Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První analyzátor spalin testo 330i s dálkovým ovládáním

Analyzátory spalin jsou dnes moderní měřící systémy, které mohou být využity na všech typech komunálních a průmyslových spalovacích, vytápěcích a energetických zařízeních. Uživatel nejčastěji požaduje měření koncentrace O2, CO2, CO, NO, teploty spalin, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, komínové ztráty a komínového tahu.

Aplikace testo 330i App poskytuje nejen více volnosti při samotném měření, ale též velmi ulehčuje a urychluje zpracování dokumentace měření, což je vítězstvím pro všechny – dodavatelů, servisních techniků, atd.
Aplikace testo 330i App poskytuje nejen více volnosti při samotném měření, ale též velmi ulehčuje a urychluje zpracování dokumentace měření, což je vítězstvím pro všechny – dodavatelů, servisních techniků, atd.

Analyzátory spalin firmy Testo AG z německého Schwarzwaldu pracují s elektrochemickými senzory a splňují náročné požadavky uživatelů na analýzu spalin a optimální nastavení spalování. S novým analyzátorem spalin testo 330i si výrobce upevňuje svoji pozici světového lídra na trhu technologií měření v oblasti vytápění.

Společnost Testo přichází s inteligentním řešením

Základem analyzátoru spalin testo 330i je technologie jeho předchůdců – testo 330-2 LL – která je už dokonale ověřena praxí. To znamená, že analyzátor je vybaven dvěma senzory: O2 a CO (oba Longlife senzory s dlouhou životností) a může být případně rozšířen i o NO senzor.

Ověřené technologie ředění spalin podstatně rozšiřuje měřící rozsah CO senzoru ze standartních 8 000 ppm až do 30 000 ppm, to znamená, že analyzátor je vhodný pro všechny typy paliv.

Společnost Testo vytvořila novou úroveň flexibility při měření spalin

Ale jeden podstatný rozdíl tu je: testo 330i nevyžaduje vlastní displej na měřicím přístroji, naměřené hodnoty jsou totiž přenášeny pomocí rozhraní Bluetooth® do chytrého telefonu / tabletu uživatele, kde jsou v naistalované aplikaci testo 330i App pohodlně zobrazené a uložené. Technik má naměřené hodnoty vždy po ruce – plně nezávisle na místě měření.Program umožňuje:

  • Provádět měření – obsluha analyzátoru a zobrazení měřených hodnot jsou vždy k dispozici po „dotyku prstem“.
  • Vytváření soustav a protokolů z měření: v programu je možno zadávat údaje o zákaznících, komentáře a obrazový materiál, které doplňuje samotné měření.
  • Výsledný protokol je možné potom odeslat pomocí emailu jako pdf soubor (nebo jako csv, xml soubor) zákazníkovi nebo do své kanceláře na pozdější využití. Do výsledné zprávy je možné zahrnout více protokolů.

Která nejdůležitější měření lze vykonávat s analyzátorem?


Analýzu spalin, včetně komínového tahu, komínový tah (také samostatně), měření diferenčního tlaku, koncentraci O2 přívodu (pomocí srpovité plynové sondy), diferenční teplotu (výstupná/vratná). Navíc na displeji inteligentního mobilního zařízení se kromě zobrazovaných měřených hodnot dají jednoduše přes dotykovou obrazovku měnit: použité palivo, pořadí zobrazovaných veličin, jednotky, sekvence obrazovek, počet zobrazovaných řádků. Tedy konvenční displej se plně přesunul z analyzátoru do Vašeho chytrého telefonu.

Kromě toho testo 330i také umožňuje vytisknout zprávy na místě měření. Tím je zajištěné, že zákazníci dostanou výsledek z měření osvědčenou cestou. Tisk se provádí z chytrého telefonu / tabletu přes Bluetooth rozhraní. Pro tento účel byla vytvořena nová Bluetooth / IrDa tiskárna 0554 0621.

