Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma Tenaur nasadila Smart Control/Foxtrot do rodinného domu v Praze

Požadavky investora byly dva a zněly celkem stručné: ovládat dům jako celek a mít ho pod vzdálenou správou. To na první pohled vypadá i na celkem skromné, běžné zadání. Ale jen do chvíle, než se dozvíme, že tento jeden celek tvoří 83 světel, 70 žaluzií, 23 individuálních vytápěných zón, 3 vzduchotechniky, 2 tepelná čerpadla každé od jiného výrobce, termické solární kolektory, akumulační nádrž na teplou vodu, bazén s ohřevem a filtrací, zabezpečovací signalizaci, ovládání vrat, meteostanici a monitorování hlavní spotřeby, tedy tepelných čerpadel. Realizační firma Tenaur z Plzně není v oboru rozhodně žádným nováčkem, takže toto zadání ji zastihlo dobře připravenou.

Obr. Střecha rodinného domu je nedílnou TZB. Je další technickou „místností“ s nainstalovanými solárními termickými panely, meteostanicí a komunikačními anténami pro spojení se světem.
Obr. Střecha rodinného domu je nedílnou TZB. Je další technickou „místností“ s nainstalovanými solárními termickými panely, meteostanicí a komunikačními anténami pro spojení se světem.

Ano. V době, kdy e-shopy a reklama nabízejí pod pojmy smart house, chytrá domácnost apod. bezdrátově ovládané jednotlivé žárovky, termostaty, hlavice či zásuvkové adaptery, aby si je laik nainstaloval sám, staví se a rekonstruují domy, kde jde o skutečnou automatizaci domu jako celku. Jde tam o skutečné úspory energií a o skutečné logické vazby mezi všemi technologiemi v domě a nasazují je firmy, které za svou práci samozřejmě i dlouhodobě ručí.

Obr. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je umístěna před domem na jižní straně. Komínová tělesa vedená na fasádě jsou od bivalentního zdroje zapínaného při nejnižších okolních teplotách.
Obr. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je umístěna před domem na jižní straně. Komínová tělesa vedená na fasádě jsou od bivalentního zdroje zapínaného při nejnižších okolních teplotách.
Obr. Rozvaděč s periferiemi je s centrálou propojen dvouvodičovou sběrnici CIB®. Jsou tu použity vysokokapacitní moduly se 6 až 32 vstupy/výstupy. Moduly jsou umístěny elegantně krytovány v běžných silových rozvaděčích na DIN lištách podobně jako například jističe. Z čelních panelů lze každý obvod v ručním režimu samostatně ovládat tlačítky. To je výhodné jak v režimu oživování, tak i při servisních kontrolách nebo v nouzovém režimu. Po ruce jsou i dva displeje fixované na stěně pro komfortní ovládání, které se zobrazuje stejně i na vzdáleném tabletu, smartphone nebo PC.
Obr. Rozvaděč s periferiemi je s centrálou propojen dvouvodičovou sběrnici CIB®. Jsou tu použity vysokokapacitní moduly se 6 až 32 vstupy/výstupy. Moduly jsou umístěny elegantně krytovány v běžných silových rozvaděčích na DIN lištách podobně jako například jističe. Z čelních panelů lze každý obvod v ručním režimu samostatně ovládat tlačítky. To je výhodné jak v režimu oživování, tak i při servisních kontrolách nebo v nouzovém režimu. Po ruce jsou i dva displeje fixované na stěně pro komfortní ovládání, které se zobrazuje stejně i na vzdáleném tabletu, smartphone nebo PC.

Obr. Vlastní centrální jednotka Smart Control je umístěna v technické místnosti společně s rekuperační ventilační jednotkou.

Obr. Vlastní centrální jednotka Smart Control je umístěna v technické místnosti společně s rekuperační ventilační jednotkou.

Firma Tenaur má silné technologické zázemí a hluboké zkušenosti s tepelně technickými zařízeními. Především má znalosti v jejich kombinování a efektivní koordinaci jejich provozu. To se stává dnes jednou z klíčových kompetencí, kdy jsou domy vybavovány čím dál větším počtem technologií, většinou od různých výrobců a často s rozdílnými chováním, byť podle charakteru stejného typu. Řečeno jinak: není tepelné čerpadlo jako teplené čerpadlo, není vzduchotechnika jako vzduchotechnika, není fotovoltaika jako fotovoltaika a mohli bychom pokračovat dál…

Obr. Pro každou žaluzii je vidět její poloha vůči oknu, každé žaluzii lze nastavit individuální podmínky funkce.
Obr. Pro každou žaluzii je vidět její poloha vůči oknu, každé žaluzii lze nastavit individuální podmínky funkce.

Obr. Pro každou žaluzii je vidět její poloha vůči oknu, každé žaluzii lze nastavit individuální podmínky funkce.

Na toto technologické know how navazuje firma Tenaur i vlastním zastřešujícím řídicím systémem. Zjednodušeně řečeno nasadila systém Smart Control, který samého začátku vyvíjí s firmou exinen s.r.o. Jedná se o „servisně programovatelný“ systém. Přesněji můžeme říci, že je uživatelsky parametrizovatelný přes tablet či PC a pro nastavení u uživatele není třeba zasahovat do základního SW jádra systému. Smart Control je postaven na uživatelské (OEM) verzi volně programovatelného systému Tecomatu Foxtrot. Konktrétně jde o verzi Foxtrot CP-1970 s individuálně sestavenou kombinací vstupů a výstupů na základním modulu. Tato centrála, a tedy celý systém Smart Control, je plně kompatibilní se všemi ostatními rozšiřujícími moduly řady CFox na dvoudrátové sběrnici CIB a programuje se stejně jako standardně dodávané Foxtroty. Tím pádem má systém Smart Control elegantně vyřešenou škálovatelnost díky širokému spektru periferních modulů pro jakýkoliv senzor nebo aktor v domě a má zajištěnou vzdálenou správu – uživatelské ovládání z domu i odkudkoliv odjinud je stoprocentně identické stejně jako servisní rozhraní pro jakýkoliv on-line update.

