Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborníci věří českému technickému školství, kritizují ale malý kontakt s praxí

Anketa mezi odborníky v technických oborech ukázala, že zhruba polovina respondentů technickému školství věří. Zároveň mu ale vytýkají malý kontakt z praxí a nedostatek kvalitních pedagogů. Jako další problém uvádějí absenci moderního přístrojového vybavení.


Z ankety, kterou koncem srpna provedl dodavatel technického a elektrotechnického vybavení a součástek pro vývoj a údržbu Conrad Business Supplies mezi více než 500 odborníky v technických oborech, vyplývá, že jejich mínění o vyučování technických oborů na tuzemských školách není zase tak špatné, jak by se mohlo zdát. Téměř polovina respondentů (47,5 %) si myslí, že je úroveň technického vzdělání spíše na dobré úrovni. Naopak za spíše špatnou ji považuje 36,6 %. Vyhraněný názor, ať už kladný, či záporný, má menšina. Na otázku „Co nejvíce chybí českému technickému školství?” měli respondenti možnost zvolit více odpovědí. 76,6 % lidí označilo možnost „větší kontakt s prací”, 48,5 % pak „kvalitní pedagogové”.

36,3 % respondentů jako problém vidí potřebu modernějšího přístrojového vybavení, třetina (33,3 %) nedostatek peněz a 12,9 % špatný přístup ke studentům.

Anketu jsme uspořádali proto, že úzce spolupracujeme s odborníky v technických oborech i se školami, které se věnují jejich vzdělávání. Záleží nám na úrovni technického školství v ČR,” říká Jiří Maier, manažer pro komunikaci z Conrad Business Supplies. Firma podporuje projekt studentské elektrické formule Formula Student z Elektrotechnické fakulty ČVUT. Pro stavbu formule, která od roku 2014 úspěšně soutěží na domácích i zahraničních závodech, dodává materiál. „Žijeme technikou a elektrotechnikou. Naše aktivity v rámci podpory technického vzdělávání chceme i nadále rozšiřovat, aktuálně chystáme spolupráci s vybranou střední průmyslovou školou, které dodáme přístrojové vybavení pro výuku,” říká Jiří Maier. Conrad studentům nabízí také stáže, spolupráci na diplomových pracích a další spolupráci. Pro školy chystá speciální portál s nabídkami moderního vybavení, pomůcek či článků.

Z odpovědí respondentů:
Chybí peníze a modernější přístrojové vybavení jako v současnosti ve firmách. V technickém vybavení jsou v nevýhodě soukromé školy proti státním, kde se dostává 70 až 90 % prostředků od ministerstva školství. Kde jinde by se mělo šetřit, aby učitelé neutekli kvůli mzdě do firem – samozřejmě v položkových plánech na novou techniku a její servis?

Průzkum byl uskutečněn formou online dotazníku mezi firemními zákazníky Conrad Business Supplies: 89,2 % respondentů má technickou školu, 51 % má vysokoškolské vzdělání, 28,1 % SŠ. Nejméně respondentů má VOŠ – 4,7 %.

Z odpovědí respondentů:
Scházejí peníze, kvalitní pedagogové a pomohl by i lepší přístup ke studentům. Především by to chtělo změnit vztah pedagogů ke studentům – pedagogové jsou ve škole kvůli studentům (a ne naopak), a tudíž by měli studenty podporovat a vést k samostatnosti a tvořivosti (na rozdíl od biflování a vyžadování mechanického plnění povinností) a ukázat a předat jim svůj zájem o obor.

Conrad
logo Conrad

Conrad je mezinárodní prodejce potřeb pro techniky a elektrotechniky s tradicí od roku 1923. Nabízí na 230 tisíc výrobků světových značek, např. Fluke v měřicích přístrojích, termokamery od Flir či pájecí stanice od Wellera, ale i vlastní privátní značky ...