Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Desigo Room Automation – řešení pro IRC regulaci jednotlivých místností

Desigo je řešení pro automatizaci technologií v budovách od společnosti Siemens. Díky svým vlastnostem pokrývá všechny typy a velikosti aplikací – od malých předávacích stanic, přes kotelny, výměníkové stanice nebo strojovny vzduchotechniky až po komplexní automatizaci komerčních budov, kancelářských budov a budov občanské vybavenosti.

Desigo v zásadě dělíme na čtyři podskupiny:

 • Desigo PXC
  • Portfolio volně programovatelných kompaktních a modulárních regulátorů pro systémy měření a regulace (MaR)
  • Regulátory jsou připraveny pro regulaci zdrojů tepla, zdrojů chladu, vzduchotechnických jednotek a obecně všech TZB a HVAC technologií určených pro vytápění, větrání a chlazení
  • Zásadním argumentem pro Desigo PXC je rozsáhlá knihovna připravených aplikací, které mimo jiné vycházejí z normy ČSN EN 15232-1 pro Energetickou náročnost budov a velmi tak usnadňují programátorům tvorbu energeticky efektivních aplikačních programů
 • Desigo Room Automation
  • Portfolio volně programovatelných kompaktních a modulárních automatizačních stanic pro IRC regulaci
  • Automatizační stanice Desigo DXR2 a Desigo PXC3 jsou unikátní v tom, že propojují všechny technologie (vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, stínění) v místnostech do jednoho celku a využívají synergií mezi nimi pro vytváření komfortního vnitřního prostředí při maximálně energeticky efektivním provozu
  • Možnosti řešení Desigo Room Automation jsou tématem tohoto článku
 • Desigo Control Point
  • Portfolio webových serverů a dotykových panelů pro monitorování a ovládání menších a jednodušších aplikací, kde není investorem vyžadováno nasazení standardního BMS/SCADA řešení
  • Embedované řešení Desigo Control Point lze nazvat „malou SCADOU“ a programátoři u něj oceňují hlavně připravené grafické šablony a možnost relativizace obrázků u stejných technologických celků, což velmi urychluje přípravu grafického rozhraní
 • Desigo CC
  • BMS/SCADA řešení pro dohled nad technologiemi v budovách
  • Desigo CC je otevřené a flexibilní řešení volně dostupné pro systémové integrátory k nasazení na jejich MaR a IRC projektech
  • U Desigo CC došlo k výrazné cenové optimalizaci a pro nasazení na menších a střední aplikacích je ideálním řešením Desigo CC Compact, které je víc než konkurenceschopným řešením

Desigo využívá komunikační standard BACnet

Desigo využívá komunikační standard BACnet

Regulátory Desigo PXC, automatizační stanice Desigo Room Automation i nadstavbová řešení Desigo Control Point a Desigo CC využívají mezinárodní komunikační standard BACnet/IP. Ten byl navržen a je neustále vyvíjen pro účely automatizace budov a propojení automatizační a dohledové úrovně je díky BACnetu řešeno velmi efektivně. Tento standard totiž v podstatě automaticky řeší předávání alarmů a událostí, správu lokálních a globálních časových plánů a kalendářů nebo monitorování a ukládání trendů u jednotlivých datových objektů. Oproti využívání jiných komunikačních rozhraní – jakožto páteřní komunikace – BACnet usnadňuje práci programátorům a eliminuje riziko chyby.

Automatizační stanice Desigo Room Automation samozřejmě dále pracují také s dalšími komunikačními standardy KNX a DALI-2 – více o topologii systému níže v textu.

Automatizační stanice Desigo Room Automation

Portfolio Desigo Room Automation sestává ze dvou řad automatizačních stanic:

 • Kompaktní automatizační stanice DXR2
 • Modulární automatizační stanice PXC3

Kompaktní automatizační stanice DXR2

Kompaktní automatizační stanice DXR2

Kompaktní automatizační stanice DXR2 samozřejmě nativně využívají komunikaci BACnet/IP (viz výše). Tyto regulátory jsou určeny pro regulaci jedné místnosti (jednoho segmentu). Jsou vybaveny určitým počtem vestavěných vstupů/výstupů, které slouží primárně pro připojení HVAC technologií (viz dále). Dále jsou vybaveny komunikačním rozhraním KNX / KNX PL-Link, které je určeno pro připojení periferních přístrojů v místnosti – prostorový přístroj, stropní detektor pohybu / senzor intenzity osvětlení, žaluziový akční člen případně akční člen pro spínání/stmívání osvětlení.

Regulátory DXR2 jsou unikátní převážně díky následujícím vlastnostem.

Využívají tzv. šablon. Pro DXR2 regulátory jsou připraveny desítky šablon připravených aplikací pro regulaci fancoilů, sálavých stropů, radiátorů, podlahového vytápění nebo VAV. Tyto připravené šablony jsou popsány v tzv. aplikačních listech, které jsou pro projektanty IRC regulace volně ke stažení. Tyto připravené aplikace pokrývají velké procento realizovaných projektů a parametrizace této šablony je velmi snadná a rychlá úloha. Pomocí předdefinovaných výběrových políček se zvolí, např. v FCU aplikaci:

 • Typ ventilátoru a způsob ovládání pohonů ventilů pro topení a chlazení
 • Typ prostorového přístroje
 • Případně se upraví výchozí parametry (žádané hodnoty teploty, kvality vzduchu, …)

Takto vyladěnou aplikaci lze najednou nahrát do desítek regulátorů, které regulují totožné místnosti. V situacích, kdy žádná z připravených šablon neodpovídá požadavkům, připraví se šablona dle požadavků projektu – a opět se najednou nahraje do všech požadovaných regulátorů. Regulátory DXR2 jsou tedy v případě potřeby volně programovatelné. Je potřeba již použitou aplikaci upravit? Změna se opět provede pouze jednou a paralelně se nahraje do všech potřebných regulátorů.

