Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 15.12.2006 do 4.6.2007

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3   

Stožáry VVN (I)

4.6.2007 | Ing. Radek Procházka
Stožáry VVN jsou již neodmyslitelně spjaty s vyspělou civilizací, vytváří kostru přenosové sítě venkovního vedení. Různým typům stožárů se věnuje pokračování tématické základny elektroenergetiky. Následující článek se zabývá funkčními požadavky a vlivem stavební techniky na konstrukci řešení stožárů.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 27.01.2014 12:02

Venkovní vedení VVN (II)

28.5.2007 | Ing. Radek Procházka
Druhá část tématického celku o venkovním vedení se věnuje namáhání vodičů venkovních vedení a jejich výpočtům, mezi které patří např. hledisko namáhání větrem, námrazkem, kmitáním, určením průhybu vedení apod. Článek shrnuje i okrajové podmínky, repsektive předpoklady výpočtů.

Venkovní vedení VVN (I)

21.5.2007 | Ing. Radek Procházka
Přenosová síť a její elektrická venkovní vedení včetně informací a popisech různých typech stožárů je předmětem následujícího tématického celku článků věnujícího se elektroenergetice. První část se zabývá úvodem do problematiky a mechanickou stavbou vedení včetně namáhání vodičů venkovního vedení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Dálkový dohled chlazení pomocí webového komunikátoru

14.5.2007 | Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.
K dodávkám technologických celků, jakými jsou vzduchotechnické systémy, kotelny, chladicí soustavy nebo plynové hospodářství, patří i kvalitní a rychlý servis. Kvalitní servis znamená kvalitní charakteristika závady ze strany zákazníka. To bývá často problematické. Řešení přináší následující článek.

Zabezpečovací zařízení - teoretická základna

7.5.2007 | Ing. Jiří Vlček
Zabezpečovací systém patří dnes k téměř běžnému standardu nikoliv pouze bankovních domů. Své uplatnění nachází u kancelářských prostor, ale také u rodinných domů, především těch nově budovaných. Je součástí často skloňovaného sousloví "Inteligentní budova". Následující článek popisuje obecné principy konstrukce zabezpečovacích zařízení.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Digitalizace signálu (II)

23.4.2007 | Ing. Jiří Vlček
Při zpracování obrazu dochází ve světě moderní techniky k rychlým změnám. Videorekordéry VHS střídají DVD přehrávače. Dochází k propojování video a audiotechniky s PC - vznikají multimédia. Digitalizace televizního přenosu je na této cestě posledním krokem. Ten je ovšem spojen s celou řadou problémů.

Digitalizace signálu (I)

16.4.2007 | Ing. Jiří Vlček
Signály řeči, hudby nebo obrazu mají jedno společné. Jedná se o signály spojité - analogové. Každý takový signál je vlastně směsí signálů sinusového průběhu. Jejich přechod do digitální podoby signálu popisuje následující článek.

Druhy elektrického silnoproudého rozvodu

9.4.2007 | Ing. Radek Procházka
Topologie sítě je jedním z charakteristických rysů silnoproudého rozvodu, jenž definuje vlastnosti a možnosti provozu této sítě. Následující článek se zabývá základními druhy elektrického silnoproudého rozvodu.

Regulace teploty v budovách - teoretická základna

2.4.2007 | Ing. Jiří Vlček
Čidlo snímání teploty musí být umístěno v přiměřené vzdálenosti od topení. Pokud by bylo příliš blízko, často by se topení zapínalo a vypínalo, soustava by měla snahu kmitat. Naopak při velké vzdálenosti dochází k hysterezi. Jek je to s teorií regulace teplot v budovách napoví následující článek.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.03.2010 12:57

Pravidla pro schematické značky profese elektro-silnoproud

5.3.2007 | Ing. Radek Procházka
Projektovou dokumentaci (PD) tvoří celý soubor grafických dokumentů, jejichž základním prvkem jsou schématické značky. A právě o značkách bude několik následujících řádků.

Fáze projektové dokumentace pro silnoproudé rozvody

26.2.2007 | Ing. Radek Procházka
Projektová dokumentace silnoproudých rozvodů má v průběhu plánování dotčené stavby několik základních fází. Následující článek se snaží tyto fáze seřadit a stručně definovat jejich obsah a rozsah.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Hliník, svorky, spojování vodičů

22.2.2007 | Ing. Michal Kříž, IN-EL
Téměř každý z nás má jistě své zkušenosti s používáním hliníku v elektrotechnice. Ať už jsme se podíleli na projektování, montáži, vývoji, nebo jen na používání hliníkových rozvodů. Následující článek se zabývá vlasnostmi tohoto materiálu a jeho dalšího využití v elektrotechnice.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Základy elektrotechniky (VII)

19.2.2007 | Ing. Jiří Vlček
Druhý díl k části o elektrotechnické výrobě se věnuje oživení, nastavení a výstupní kontrole. Zajištění jakosti výroby systémem norem ISO může vést dle autora ke zkvalitnění výroby, ovšem také k jejímu podstatnému zbyrokratizování. Dle názoru autora není jeho zavádění u malých firem opodstatněné.

Základy elektrotechniky (VI)

12.2.2007 | Ing. Jiří Vlček
Vývoj elektrotechnických zařízení a základní schéma výroby plošného spoje jsou témata, na která se autor zaměřil v prvním článku k elektrotechnické výrobě.

Základy elektrotechniky (V)

5.2.2007 | Ing. Jiří Vlček
Pokračování článku o technickém kreslení se zaměřením na tvorbu elektrotechnické dokumentace se zabývá zjednodušováním schémat, jejich využitím a osvojením si určitých zásad.

Základy elektrotechniky (IV)

29.1.2007 | Ing. Jiří Vlček
Následující článek autora je zaměřen na tvorbu elektrotechnické dokumentace. Poukazuje na různé zásady technického kreslení a zabývá se praktickými radami a doporučeními při jeho používání. V článku je shrnut základní přehled vhodný nejen pro jeho výuku, ale svým pojetím je oživením i pro letité matadory.

Základy elektrotechniky (III)

22.1.2007 | Ing. Jiří Vlček
Optoelektronika je hraniční obor mezi elektronikou a optikou. Zabývá se využitím přeměny zářivé energie v elektrickou a naopak v technických zařízeních pro přenos, záznam a zpracování informace. Základní představě a pojmům z této oblasti je věnován následující článek.

Základy elektrotechniky (II)

15.1.2007 | Ing. Jiří Vlček
V dnešním pokračování základů elektrotechniky jsou popsány její stěžejní součástky jako je kondenzátor, cívka, dioda nebo základní stavební prvek elektrotechniky - tranzistor. Článek se dále zabývá polovodiči. Mezi ty nejznámější patří např. germanium nebo křemík.

Základy elektrotechniky (I)

8.1.2007 | Ing. Jiří Vlček
Elektrotechnika - zjednodušeně řečeno technické využití elektrické energie. Autor tohoto článku a jeho dalších pokračování je i tvůrcem řady publikací, knih, středoškolských učebnic elektrotechniky a aktivním přispěvovatelem časopisů.

Komentář k růstu cen elektřiny v roce 2007

15.12.2006 | Jan Kaiseršat
Energetická cenová politika státu dále oslabuje český trh. Pokřivené ceny elektřiny nelze logicky zdůvodnit, protože se vyvíjejí divoce, nesouměrné s kupní sílou obyvatelstva. Takový je názor autora, který provedl porovnání reálných nákladů na elektřinu v roce 2006 a 2007.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 14.11.2012 17:20
zpět na aktuální články       1  2  3   

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Elektrotechnika