový kufr pro přístroj, sondy a příslušenství

Obj.č. 0563 6033 71
41.760,- Kč


Doporučené sondy pro testo 480 a testo 435.

Sondy pro testo 480Obj.č.
Proudění
Vrtulková sonda Ø 100 mm, pro měření na ventilačních vyústkách* 0635 9343 17.045,-
Vrtulková sonda Ø 16 mm s teleskopem (max. 960 mm) a integrovaným měřicím tlačítkem* 0635 9542 16.540,-
Termická sonda proudění (žhavený drátek) Ø 10 mm, ohebná do 90° (200 mm), s teleskopem (max. 1100 mm) a integrovaným měřicím tlačítkem* 0635 1543 16.710,-
Pohoda prostředí
Sonda pohody prostředí pro měření stupně turbulence podle EN 13779* 0628 0143 20.055,-
Sonda IAQ pro posouzení kvality vzduchu v místnosti, měření CO₂, vlhkosti, teploty a absolutního tlaku,vč. stolního stativu* 0632 1543 24.675,-
Sonda Lux, pro měření intenzity osvětlení 0635 0543 10.015,-
Kulový teploměr Ø 150 mm, termočlánek typu K 0602 0743 12.325,-
Vlhkost
Velmi přesná vlhkostní / teplotní sonda (Ø 12 mm)* 0636 9743 10.785,-
Teplota
Povrchová sonda (termočlánek typu K) s rychlou odezvou 0602 0393 3.120,-
Robustní sonda okolního vzduchu (TE typ K) - pevný kabel rovný 1.2 m 0602 1793 1.520,-

*Je zapotřebí kabel s konektorem (obj.č. 0430 0100)

Sondy pro testo 435Obj.č.
Proudění
Sonda se žhaveným drátkem (Ø 12 mm) - pro proudění, teplotu, vlhkost 0635 1535 15.035,-
Vrtulková sonda (Ø 60 mm) - pro měření proudění na vzduchových vyústkách 0635 9335 13.360,-
Vrtulková / teplotní sonda (Ø 100 mm) - pro vzduchové vyústky 0635 9435 10.015,-
Vrtulková sonda (Ø 16 mm) - pro měření proudění v kanálu 0635 9535 13.360,-
Pohoda prostředí
Sonda pohody prostředí pro měření stupně turbulence 0628 0109 23.405,-
Sonda pro měření kvality vzduchu v místnosti pro CO2, teplotu, vlhkost, absolutní tlak 0632 1535 22.400,-
Sonda Lux, sonda pro měření intenzity osvětlení 0635 0545 11.015,-
Kulový teploměr Ø 150 mm, termočlánek typu K, 0602 0743 12.325,-
Vlhkost
Vlhkostní / teplotní sonda 0636 9735 9.745,-
Hodnota U
Teplotní sonda pro určení U hodnoty 0614 1635 6.430,-
Teplota
Povrchová sonda (termočlánek typu K) s rychlou odezvou 0602 0393 3.120,-
Robustní sonda teploty okolního vzduchu (termočlánek typu K) - pevný kabel 1,2 m 0602 1793 1.520,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2017.
Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.

 

Datum: 28.11.2017
Organizace: TESTO, s. r. o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Elektrotechnika


logo EXACQ
logo SIEMENS
logo DOMAT CONTROL SYSTEM
logo JABLOTRON
logo SCHNEIDER ELECTRIC
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Praze na Pankráci začala stavba budovy Mayhouse za 443 mil. KčSkladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťovéDomov plný dobré energie s Yello EnergyBuďte letos o Vánocích originální. Zabalte dárek do vlastní dřevěné krabičky