Propojení testo 330i s PC

Paměť analyzátoru má kapacitu na 500 000 měřených hodnot a mimo operativní měření lze analyzátor využít i k funkci záznamu měřených hodnot podle zvoleného programu s trvalým měřením až do 2 hodin. Kromě ovládání analyzátoru testo 330i pomocí chytrého telefonu lze využít na měření i komfortní software testo Easyheat a propojení analyzátoru s PC pomocí USB kabelu. Software Easyheat umožňuje dlouhodobé online měření se záznamem měřených hodnot do paměti PC. Easyheat slouží i na komfortní zprávu zákazníků, měřících míst, vyhodnocení neměřených údajů a tisk protokolů z PC.

Ověřená technologie Testo v kombinaci s jednoduchým ovládáním

Až doposud bylo ovládání analyzátorů spalin často velmi nepraktické – uživatel ztrácel drahocenný čas při upevnění sondy a omezovala ho i vzdálenost mezi místem měření a ovládání spalovacího procesu. Optimalizace měřeného zařízení byla nepříjemným procesem pokusů a omylů. Hodně techniků si také ztěžovalo na nutnost papírové dokumentace naměřených výsledků.

Jak to vyřešilo Testo?

V nabídce analyzátoru testo 330i jsou kompaktní a modulární plynové sondy (s průměrem měřící sondy 6 a 8 mm s délkou 180 a 300 mm) přičemž délka přívodné hadice je 65 cm.V nabídce analyzátoru testo 330i jsou kompaktní a modulární plynové sondy (s průměrem měřící sondy 6 a 8 mm s délkou 180 a 300 mm) přičemž délka přívodné hadice je 65 cm.V nabídce analyzátoru testo 330i jsou kompaktní a modulární plynové sondy (s průměrem měřící sondy 6 a 8 mm s délkou 180 a 300 mm) přičemž délka přívodné hadice je 65 cm.

Úplně nově vyvinutý nástavec pro plynové sondy představuje speciální technický trik. S nástavcem pro sondy testoFix lze připojit sondu ke kouřovodu rychle a bezpečně – sonda zůstane pevně připevněna v hlavním proudu spalin po celou dobu měření. Měřicí přístroj, který se pyšní inovativním vyhotovením, může být zavěšený přímo na nástavec pro sondy testoFix nebo ho lze připevnit na kotel pomocí silných integrovaných magnetů. Měřicí přístroj a sonda jsou propojené pomocí krátké flexibilní hadice, kterou lze lehce připojit i odpojit.


Uživatel analyzátoru testo 330i ocení mnoho užitečných funkcí program App, např. tachometr displej. Pro přesné měření koncentrace spalin je důležité situovat špičku plynové sondy do nejteplejšího místa v kouřovodu. Pomocí grafické růžice obsluha vidí, jak se mění teploty spalin při zasouvání sondy po průřezu kouřovodu. Potom se jednoduše vrací vysouváním sondy zpět, až zafixuje špičku sondy v jádru spalin.

Obsah O2 je v centru spalin nejmenší a obsah CO2 největší. Obě tyto hodnoty se zaznamenávají a využívají ve výpočtu spolu s teplotou spalin a spalování vzduchu na určení komínové ztráty a účinnosti kotle. Analyzátor měří 2 hodnoty koncentrace: hodnotu CO ve spalinách (pomocí plynové sondy) a hodnotu CO v okolním vzduchu (pomocí plynové sondy nebo podle volby pomocí samostatné sondy).

Měření diferenčního tlaku lze využít na nastavení výkonu tepelného spotřebiče seřízením tlaku plynu do hořáku podle předpisu výrobce. Na měření těsnosti koaxiálních kouřovodů lze využít srpovitou plynovou sondu. Jakmile poklesne koncentrace vzduchu pod 20 %, je potřebné překontrolovat celistvost kouřovodu, jelikož může docházet vlivem netěsnosti ke špatnému nasávání spalin do přívodu vzduchu.