Z důvodu rozdělení systému na logické celky byla v tomto domě nasazena dvojice navzájem komunikujících základních modulů se sjednoceným ovládáním jako celek. Oba jsou zálohovány vlastními bateriemi, které nouzově napájí zároveň celý periferní systém. Dům tak může být kompletně monitorován a ovládán i v případě výpadku hlavního napájení ze sítě. Kompletní periferní systém je umístěn v centralizovaném rozvaděči. Viz obr.

Systém jako celek umožňuje ovládání 83 světel a cca 70 žaluzií ve smyslu uživatelsky nastavitelných scén, uživatelského přiřazení „ovládání všeho jakýmkoliv tlačítkem“, dále jsou scény automaticky vyvolávány podle vývoje počasí, synchronizovány podle západu/východu slunce a podle stavů a informací získávaných ze zabezpečovací ústředny. A samozřejmě podle vůle provozovatele přes grafické rozhraní na libovolném displeji na stěně nebo z telefonu.

Obr. Úvodní obrazovka systému Smart Control umožňuje přejít ke všem technologiím v domě, sledovat jejich stav, zasáhnout ručně podle vlastního rozhodnutí ale také přednastavit logické, kvantitativní i časové podmínky pro plně automatické chování celého domu.
Obr. Úvodní obrazovka systému Smart Control umožňuje přejít ke všem technologiím v domě, sledovat jejich stav, zasáhnout ručně podle vlastního rozhodnutí ale také přednastavit logické, kvantitativní i časové podmínky pro plně automatické chování celého domu.

Obr. Úvodní obrazovka systému Smart Control umožňuje přejít ke všem technologiím v domě, sledovat jejich stav, zasáhnout ručně podle vlastního rozhodnutí ale také přednastavit logické, kvantitativní i časové podmínky pro plně automatické chování celého domu.

Vzduchotechnické jednotky jsou tu celkem tři. Jedná je určena pro dům, a větrá jednak podle přednastavených časových režimů, ale také podle potřeby (VOD – Ventilation On Demand). Tedy pokud stoupne vydýchanost vzduchu úměrná koncentrací CO2. Další vzduchotechnická jednotka je navázaná na chlazení a tedy zapínaná podle aktuálního požadavku pro chlazení. Třetí jednotka je určena pro odvětrání bazénu podle časového diagramu a pracuje i v režimu odvlhčování.

Obr. Podobně jako žaluzie také osvětlení je možno sledovat a ovládat z přehledové obrazovky a z ní také i přejít do nastavení individuálních řídicích podmínek pro každé světlo.
Obr. Podobně jako žaluzie také osvětlení je možno sledovat a ovládat z přehledové obrazovky a z ní také i přejít do nastavení individuálních řídicích podmínek pro každé světlo.

Obr. Podobně jako žaluzie také osvětlení je možno sledovat a ovládat z přehledové obrazovky a z ní také i přejít do nastavení individuálních řídicích podmínek pro každé světlo.

Tento rodinný dům využívá energii dopadající a dostupnou v okolí domu. K tomu je vybaven tepelnými čerpadly a solárními termickými panely. Tepelná čerpadla jsou v domě dvě. Jedno od firmy Nibe je určeno pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Se systémem Smart Control komunikuje protokolem Modbus. Smart Control se stará o koordinaci přípravy teplé vody v akumulační nádrži z tepelného čerpadla a ze solárních panelů. Nezapíná placený ohřev, pokud je voda dostatečně ohřátá sluncem. Druhé čerpadlo je od firmy Mitsubishi a má na starost chlazení pomocí již zmíněné vzduchotechnické jednotky. Řízení zdroje tepla je jedna stránka řízení domu, druhou je jeho řízená distribuce do jednotlivých zón. V tomto domě je použito podlahové topení. Systému Smart Control tu byla svěřeno ovládání ventilů v rozvaděčích topné vody do všech 23 zón. Jedná se o časové řízení mezi dvěma teplotami – komfortní a úsporné. Rozvod chladicího vzduchu zajištují v jednotlivých zónách plynule ovládané klapky.

Za jednu z ovládaných zón lze považovat bazén, kde je řízena teplota vzduchu i vody a přistupuje tu i řízení filtrace vody.

Řídicí systém nepřetržitě komunikuje se zabezpečovací centrálou, a to i když je ve stavu odstřežení, tedy za plného provozu domu. Komunikuje s meteostanicí a měřiči všech energií. Má tak k dispozici okamžité stavy v domě i mimo dům na to, aby průběžně optimalizoval chod celého domu podle jeho obsazenosti, způsobu využití, podle měnících se povětrnostních podmínek.

Vše je provázáno a integrováno systémem Smart Control na bázi Tecomatu Foxtrot tak, aby se dům choval a byl ovladatelný opravdu jako celek a nikoliv jako nahromadění technologií které o sobě vzájemně nevědí, nesouvisí, a tedy ani nepracují optimálně. Je to příkladná ukázka cesty, jak stále složitěji vybavené domy udržet ovladatelné jednoduchými pokyny pochopitelnými nejen technickými nadšenci.


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.