Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace regulátorů Desigo PXC4, PXC5 a PXC7

Desigo je vlajková loď společnosti Siemens v oblasti řídicích systémů pro individuální projekty automatizace budov. Na přelomu let 2020 a 2021 byly do prodeje uvedeny první regulátory nové generace – kompaktní regulátory Desigo PXC4 a integrační regulátor Desigo PXC5 – kterých se již celosvětově prodalo přes osmnáct tisíc. V květnu 2022 byl spuštěn také prodej tří modulárních regulátorů Desigo PXC7, které nové generaci umožňují realizaci velkých MaR rozvaděčů se stovkami datových bodů.

Desigo je řešení, které dělíme v zásadě na čtyři podskupiny, z nichž každá může být na projekt dodána samostatně, nicméně nejefektivnější (z pohledu koncepce systému i SW prací) je využití komplexního řešení.

 • Řešení pro MaR projekty – Desigo PXC
  • Právě o tomto portfoliu je tento článek
 • Řešení pro IRC regulaci – Desigo Room Automation
  • Portfolio volně programovatelných kompaktních (DXR2) a modulárních (PXC3) automatizačních stanic pro regulaci vytápění, větrání, chlazení, stínění a osvětlení v jednotlivých místnostech
 • Řešení pro dohled menších projektů – Desigo Control Point
  • Portfolio dotykových panelů a webových serverů s embedovaným BACnet/IP klientem pro prohlížení BACnet sítě a vestavěným webovým serverem HTML5
 • Řešení pro plnohodnotnou vizualizační BMS/SCADA nadstavbu – Desigo CC
  • Server/klient platforma pro dohled menších a středních budov (verze Compact) nebo i rozsáhlých celků (verze Standard)

Desigo PXC pro systémy měření a regulace (MaR)

Desigo PXC je portfolio kompaktních a modulárních regulátorů (procesních podstanic) pro měření a regulaci technických zařízení v budovách. Regulátory Desigo PXC mohou pracovat zcela autonomně, ale díky využívání komunikačního standardu BACnet/IP mohou být efektivně propojovány do větších regulačních celků. Všechny Desigo PXC regulátory pro monitorování a ovládání primárních technologií vytápění, větrání a chlazení jsou certifikovány v rámci BACnet Testing Laboratories s profilem B-BC (BACnet Building Controller). Díky certifikaci komunikačního standardu BACnet lze regulátory Desigo PXC integrovat také do systémů třetích stran, např. je možné jejich připojení do vizualizačních nadstaveb jiných dodavatelů.

Nová generace regulátorů Desigo PXC4/PXC5/PXC7 byla navržena s ohledem na současné i budoucí výzvy v projektech automatizace budov – řada vestavěných komunikačních rozhraní pro efektivní integraci třetích stran, využívání moderních SW nástrojů (desktopových i pro mobilní přístroje), široké možnosti konektivity (vestavěné webové rozhraní, vestavěná Wi-Fi, cloudová konektivita) a kybernetická bezpečnost.

Obrázek 2
Obrázek 2

Zásadní vlastností regulátorů Desigo PXC je jejich volná programovatelnost, díky které jimi lze monitorovat a ovládat v podstatě všechny aplikace v automatizaci budov. Regulátory Desigo PXC tedy řídí kotelny, strojovny tepelných čerpadel, výměníkové stanice, objektové předávací stanice, strojovny vzduchotechniky a obecně si poradí se všemi využívanými technickými zařízeními používaných pro vytápění, větrání a chlazení budov (samozřejmě také pro osvětlení či stínění, nicméně tyto technologie častěji řídí regulátory DXR2 nebo PXC3 z portfolia Desigo Room Automation, které jsme popisovali v jednom z předchozích článků). Součástí všech aplikačních programů může samozřejmě být poruchová signalizace a hlídání stavu různých dalších technologií. To je umožněno také díky tomu, že kromě všech typických AI, AO, DI a DO signálů v HVAC aplikacích podporují regulátory Desigo PXC také většinu používaných komunikačních rozhraní – Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, případně také DALI-2. Pro Desigo PXC tedy nejsou problémem tedy ani projekty, ve kterých jsou tepelná čerpadla, chladicí jednotky i vzduchotechnické jednotky dodány s vlastní vestavěnou regulací – často právě s rozhraním Modbus nebo již přímo BACnet.