Přehledná tabulka analyzátorů spalin testo s nejnovějším testo 330i
DobréLepšíNejlepší
ModelTesto 310Testo 320 basicTesto 320Testo 330-1LLTesto 330-2LLTesto 330i
CharakteristikaZákladní model na spolehlivou analýzu spalin. Jednoduše ovladatelný multifunkční přístroj. Multifunkční přístroj na účinné měření. Profesionální analyzátor
spalin
na všechna měření.
Analyzátor spalin na měření s nejvyššími nároky. Budoucnost měření spalin s inovativním designem, nástavcem pro sondy testoFix a ovládáním pomocí aplikace pro chytré telefony / tablety.
PalivaOlej, plyn, dřevoOlej, plynOlej, plyn, dřevo, uhlíOlej, plyn, pelety, dřevo, uhlíOlej, plyn, pelety, dřevo, uhlíOlej, plyn, pelety, dřevo, uhlí
Nejdůležitější měřené parametryO2, COO2, COO2, CO
volitelné CO (s kompenzací H2)
O2, CO
volitelné CO (s kompenzací H2), NO,
O2, CO
volitelné CO (s kompenzací H2) NO, autom. ředění spalin
O2, CO
volitelné CO (s kompenzací H2), NO, autom. ředění spalin
Měření CO0 ... 4 000 ppm0 ... 4 000 ppm0 ... 4 000 ppm0 ... 4 000 ppm0 ... 4 000 ppm0 ... 4 000 ppm
Měření CO s kompenzací u H20 ... 8 000 ppm0 ... 8 000 ppm0 ... 30 000 ppm CO (s ředěním spalin)0 ... 30 000 ppm CO (s ředěním spalin)
CO senzor (LongLife); záruka 4 rokyzáruka 4 rokyzáruka 4 roky
Vlastní výměna senzorůanoanoanoanoano
Měření komínové ztráty spalinanoanoanoanoanoano
Měření tahuanoanoanoanoanoano
Diagnostika senzorůanoanoanoanoano
DisplejčernobílýbarevnýbarevnýbarevnýbarevnýDisplej chytrého telefonu / tabletu
Paměť20 měření200 měření500 000 měření500 000 měření500 000 měření
Softwaretesto 320 basic Excel tooltesto easyheattesto easyheattesto easyheattesto 330i App
testo easyheat

Testo 330i – analyzátor spalin s životností senzorů až 6 let

Je to profesionální analyzátor spalin, který zvládne i ty nejtěžší nároky a stačí na všechny úkoly při měření. Senzory mají prodlouženou životnost až na 6 let, odpadá tím jedna výměna senzorů při typické délce používání. Kromě toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky beze smlouvy o údržbě. Mnohé menu měření umožňují profesionální analýzu týkající se otopného zařízení.

Přístroj měří: O2 / CO2 (0..CO2max, dopočet z O2), CO, nebo COlow (volba), CO okolí s externí sondou (volba), NO nebo NOlow (volba), NOx, komínová ztráta, účinnost spalování, komínový tah, teplota.

Kromě toho měří: ΔT, ΔP – tlak plynu, detekuje únik plynu pomocí externí sondy, určuje přítok plynu / topného oleje.

Analyzátory série testo 330i zajišťují diagnostiku s informacemi kvality funkčních a spotřebních dílů. V tom je zahrnuta kontrola měřících senzorů, opotřebení filtru, zobrazení výšky kondenzátu v kondenzační nádobě, těsnost přístroje, kapacita čerpadla, stav nabití akumulátoru a datum poslední údržby a teplotu přístroje. Proto můžete lépe plánovat Vaše denní měření.

V přístroji lze do paměti uložit až 500 000 naměřených hodnot. Vyhodnocení naměřených hodnot a zprávu zákazníků a jejich zařízení umožňuje výkonný program easyheat.

V nabídce jsou dvě sestavy:

  • Sestava pro začátečníky obsahuje analyzátor spalin testo 330i se senzorem CO (H2 kompenzace), síťový zdroj, nástavec na sondu testoFix, plynovou sondu (180 mm), snímač na měření teploty spalovacího vzduchu (190 mm) a kufr na přístroj testo 330i, sondy a příslušenství.
  • Sestava pro pokročilé obsahuje navíc BLUETOOTH® / IRDA tiskárnu pro testo 330i.
TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...