Provádějte VAC měření v souladu s normami, pomocí multifunkčního měřicího přístroje testo 480

Datum: 5.9.2016  |  Organizace: TESTO, s. r. o.  |  Firemní článek

Jako odborník v oblasti VAC se denně setkáváte s těmi nejrůznějšími požadavky na měření, ať již na pracovištích či u obytných nebo průmyslových objektů. Spolu s multifunkčním měřicím přístrojem testo 480 jste schopni změřit každý z nich. Díky široké nabídce sond jste vybaveni změřit jakoukoliv VAC veličinu, jako např. rychlost proudění, teplotu, vlhkost, tlak, intenzitu osvětlení, radiační teplotu, stupeň turbulence nebo koncentraci CO2 – s vysokou přesností v každém rozsahu. Další výhodou je speciální naváděné menu VAC a pohody prostředí, čímž se Vaše práce usnadní a bude zaručeno dosažení výsledků v souladu s nejnovějšími normami. Přístroj testo 480 je ideálním pomocníkem pro každého poradce, odborníka a dodavatele VAC systémů či Facility Managera.

TESTO, s. r. o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5

tel.:222 266 700, fax: 222 266 748
e-mail:
web:www.testo.com/cz-CZ/  termokamera.com  www.merici-pristroje.eu

Aby bylo možné zaručit bezchybný a energeticky efektivní chod VAC systému, musí být prokázáno správné nastavení celkového objemového průtoku. Je-li systém špatně nastaven, zhoršuje se kvalita vnitřního ovzduší budov, což má negativní vliv na zdraví osob nebo kvalitu výroby. Z tohoto důvodu je tedy důležité, aby při přejímce nebo servisu systému vykonávali VAC technici spolehlivé a komplexní měření vzduchotechniky dle EN 12599.

Multifunkční měřicí přístroj testo 480 nabízí značné zjednodušení tohoto procesu – intuitivní programy měření, které splňují nejnovější normy spolu s širokým výběrem precizních sond pro všechna požadovaná měření.

Výzva

Intuitivní průvodce měřením dle EN 12599Intuitivní průvodce měřením dle EN 12599Intuitivní průvodce měřením dle EN 12599

Zda systém VAC splňuje předepsanou hodnotu celkového objemového průtoku, čímž se zajistí požadované vnitřní klima budov, musí být při provádění přejímky nebo servisu systému testován a prokázán dle rozsáhlých směrnic EN 12599. Jelikož profil průtoku v kanálu zřídkakdy odpovídá ideálnímu tvaru (laminární / turbulentní) a jelikož profil rychlosti proudění může být extrémně závislý na vzdálenosti k dalšímu zdroji rušení, poskytuje síťové měření nejspolehlivější metodu pro korektní výpočet objemového průtoku. Avšak takové měření je velmi komplexní a v závislosti na tvaru průřezu kanálu vyžaduje odlišné měřicí přístroje a postupy měření – pro obdélníkové průřezy lze použít bězné měření, ale pro kruhové průřezy je nutné použít metodu středové osy. Navíc se při síťovém měření musí dbát více na možné chyby měření, způsobené např. vlivy prostředí v místě měření nebo chybnou konverzí výpočtů výsledků.

Řešení

Sonda rychlosti proudění s vyznačenou stupnicí usnadňuje kontrolu hloubky vniku do vzduchotechnického kanálu
Sonda rychlosti proudění s vyznačenou stupnicí usnadňuje kontrolu hloubky vniku do vzduchotechnického kanálu

Spolu s multifunkčním měřicím přístrojem testo 480 provádíte VAC měření dle EN 12599. Přístroj Vás pomocí integrovaného programu měření vede krok za krokem skrze celý proces měření a nabízí řadu vysoce přesných sond (např. termické / vrtulkové sondy nebo Pitotovy trubice) pro nízké / střední / vysoké rychlosti proudění a různé průřezy kanálu. Díky chytrému konceptu kalibrací Vás sondy upozorní, jakmile je čas na jejich další seřízení. U digitálních sond lze navíc provádět kalibrace samostatně, což dovoluje nepřerušovaný provoz měřicího přístroje testo 480.

Měření pomocí testo 480 je jednoduché a strukturované: Nejprve se vloží nezbytné parametry měření (například geometrie kanálu, vzdálenost od stěn nebo poloha měřicího místa). Poté se spustí samotné měření, kterým Vás rychle a spolehlivě provede intuitivní grafický průvodce. Jednotlivé body měření v kanálu jsou měřeny postupně jeden po druhém dle zadané geometrie kanálu. Po ukončení měření jsou automaticky vypočítány a zobrazeny střední hodnoty a nejistoty měření pro rychlost proudění a objemový průtok. Díky tomu je možné okamžitě vyhodnotit celkovou nejistotu měření bez nutnosti provádět samostatného měření za tímto účelem. S měřicím přístrojem testo 480 jste připraveni na všechno, pracujete rychle a dosáhnete bezchybných výsledků měření, které můžete Vašemu zákazníkovi předvést okamžitě na místě měření.

Pro více informací a odpovědi na Vaše dotazy se, prosím, obraťte na Vašeho prodejce nebo na internetové stránky www.testo.cz.

testo 480 – výhody na první pohled:

  • Intuitivní průvodce měřením pro měření v souladu s EN 12599
  • Široká nabídka sond pro pokrytí všech VAC měření
  • Chytrý koncept kalibrací pro maximální efektivitu
 

Datum: 5.9.2016
Organizace: TESTO, s. r. o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Elektrotechnika

logo EXACQ

logo AERS

logo DOMAT CONTROL SYSTEM
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraktické zkušenosti se systémem řízeného větrání a vytápění ATREA v rodinném doměKonec složitému otevírání garážových vratInteligentní dům vás přesvědčí z pohledu úspor i komfortuNáchod chce koupit za 46 milionů pozemky po bývalé textilní továrně v srdci města