Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První analyzátor spalin s dálkovým ovládáním testo 330i

Analyzátory spalin jsou dnes moderní měřicí systémy, které mohou být použité na všech typech komunálních a průmyslových spalovacích, vytápěcích a energetických zařízeních. Uživatel nejčastěji požaduje měřit koncentraci O2, CO2, CO, NO, teplotu spalin, přebytek vzduchu, účinnost spalování, komínovou ztrátu a komínový tah.


Analyzátory firmy TESTO z německého Schwarzwaldu pracují s elektrochemickými senzory a splňují náročné požadavky uživatelů na analýzu spalin a na optimální nastavení spalování. S novým analyzátorem spalin testo 330i si výrobce upevňuje svoji pozici světového lídra na trhu technologií měření v oblasti vytápění.

Společnost Testo přichází s inteligentním řešením

Základem analyzátoru spalin testo 330i je technologie jeho předchůdce - testo 330-2 LL - která je už dokonale ověřená praxí. To znamená, že analyzátor je vybavený dvěma senzory: O2 a CO (oba jsou senzory Longlife s dlouhou životností) a může být volitelně rozšířený také o senzor NO. Ověřená technologie ředění spalin podstatně rozšiřuje měřicí rozsah senzoru CO ze standardních 8 000 ppm až na 30 000 ppm, což znamená, že analyzátor je vhodný pro všechny typy paliv.

Ale jeden podstatný rozdíl tady je: testo 330i nevyžaduje vlastní displej na měřicím přístroji, naměřené hodnoty jsou totiž přenášené pomocí rozhraní Bluetooth® do chytrého telefonu / tabletu uživatele, kde jsou v nainstalované aplikaci testo 330i App pohodlně zobrazené a uložené.


Společnost Testo tímto přístrojem vytvořila novou úroveň flexibility při měření spalin. S tímto přístrojem má technik všechny naměřené hodnoty vždy po ruce – zcela nezávisle na místě měření.

Aplikace testo 330i App poskytuje nejen více volnosti v průběhu samotného měření, ale také velmi ulehčuje a urychluje zpracování dokumentace měření, což je vítězstvím pro všechny – dodavatele, servisní techniky, atd.

Program umožňuje:

Provádět měření – obsluha analyzátoru a zobrazení měřených hodnot jsou vždy k dispozici po „dotyku prstem“. Vytvářet protokoly z měření: v programu je možné zadávat údaje o zákaznících, vkládat komentáře a fotodokumentaci, která doplňuje samotné měření. Výsledný protokol je poté možné odeslat pomocí e-mailu jako soubor pdf (nebo jako soubory csv, xml) zákazníkovi nebo do své kanceláře na pozdější využití.

Do výsledné zprávy je možné zahrnout několik protokolů.


Které nejdůležitější měření je možné s analyzátorem provádět?

Analýzu spalin, včetně komínového tahu, komínový tah (také samostatně), měření diferenčního tlaku, koncentraci přisávaného O2 (pomocí štěrbinové sondy) a diferenční teplotu (topná větev a zpátečka). Navíc se na displeji chytrého mobilního zařízení, kromě zobrazovaných měřených hodnot, dají jednoduše přes dotykový displej měnit: použité palivo, pořadí zobrazovaných veličin, jednotky, sekvence obrazovek, počet zobrazovaných řádků, atd.

V praxi to znamená, že konvenční displej zcela přešel z analyzátoru do Vašeho chytrého telefonu.


Kromě toho testo 330i také umožňuje vytisknout zprávy přímo na místě měření. Tím je zajištěno, že zákazníci obdrží výsledek z měření osvědčenou tiskovou cestou. Tisk se realizuje z chytrého telefonu/tabletu přes rozhraní Bluetooth. Pro tento účel byla vyvinuta nová Bluetooth / IrDa tiskárna s označením 0554 0621.

Ověřená technologie Testo v kombinaci s jednoduchým ovládáním.