Nová generace regulátorů Desigo PXC je navržena tak, aby poskytovala efektivní (technicky i cenově) řešení pro realizaci, jak malých, tak opravdu rozsáhlých projektů. Kompaktní regulátor PXC4 s podporou do čtyřiceti fyzických I/O vyhrává výběrová řízení na řízení objektových předávacích stanic (např. v konfiguraci 1TUV/1UT nebo 1TUV/2UT), naopak „největší“ modulární regulátor PXC7 dokáže pojmout až 400 fyzických I/O. V komplexních projektech s více MaR rozvaděči je samozřejmá kombinace PXC4 a PXC7 regulátorů, vždy dle potřeby konkrétního MaR rozvaděče.

Obrázek 3: Portfolio nové generace Desigo PXC regulátorů
Obrázek 3: Portfolio nové generace Desigo PXC regulátorů

Vlastnosti nové generace regulátorů

Regulátory prošly kompletním redesignem – od krabičky, elektroniky, počtu vestavěných komunikačních rozhraní, přes možnosti konektivity až po přechod na jednotnou SW konfigurační/programovací platformu ABT Site. Díky tomu jsou nové regulátory připraveny na realizaci opravdu moderních aplikací.

 • Výborně škálovatelné řešení usnadňující návrh projektantům
 • Kvalitní provedení pro snadnou instalaci a servis ulehčující práci montážníkům
 • 2portový Ethernetový switch pro levnější realizaci datové sítě, např. pro připojení HMI na dveřích rozvaděče
 • Vestavěné webové rozhraní pro plnohodnotné ovládání – monitorování a ovládání dle aplikačního programu, alarmy a události, časové plány a kalendáře výjimek
 • Interní Wi-Fi hotspot (WLAN konektivita) pro snadné připojení SW nástroje ABT Site, mobilní aplikace ABT Go a webového prohlížeče HTML5
 • Cloudová konektivita (při zakoupení příslušné licence; 6měsíční trialová verze na vyzkoušení) pro snadný vzdálený přístup bez nutnosti realizace VPN

Speciální důraz je kladen na zajištění kybernetické bezpečnosti. Přístroje tak využívají podepsané firmwary, které výrazně omezují riziko využití malware. Přístroje dále používají bezpečnostní certifikáty, přičemž SW nástroj ABT Site poskytuje interní bezpečnostní nebo podporuje import bezpečnostních certifikátů investora. Komunikace s přístrojem samozřejmě využívá šifrovanou komunikaci HTTPS. Šifrované je také cloudové připojení pomocí služby Desigo Remote Access.

Mobilní aplikace ABT Go

Cena díla se skládá nejen z ceny za HW řídicího systému, periferií, kabelů nebo výzbroje rozvaděče. Nezanedbatelnou položkou jsou hodiny práce při montáži, testování a zprovozňování.

SW nástroj ABT Site je navržen tak, aby pokud možno pomáhal programátorům snížit množství hodin při vytváření aplikačního programu, a to například pomocí intuitivních editorů fyzických I/O, Modbus registrů nebo BACnet referencí, ale hlavně pomocí knihovny připravených aplikací.

