Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborný seminář výzkumného centra SIX při FEKT VUT v Brně

Výzkumné centrum senzorických, informačních a komunikačních technologií (SIX) při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně pořádalo 20. ledna 2011 setkání výzkumných týmů s partnerskými firmami. Ředitel Centra SIX prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida zodpověděl následující otázky, přibližující toto setkání.

Na jaká výzkumná témata se SIX soustřeďuje?

Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů. Pozornost je zaměřena zejména na komunikační služby, s jejichž provozováním se počítá v doposud nevyužívaných, perspektivních kmitočtových pásmech.
SIX společnými silami budují ústav radioelektroniky, ústav telekomunikací, ústav mikroelektroniky a ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Tyto čtyři ústavy realizují ročně výzkumné projekty za více než 150 milionů korun, což je téměř 60 % finančního objemu výzkumu celé fakulty. Všechny čtyři ústavy mají vysoce rozvinutou spolupráci s průmyslovými partnery z oblasti slaboproudé elektrotechniky. Odborné zaměření těchto ústavů si je velmi blízké, takže SIX jim umožní prohloubit stávající úroveň spolupráce.


O jaké setkání přesně šlo?

Lednem končí první půlrok realizace Centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Abychom prohloubili spolupráci mezi ústavy, jež Centrum SIX společně založily, a abychom podpořili společné aktivity Centra SIX a partnerských firem, připravili jsme seminář, na němž jsme se vzájemně informovali o společných výzkumných a odborných aktivitách. Kolik účastníků se semináře zúčastnilo?
Semináře se zúčastnili zástupci téměř 10 partnerských firem, členové Rady centra, členové Vědeckého poradního sboru Centra a příznivci Centra SIX. Za příznivce Centra pokládáme akademické pracovníky a doktorandy, kteří uvažují o zaměstnání v centru po dokončení realizační fáze v prosinci 2012. Celkem seminář navštívilo okolo stovky účastníků.

Jak do programu semináře přispěly partnerské firmy?

Jedna skupina firem si přišla vyslechnout přednášky o výzkumu SIX, aby mohla přemýšlet o vzájemné spolupráci a společných projektech. Druhá skupina firem aktivně prezentovala své aktivity s cílem prohloubit a rozšířit stávající výzkum.

  • Firma DISK Multimedia prezentovala unikátní software pro profesionální i amatérskou hudební tvorbu, který je vyvíjen ve spolupráci s ústavem telekomunikací FEKT.
  • Firma G. L. Electronic představila své aktivity realizované v rámci mezinárodních kosmických projektů Evropské kosmické agentury (ESA).
  • Firma EBIS prezentovala svá integrovaná řešení bezpečnosti pro energetické a další významné administrativní a průmyslové objekty.
  • Firma Rohde & Schwarz se představila nejen jako dodavatel špičkové měřicí techniky, ale také jako výzkumné pracoviště s aktivitami zaměřenými např. na oblast automatického monitorování kmitočtového spektra.
  • Firma MEgA představila svou experimentální GPRS komunikační síť pro měření na hladině vysokých a nízkých napětí.

Jsou plánována i další odborná setkání?

Semináře budou pokračovat ve stejném duchu. Vývoj na univerzitě i ve firmách jde rychle dopředu, takže vzájemná informovanost je nezbytná. Navíc nám semináře umožňují představit se novým, potenciálním partnerům centra.

Jaké výsledky přineslo toto setkání?

Všichni chápeme seminář jako první krok směrem k intenzivní spolupráci ve výzkumu, která přinese prospěch jak partnerským firmám, tak Centru i jednotlivým dílčím výzkumným týmům. Podle reakcí účastníků se tento první krok povedl, takže všichni společně přemýšlíme o tom, jak budeme stávající spolupráci dále rozvíjet.

Jaké aktivity nyní budou následovat?

První pololetí každého kalendářního roku je charakteristické přípravou návrhu projektů, finančně podporovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími národními poskytovateli. Jedním s cílů semináře bylo vzájemně se inspirovat při přemýšlení o nových společných výzkumných tématech a spolupracovat při přípravě nových výzkumných projektů.
Novým mediálním partnerem centra SIX se stal časopis Sdělovací technika, co od tohoto zajímavého partnerství očekáváte? S časopisem Sdělovací technika spolupracujeme dlouhodobě. V časopise publikujeme popularizační články z aktuálních oblastí komunikační techniky. Časopis na oplátku informuje o Centru SIX a jeho aktivitách. Spolupráci podporujeme a velmi si jí vážíme.


...

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...