Využívají rozhraní KNX PL-Link. Výše popsaný koncept je podporován využíváním komunikačního rozhraní KNX PL-Link, kterým je vybavena většina Gamma KNX portfolia společnosti Siemens. Periferní přístroje KNX PL-Link využívají speciální KNX režim a jejich parametrizace probíhá přímo prostřednictvím DXR2 regulátorů. Ty mají navíc vestavěný napájecí zdroj KNX (50 mA) pro napájení připojených periferních přístrojů. Díky KNX PL-Link odpadá nutnost používání licencovaného SW nástroje ETS a veškeré parametry jsou do KNX PL-Link přístrojů nahrány automaticky při nahrávání šablony s aplikačním programem do DXR2. Pokud je v aplikačním programu pro danou místnost očekáván jen jeden periferní přístroj daného typu (většina případů), tak ani není nutné při nahrávání mačkat programovací tlačítko KNX. Zcela odpadá nutnost tvorby ETS projektu, export tohoto projektu, konverze a import do Desigo SW nástroje ABT Site. Při požadavku na úpravu některého z parametrů např. prostorového přístroje je nutné změnu provést u všech příslušných přístrojů v ETS – a opět provést export, konverzi, import. Díky KNX PL-Link tento zdlouhavý proces odpadá – změna se provede pouze jednou v šabloně a ta se naráz nahraje do všech regulátorů. V případě požadavku investora je ale samozřejmě možné využívat i KNX přístroje třetích stran – a to je jejich standardní parametrizací v ETS a integrací prostřednictvím KNX skupinových adres.

Jsou vybaveny 2portovým ethernetovým switchem. Díky tomu je možné využívat tzv. daisy chain topologii a propojit v řadě za sebou až 20 regulátorů.


Modulární automatizační stanice PXC3

Modulární automatizační stanice PXC3

Automatizační stanice PXC3 samozřejmě také využívají komunikační standard BACnet/IP (viz výše) a oproti regulátorům DXR2 se liší primárně ve dvou parametrech:

 • Nejsou vybaveny žádnými vestavěnými vstupy/výstupy. Dle provedení jsou vybaveny dvěma nebo třemi komunikačními rozhraními.
 • Jsou určeny pro regulaci skupiny místností – dle zvolené automatizační stanice se pro představu může jednat o čtyři, resp. osm místností – vždy ale záleží na komplexitě těchto místností.

Regulátory PXC3 jsou vybaveny těmito komunikačními rozhraními:

 • Island bus – Modulová sběrnice pro připojení periferních TXM1 modulů s AI, AO, DI a DO vstupy/výstupy pro připojení HVAC technologií, osvětlení i žaluzií.
 • KNX / KNX PL-Link (popsáno výše u DXR2)
 • DALI / DALI-2 – Rozhraní pro digitálně adresovatelné osvětlovací soustavy. DALI rozhraní je podporováno u konkrétních typů PXC3.

Regulátory PXC3 jsou (stejně jako DXR2) volně programovatelné a uplatnění nacházejí u komplexněji řešených místností, pro které nejsou připravené standardizované šablony. To je možné díky flexibilitě volby potřebných periferních modulů.

Unikátní vlastností přístrojů PXC3 je to, že pro každé komunikační rozhraní mají vestavěný napájecí zdroj. Pro KNX / KNX PL-Link je maximální zatížení 160 mA. Pro Island bus 600 mA. A pro DALI-2 je to 230 mA.

RoomOptiControl a Zelený lísteček

Připravené šablony pro regulátory DXR2 nebo předpřipravené funkční bloky pro PXC3 (i DXR2) regulátory vycházejí mimo jiné z normy EN15232-1 pro Energetickou náročnost budov a usnadňují programátorům realizaci aplikací splňujících nejvyšší energetickou účinnost.

Nad rámec EN15232-1 obsahují připravené šablony funkci RoomOptiControl. Tento algoritmus neustále vyhodnocuje dostupné údaje a v případě neefektivních manuálních zásahů uživatelů do regulace místnosti na toto upozorňuje prostřednictvím tzv. Zeleného lístečku. Unikátní a pro opravdovou efektivitu zásadní věcí je, že RoomOptiControl vyhodnocuje stav vytápění, větrání, chlazení, osvětlení i stínění. Informace o efektivitě provozu dané místnosti je samozřejmě dostupná ve vizualizační nadstavbě, ale také přímo na prostorových přístrojích QMX3. Přepnutí Zeleného lístečku do červené uživatele informuje o zbytečné spotřebě energií a dává jim zpětnou vazbu.

Regulátory RDG200KN a RDG260KN

Hledáte komunikativní IRC regulátor bez vazby na osvětlení nebo stínění? Řešením mohou být prostorové regulátory RDG200KN a RDG260KN, které jsou vybaveny komunikačním rozhraním KNX. Díky tomu je možné je zaintegrovat do nadřazeného Desigo regulátoru, do Siemens webového serveru OZW nebo do řešení třetích stran.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...