Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technický den na elektrofakultě v Brně slavil úspěch

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně společně s agenturou CzechInvest uspořádali první setkání zájemců o technické obory v Brně. Toto setkání slavilo výrazný úspěch a to nejen mezi středoškoláky, pro které byla tato akce určena, ale také studenti fakulty, kteří se mohli při tomto dnu setkat se svými potencionálními zaměstnanci.

Setkání se uskutečnilo 24. listopadu a účastnilo se ho devadesát potencionálních budoucích odborníků z oblasti techniky a elektrotechniky. Ti měli přímo před sebou zástupce fakulty, kteří prezentovali možnosti studia a uplatnění těchto studentů v praxi. "Podařilo se nám skloubit koncept, kdy se mohli studenti dozvědět, jak studovat a najít cestu k technickým oborům, tak také jak se následně uplatnit v praxi," vysvětluje jeden z organizátorů celého dne, Jiří Wagner z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Pro studenty byla připravená přednáška, Jak uspět v Mikroelektronice, aneb Mikroelektronika, budoucnost pro každého, od doc. Házeho. Dále navazovaly prezentace účastněných firem, které představily možnosti konkrétního uplatnění, a také nastínění možností seberealizace.

"Ačkoli je mikroelektronika poměrně úzce specializovaným oborem elektroniky, absolventi snadno získávají skvěle placené pracovní pozice v návrhových centrech polovodičových firem. Ale dokáží se uplatnit také v mnoha dalších sektorech průmyslu. Na rozdíl od ostatních studentů elektrotechnických fakult navíc zvládají i design čipů integrovaných obvodů a dokonale ovládají i počítačový návrh náročných aplikací integrovaných obvodů," dodává Radimír Vrba, proděkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Pro studenty byla nachystána také zábavná soutěž o ceny, které připravil Ústav mikroelektroniky, ty byly předány slavnostně z rukou vedoucího ústavu prof. Musila. Následně se studenti odebrali do odborných laboratoří, kde si mohli prohlédnout moderně vybavené laboratoře fakulty a případně si vyzkoušet jednoduché úkoly. Navíc byli přítomni i studenti fakulty, kteří seznámili přítomné se studentským vyžitím na fakultě a možnostmi, které nabízí studentský spolek fakulty - Studenti pro studenty.

 

Firmy, které se účastnily celého dne se mohly prezentovat také ostatním studentům fakulty v předsálí auly. Zde se během dopoledne vystřídalo téměř 800 studentů, kteří se chtěli dozvědět možnosti uplatnění. O absolventy fakulty je velký zájem mezi firmami, což dokládá také jedna ze zúčastněných firem - ON Semiconductor Czech Republic. "Vytipováváme si je už během jejich studia na vysoké škole a během stáží v našem návrhovém středisku s nimi spolupracujeme na projektech, které mohou být v budoucnu náplní jejich práce. Úspěšní stážisté mají možnost získat studentské stipendium popřípadě se dohodnout na zpracování diplomové práce s odbornou podporou ON Semiconductor," vysvětluje Josef Švejda, finanční ředitel společnosti ON Semiconductor Czech Republic.

Velký dík patří vedení fakulty, agentuře CzechInvest a zástupu zúčastněných firem, za jejich podporu při organizaci a průběhu této akce, jejíž další ročník se již začíná pomalu plánovat. Studenti mají možnost se seznámit s fakultou ještě blíže a to v blížících se dnech otevřených dveří, které se budou konat 3., 16. prosince a 7. ledna od 10:00 v Aule fakulty na Technické 10, Brno.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...