Jednou ze zajímavých cest, jak ušetřit čas při testování periferií připojených do řídicího systému (DDC), je využívání mobilní aplikace ABT Go. Programátor, aniž by měl zcela hotový a odladěný aplikační software, pošle regulátor na stavbu. Technik k regulátoru připojí periferie a připojí přístroj k napájení. Dále stiskem tlačítka na čelním panelu přístroje aktivuje jeho vnitřní Wi-Fi, ke které je možné se připojit, např. načtením QR kódu, pomocí mobilní aplikace ABT Go. Ta slouží ke snadnému a intuitivnímu otestování periferií jako jsou čidla, servopohony, čerpadla, ventilátory a další. Stav zprovoznění se propisuje přímo do regulátoru, nicméně je také možné jej exportovat do CSV souboru. Bez nutnosti znát principy volného programování, bez nutnosti instalovat jakoukoliv desktopovou aplikaci a bez nutnosti mít zprovozněnou datovou síť v celém objektu se pro řadu realizačních firem jedná o velmi efektivní způsob kontroly periferií.

Přehled portfolia

Obrázek 4: Přehled nové generace regulátorů Desigo PXC
Obrázek 4: Přehled nové generace regulátorů Desigo PXC

Kompaktní regulátory Desigo PXC4

Pro menší aplikace – ať už samostatné objektové předávací stanice nebo řízení vzduchotechnické jednotky v jednom z menších MaR rozvaděčů v jinak rozsáhlém projektu – jsou určeny vhodné kompaktní automatizační stanice PXC4.E16. Siemens nikdy v minulosti nedisponoval tak cenově dostupným volně programovatelným regulátorem s takovými technickými parametry:

 • 12 vestavěných univerzálních vstupů/výstupů
 • 4 reléové výstupy
 • Vestavěný napájecí modul (300 mA) pro napájení periferních modulů TXM1
 • Podpora celkem až 40 fyzických I/O (vestavěných + prostřednictvím TXM1)
 • Sériové rozhraní RS485 pro Modbus RTU
 • Podpora Modbus TCP
 • 2portový Ethernetový switch
 • Komunikační rozhraní BACnet/IP (připraveno na budoucí přechod na šifrovaný BACnet Secure Connect)
 • Vestavěné webové rozhraní
 • Vestavěná Wi-Fi
 • Podpora cloudové konektivity
 • Vestavěné rozhraní KNX PL-Link (od podzimu 2022 pro QMX3 přístroje)

Varianta PXC4.E16S je omezena v rámci integrací a nepodporuje Modbus RTU, Modbus TCP ani KNX PL-Link – její cena je však o 20 % nižší než u PXC4.E16 a jedná se tak zvláště v objektových předávacích stanicích o opravdu konkurenceschopné řešení.

Pro migraci starší projektů jsou připraveny také verze PXC4.M16 a PXC4.M16S využívajících dvojlinku a komunikační standard BACnet MS/TP. Jako BACnet router lze využít integrační regulátor PXC5.E003 nebo modulární regulátor řady PXC7.

Obrázek 5
Obrázek 5

Modulární regulátory Desigo PXC7

Řadu modulárních regulátorů nové generace reprezentují tři regulátory – PXC7.E400S PXC7.E400M a PXC7.E400L. Jedná se o výkonné regulátory pro velké MaR rozvaděče:

 • Podpora 100/200 400 fyzických I/O (prostřednictvím TXM1 modulů)
 • 1/2/4 sériové rozhraní pro Modbus RTU a/nebo BACnet MS/TP
 • Vestavěný napájecí modul (300 mA) pro napájení periferních modulů TXM1)
 • Podpora Modbus TCP
 • 2portový Ethernetový switch
 • Komunikační rozhraní BACnet/IP (připraveno na budoucí přechod na šifrovaný BACnet Secure Connect)
 • Vestavěné webové rozhraní
 • Vestavěná Wi-Fi
 • Podpora cloudové konektivity
 • Vestavěné rozhraní KNX PL-Link (od podzimu 2022 pro QMX3 přístroje)
 • Vestavěné rozhraní M-Bus (od jara 2023)
Obrázek 6
Obrázek 6

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...