Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výzkumné centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX).

Datum: 21.8.2010  |  Organizace: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  |  Zdroj: Tisková zpráva VUT Brno

V lednu 2013 bude zahájena plná výzkumná činnost centra na VUT v Brně. Centrum je zaměřeno na komunikační technologie pracující v perspektivních kmitočtových pásmech, na konvergenci komunikačních a informačních systémů, na senzorické sítě, multimédia a bezdrátové komunikační systémy.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Technická 10
616 00 Brno

tel.:541 141 111
e-mail:
web:www.feec.vutbr.cz

Významný úspěch zaznamenala opět fakulta z Brna. Ministr školství podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci Výzkumného centra senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). Dotace bude poskytnuta v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa Regionální VaV centra. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 294 miliony korun, celkové výdaje projektu 342 miliony korun. Celkově má projekt zejména umožnit doplnění stávajících laboratoří ústavů zakládajících SIX velmi drahými, špičkovými přístroji. Díky těmto přístrojům bude možno posunout stávající výzkum směrem k perspektivním komunikačním systémům, s jejichž nasazením do běžného provozu se počítá v horizontu několika let.

Vedoucím projektu bude prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, z Ústavu radioelektroniky. Realizace projektu bude zahájena 1. srpna 2010. Výzkumná infrastruktura centra bude dokončena v prosinci 2012. V lednu 2013 bude zahájena plná výzkumná činnost centra. Výzkumná činnost bude zaměřena na komunikační technologie pracující v perspektivních kmitočtových pásmech, na konvergenci komunikačních a informačních systémů, na senzorické sítě, multimédia a bezdrátové komunikační systémy. "Lidé se setkávají s výsledky našeho výzkumu již v současnosti. Spolupracujeme na vývoji antén a navigačních systémů pro automobily, participujeme na měření kvality mobilních sítí, zabýváme se problematikou akustických polí, pracujeme na multimediální interpretaci přenášených informací, zkoumáme postupné splývání informačních a komunikačních služeb. Pokud bude projekt SIX úspěšný, bude náš podíl na zmíněném výzkumu čím dál větší," dodává prof. Raida. A to není vše, co přináší a nabízí nové výzkumné centrum: "Skupina senzorických systémů vyvíjí speciální typy snímačů, které jsou schopny odhalit chemické a biologické látky, jež mohou být nebezpečné živým organismům. Informaci o přítomnosti těchto nebezpečných látek senzory bezdrátově přenášejí do informačního centra, které přijme potřebná opatření. Podobných příkladů lze najít řadu pro každou z výzkumných skupin."

Výzkumné centrum SIX je společnou iniciativou Ústavu radioelektroniky, Ústavu telekomunikací, Ústavu mikroelektroniky a Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Centrum vznikne ve stávajících prostorách zakládajících ústavů. Tento projekt je zaměřen na spolupráci s firmami, které se zabývají komunikačními, informačními a senzorickými systémy. Portfolio partnerských firem zahrnuje velké nadnárodní společnosti jako Volkswagen či T-Mobile, ale také malé firmy jako Barco či DCom. "Díky projektu SIX bude spolupráce s partnerskými firmami posunuta dále na kvalitativně vyšší úroveň," dodává prof. Raida.

Kromě centra SIX fakulta buduje v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace regionální Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE). To dokládá nezastupitelnou roli aktivní výzkumné práce pro aplikační sféru na FEKT.

A v čem je projekt SIX výjimečný? "Pokud se nemýlím, projekt SIX je jediným výzkumným centrem zaměřeným na komunikační technologie, které bylo finančně podpořeno v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Centrum SIX nechce být výjimečné. Centrum SIX chce být uznávaným výzkumným pracovištěm, spolupracujícím s ostatními evropskými centry a univerzitami. Výzkumná infrastruktura je natolik drahá, že každé centrum může svou aktivitou pokrýt jen velmi úzkou oblast výzkumu. Jednotlivá centra a laboratoře své výzkumné infrastruktury proto sdílejí a na výzkumu spolupracují. Ústavy zakládající SIX na evropské spolupráci participují a centrum SIX jim umožní tuto spolupráci prohloubit," uzavírá s úsměvem prof. Raida.

 

Hodnotit:  

Datum: 21.8.2010
Organizace: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v BrněSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2019

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
technická podpora výrobců

Partneři - Elektrotechnika