Až dosud bylo ovládání analyzátorů spalin často velmi nepraktické – uživatel ztrácel drahocenný čas při upevnění sondy a limitovala ho také vzdálenost mezi místem měření a místem ovládání spalovacího procesu. Optimalizace měřeného zařízení byla nepříjemným procesem pokusů a omylů. Množství techniků si také stěžovalo na nutnost papírové dokumentace naměřených výsledků.

Jak to vyřešilo Testo?

Zcela nově vyvinutý nástavec pro odběrové sondy představuje speciální technickou inovaci. S nástavcem pro sondy testoFix je možné připojit sondu ke kouřovodu rychle a bezpečně – sonda zůstane pevně uchycená v jádru spalin po celou dobu měření.

Měřicí přístroj, který se vyznačuje inovativním horizontálním zpracováním, může být zavěšen přímo na nástavec pro sondy testoFix nebo je možné ho připevnit na kotel díky silným magnetům, které jsou integrovány v zadní části analyzátoru. Měřicí přístroj a sonda jsou propojeny pomocí krátké flexibilní hadice, kterou je možno lehce připojit a odpojit.

V nabídce analyzátoru spalin testo 330i jsou kompaktní a modulární odběrové sondy (s průměrem měřicí trubice 6 a 8 mm s délkou 180 a 300 mm) přičemž délka přívodní hadice je 65 cm.
Uživatel analyzátoru spalin testo 330i ocení mnoho užitečných funkcí aplikaci Testo 330i App, například tachometr displej. Pro přesné měření koncentrace spalin je důležité správně polohovat špičku plynové sondy do nejteplejšího místa v kouřovodu - tzv. jádro spalin. Pomocí grafického zobrazení obsluha vidí, jak se mění teploty spalin při zasouvání sondy v průřezu kouřovodu. Potom se snadno vrací vysouváním sondy zpět, až se špička sondy zafixuje v jádru spalin.
Obsah O2 je v jádru spalin nejmenší a obsah CO2 největší. Obě tyto hodnoty se zaznamenávají a využívají ve výpočtu společně s teplotou spalin a nasávaného vzduchu na určení komínové ztráty a účinnosti kotle.

Analyzátor měří 2 hodnoty koncentrace CO: hodnotu CO ve spalinách (pomocí odběrové sondy) a hodnotu CO v okolním vzduchu (pomocí odběrové sondy umístěné v prostoru nebo volitelně pomocí samostatné sondy).

Měření diferenčního tlaku je možné využít na nastavení výkonu tepelného spotřebiče seřízením tlaku plynu do hořáku podle předpisu výrobce.

Pro měření těsnosti koaxiálních kouřovodů je možné využít štěrbinovou sondu, pomocí které se měří koncentrace O2 na přívodu čerstvého vzduchu do kotle. Pokud poklesne koncentrace O2 v přívodu čerstvého vzduchu pod 20 %, je nutné překontrolovat celistvost kouřovodu, neboť může vlivem netěsností docházet ke zpětnému nasávání spalin do přívodu vzduchu.

Přehledná tabulka analyzátorů spalin testo včetně testo 330i:

DobréLepšíNejlepší
Model Testo 310 Testo 320 Testo 330-1LL Testo 330-2LL Testo 330i
Charakteristika Základní model na spolehlivou analýzu spalin.Multifunkční přístroj na účinné měření. Profesionální analyzátor spalin na všechna měření. Analyzátor spalin na měření s nejvyššími nároky. Budoucnost měření spalin s inovativním designem, nástavcem pro sondy testoFix a ovládáním pomocí aplikace pro chytré telefony / tablety.
Paliva Olej, plyn Olej, plyn, dřevo, uhlí Olej, plyn, pelety, dřevo, uhlí Olej, plyn, pelety, dřevo, uhlí Olej, plyn, pelety, dřevo, uhlí
Nejdůležitější měřené parametry O2, CO O2, CO volitelně CO (s kompenzací H2) O2, CO volitelně CO (s kompenzací H2), NO, O2, CO volitelně CO (s kompenzací H2)NO, automatické ředění spalin O2, CO volitelně CO (s kompenzací H2), NO, automatické ředění spalin
Měření CO 0 - 4 000 ppm 0 - 4 000 ppm 0 - 4 000 ppm 0 - 4 000 ppm 0 - 4 000 ppm
Měření CO s kompenzací H2 - 0 - 8 000 ppm 0 - 8 000 ppm 0 - 30 000 ppm CO (s ředěním spalin) 0 - 30,000 ppm CO (s ředěním spalin)
CO a O2 senzor (LongLife); - - záruka 4 roky záruka 4 roky záruka 4 roky
Vlastní výměna senzorů - ano ano ano ano
Měření komínové ztráty spalin ano ano ano ano ano
Měření tahu ano ano ano ano ano
Diagnostika senzorů - ano ano ano ano
Displej černobílý barevný barevný barevný displej chytrého telefonu / tabletu
Paměť - 500 měření 500 000 měření 500 000 měření 500 000 měření
Software - testo easyheat / testo Combustion App testo easyheat / testo Combustion App testo easyheat / testo Combustion App testo 330i App

Testo 330i - analyzátor spalin se životností senzorů až 6 let.

Přístroj testo 330i je profesionální analyzátor spalin, který zvládne i ty nejvyšší nároky a stačí na všechny měřicí úlohy. Senzory mají prodlouženou životnost až na 6 let. Odpadá tím minimálně jedna výměna senzorů v průběhu typické délky používání. Kromě toho firma Testo poskytuje záruku 4 let bez nutnosti uzavření servisních smluv. Mnohé menu měření umožňují profesionální analýzu týkající se otopného zařízení.

Přístroj měří: O2 , CO2 (dopočet z O2), CO, CO okolí (není možné současně), NO, NOx, komínovou ztrátu, účinnost spalování, komínový tah a teplotu. Kromě toho měří: ΔT, ΔP – tlak plynu, určuje průtok plynu / topného oleje.

Analyzátory série testo 330i mají funkci autodiagnostiky s informacemi o stavu analyzátoru a spotřebních dílů. V tom je zahrnutá diagnostika senzorů, těsnost přístroje, průtok čerpadla, stav akumulátorů a datum posledního servisu. Proto můžete lépe plánovat Vaše denní měření.

V nabídce jsou dvě sady:

Základní sada obsahuje analyzátor spalin testo 330i se senzorem O2 a CO (H2 kompenzace), síťový zdroj, nástavec na sondu testoFix, odběrovou sondu (180 mm) a kufr na přístroj testo 330i, sondy a příslušenství.

Druhá sada obsahuje navíc BLUETOOTH® / IRDA tiskárnu pro testo 330i.


Testo SE & Co. KGaA

Společnost Testo, pocházející z Lenzkirchu v německém Schwarzwaldu, je světovým lídrem trhu v oblasti přenosných a stacionárních řešení pro měřicí technologie. Ve 32 dceřiných společnostech na celém světě pracuje pro společnost Testo více než 2 500 zaměstnanců v oblastech výzkumu a vývoje, výroby a obchodu. Společnost Testo, jako expert na poli měřicí techniky, již přesvědčila více než 650 000 zákazníků po celém světě svými vysoce přesnými měřicími přístroji a inovativními řešeními. Výrobky společnosti Testo pomáhají šetřit čas a zdroje, chrání životní prostředí a zdraví osob a zvyšují kvalitu zboží a služeb.

Průměrný roční nárůst více než 10 % od svého založení v roce 1957 a poslední obrat necelé čtvrt miliardy € působivě dokazuje, že společnost Testo a nejmodernější systémy jdou ruku v ruce. Nadprůměrné investice společnosti Testo do své budoucnosti jsou součástí zaručeného receptu na úspěch. Společnost Testo investuje ročně cca 10 % svého obratu do vlastního oddělení výzkumu a vývoje.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...