Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Desigo PXC4/PXC5 – nová generace řídicího systému pro menší a střední aplikace

Siemens uvádí na trh automatizační stanici PXC4.E16 a systémový regulátor PXC5.E003 z nové generace řídicího systému pro menší a střední aplikace. Inovací prošlo vše – od samotného HW, přes konfigurační nástroj ABT Site až po mobilní aplikaci ABT Go usnadňující uvádění do provozu.

Výsledkem je ucelené řešení, které splňuje veškeré požadavky na moderní řídicí systém pro budovy, a to z pohledu dostupných komunikačních rozhraní, připravených knihoven pro rychlé a efektivní programování a zprovoznění, nástrojů pro snadné připojení a vzdálený dohled, samotného uživatelského rozhraní i z pohledu kybernetické bezpečnosti.

Automatizační stanice PXC4 a systémové regulátory PXC5 jsou určené pro měření a regulaci technických zařízení budov zajišťujících vytápění, větrání a klimatizaci. Své uplatnění tedy naleznou v kotelnách, výměníkových stanicích, strojovnách vzduchotechniky i při regulaci jednotlivých místností.

Nová generace přístrojů zaujme na první pohled množstvím vestavěných komunikačních rozhraní, kterými jsou tyto přístroje vybaveny. BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus TCP, modulová sběrnice Island bus pro periferní TX-I/O moduly a v průběhu dalších měsíců také dojde ke zprovoznění připravených rozhraní KNX a M-Bus. Takové množství vestavěných komunikačních rozhraní velmi usnadňuje návrh celého systému automatizace budovy. Zásadně přepracovaný konfigurační SW nástroj ABT Site pak zcela novým způsobem umožňuje integraci přístrojů připojených pomocí těchto rozhraní. Díky editorům fyzických I/O, Modbus registrů a BACnet referencí je možné dále během programování funkčních bloků pracovat se všemi proměnnými zcela totožně bez ohledu na to, zda se jedná o Modbus nebo BACnet datový bod. Integrace třetích stran je tak nyní mnohem efektivnější – a to cenově, při návrhu i programování.

Automatizační stanice PXC4.E16

PXC4.E16 je kompaktní volně programovatelná automatizační stanice s celkem 16 vestavěnými vstupy/výstupy (12 univerzálních vstupů/výstupů, 4 reléové výstupy). Počet fyzických vstupů/výstupů lze rozšířit až na 40, a to pomocí periferních TX-I/O modulů.

Stanice PXC4.E16 je dále vybavena také sériovým rozhraním RS485 s podporou komunikačního protokolu Modbus RTU. Na svém ethernetovém rozhraní podporuje i Modbus TCP. Přístroj PXC4.E16 tedy celkem podporuje až 40 datových bodů Modbus – bez ohledu na to, zda se jedná o RTU, TCP nebo jejich kombinaci. Samozřejmostí je nativní podpora BACnet/IP.

Automatizační stanice PXC4.E16
Automatizační stanice PXC4.E16
Systémový regulátor PXC5.E003
Systémový regulátor PXC5.E003

Systémový regulátor PXC5.E003

PXC5 je volně programovatelný systémový regulátor používaný pro systémové funkce a integraci třetích stran. Regulátor PXC5.E003 je vybaven dvěma sériovými porty RS485, které lze použít pro BACnet MS/TP a/nebo Modbus RTU. Díky Ethernetu je podporován rovněž protokol Modbus TCP. Regulátor PXC5.E003 celkem podporuje až 500 datových bodů Modbus (RTU a/nebo TCP).

PXC5.E003 stejně jako PXC4.E16 podporují díky Modbus TCP až čtyři podsítě a v rámci Modbus RTU jsou schopny komunikovat s integrovanými přístroji s různými parametry komunikace (rychlost apod.).

Vestavěné webové rozhraní

Široké možnosti připojení a lokální i vzdálené správy jsou dnes jedním ze základních požadavků na moderní řídicí systémy. Zároveň je u těchto nástrojů důraz kladen na jednoduchost a kybernetickou bezpečnost.

Přístroje PXC4.E16 i PXC5.E003 jsou vybaveny přehledným webovým rozhraním, které zobrazuje stav přístroje, správu alarmů, seznam manuálně přepsaných datových bodů, správu časových programů a stromovou strukturu se všemi datovými body dle nahrané aplikace. Vestavěné rozhraní je primárně učeno pro servisní techniky, nicméně kvalita jeho zpracování hravě splní i nároky na uživatelské rozhraní v jednodušších aplikacích.


WLAN konektivita

Přístroje PXC4/PXC5 jsou vybaveny interním Wi-Fi hotspotem (WLAN konektivitou) určeným pro úlohy zprovoznění a servis. Stiskem příslušeného tlačítka lze tuto funkci aktivovat a stanice tak začnou vysílat vlastní Wi-Fi signál – díky tomu je možné se k přístrojům připojit pomocí:

  • mobilní aplikace ABT Go pro účely otestování připojených periferií,
  • konfiguračního nástroje ABT Site pro editaci samotného aplikačního programu,
  • webového prohlížeče k vestavěnému webovému rozhraní pro účely správy alarmů, časových plánů nebo ovládaní.

Tato funkcionalita velmi usnadňuje uvádění do provozu a servis v případech, kdy například ještě není zprovozněna datová infrastruktura. Z bezpečnostních důvodů lze tuto funkcionalitu samozřejmě trvale vypnout, pokud si to investor přeje. K automatickému vypínání vysílání Wi-Fi signálu dochází do deseti minut od odhlášení posledního klienta.

Cloudová konektivita

V průběhu roku 2021 bude zprovozněna také cloudová konektivita a bude možné se připojit vzdáleně prostřednictvím konfiguračního nástroje ABT Site přímo k přístrojům PXC4/PXC5 nebo pomocí webového prohlížeče k jejich webovému rozhraní. Tato funkcionalita bude zpoplatněna, nicméně roční náklady na vzdálený přístup k deseti automatizačním stanicím se vrátí již při prvním servisním výjezdu.

ABT Site – jeden konfigurační nástroj pro vše

Přístroje PXC4/PXC5 jsou konfigurovány a programovány prostřednictvím konfiguračního nástroje ABT Site, ve kterém došlo k řadě výrazných změn. ABT Site je komplexní nástroj pro práci nejen s regulátory PXC4/PXC5, ale také pro práci s automatizačními stanicemi DXR2 a přístroji z portfolia Desigo Control Point. Pro práci s PXC4/PXC5 nabízí ABT Site mimo jiné:

  • okno pro přehledné vytváření struktury projektu,
  • editory pro rychlou a efektivní konfiguraci fyzických I/O bodů, Modbus datových bodů a BACnet referencí,
  • programový editor s možností volného programování a ladění vlastního programu.
ABT Site – jeden konfigurační nástroj pro vše
ABT Site – jeden konfigurační nástroj pro vše
ABT Go – mobilní aplikace pro snadnou kontrolu správného zapojení periferií
ABT Go – mobilní aplikace pro snadnou kontrolu správného zapojení periferií

ABT Go – mobilní aplikace pro snadnou kontrolu správného zapojení periferií

ABT Go je mobilní aplikace pro techniky testující jednotlivé připojené periferie. Aplikace se umí připojit k přístrojům PXC4/PXC5 pomocí jejich vlastních hotspotů (WLAN konektivita), takže připojení je velmi rychlé a jednoduché, navíc nevyžaduje zprovozněnou IT infrastrukturu. Technik má možnost v aplikaci kontrolovat stavy vstupů a pomocí příkazů ON/OFF a 0–100 % kontrolovat správnou funkci výstupů, a to již ve chvíli, kdy programátor stále nemá hotový a odladěný vlastní aplikační program. U každého vstupu/výstupu lze zadat jeho stav a u všech poruch a nedodělků lze přidávat komentáře a dokonce fotografie. Takto vytvořený report lze poté exportovat.

Nová generace přístrojů PXC4/PXC5 a inovované SW nástroje ABT Site a ABT Go tvoří kompaktní řešení pro měření a regulaci v menších a středně velkých aplikacích. Tyto menší aplikace není možné zatěžovat zbytečnými náklady na vytváření aplikačního programu. Všechny pracovní postupy jsou proto navrženy tak, aby programátorům co nejvíce usnadňovaly práci a šetřily jeho čas. V první řadě jde o editory datových bodů a samotné programovací prostředí v ABT Site, v druhém kroku se jedná o návaznosti na vizualizaci. V případě využívání prověřených aplikací z připravených knihoven je prvotní zprovoznění grafiky na platformách Desigo Control Point a Desigo CC velmi rychlé.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...