Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Eaton přináší první softwarovou platformu pro urychlení digitalizace v datových centrech

Nová platforma spojuje správu majetku, monitoring IT zařízení a provozních technologií, měření kvality energie a další jedinečné funkce v jediné nativní aplikaci. Portfolio digitálních řešení pomáhá zlepšit udržitelnost, odolnost a výkonnost kritické infrastruktury v datových centrech a distribuovaných IT aplikacích.

Vzestup umělé inteligence (AI), cloud computingu, virtualizace a energetická transformace jsou příčiny zvýšení kritické potřeby provozovatelů datových center efektivně spravovat technologická aktiva a spotřebu zdrojů. Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením energie, těmto provozovatelům pomáhá urychlit digitální transformaci prostřednictvím svého nového portfolia digitálních řešení určených k dalšímu zvýšení provozuschopnosti, optimalizace výkonu a udržitelnosti. Platforma, která je součástí sady Brightlayer Data Centers společnosti Eaton, jako první v oboru spojuje správu majetku, monitoring IT zařízení a provozních technologií (OT), měření kvality energie a pokročilý elektrický dohled v jediné nativní aplikaci.

Jednoúčelová řešení již nestačí k tomu, aby provozovatelům datových center poskytla potřebný přehled o jejich stále složitějším ekosystému IT a OT prostředků,“ řekl Mike Jackson, globální ředitel pro produkty, datová centra a distribuovaný IT software ve společnosti Eaton. „To platí zejména v případě, kdy se provoz rozšiřuje mimo hlavní datové centrum na hyperškálu, více nájemců a různé typy okrajových lokalit. Nová řešení z naší sady Brightlayer Data Centers využívají jedinou nativní aplikaci pro správu, monitoring a řízení široké škály infrastrukturních prostředků a zároveň poskytují bezproblémovou integraci s dalším softwarem a také zjednodušený způsob rozšiřování softwarových možností podle toho, jak rostou potřeby provozovatele.

Provozovatelé datových center si uvědomují nové možnosti využití dat k větší udržitelnosti v souvislosti s interním i externím tlakem na snižování uhlíkové stopy. Podle výzkumné zprávy „Průsečík digitální a energetické transformace“, kterou si nechala vypracovat společnost Eaton a kterou vypracovala společnost S&P Global Market Intelligence, se celých 40 % provozovatelů datových center snaží využít digitalizaci ke snížení celkových nákladů na energii, zatímco více než třetina z nich vidí příležitosti ke snížení plýtvání teplem nebo materiály. Pokud jde o vykazování metrik udržitelnosti, 46 % provozovatelů používá nebo plánuje používat digitální technologie ke sledování výkonnosti ve vztahu k cílům udržitelnosti.


Sada Brightlayer Data Centers od společnosti Eaton poskytuje jedinou aplikaci pro správu, monitoring a řízení kritických energetických zařízení. Patří mezi ně zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), rozvodné jednotky (PDU), rozváděče, generátory, chladicí zařízení, bateriová úložiště, solární zařízení a další. Platforma nabízí tři řešení, která lze používat samostatně nebo společně podle potřeb zákazníka:

  • Software pro řízení výkonu datového centra: Monitoruje aktiva, poskytuje trendy, upozornění a zprávy a spravuje zdroje energie, prostoru, připojení a chlazení s cílem maximalizovat provozuschopnost IT aplikací a zároveň minimalizovat kapitálové a provozní výdaje.
  • Software pro monitoring systému elektrické energie: Poskytuje přehled o systému elektrické energie datového centra v reálném čase i historická data, aby bylo možné rychle vyřešit a identifikovat příčinu neočekávaných problémů a pochopit, jak zařízení využívá vodu, vzduch, plyn, elektřinu a páru, a snížit tak provozní náklady a splnit cíle udržitelnosti.
  • Software pro řízení výkonu distribuovaného IT: Spravuje a řídí prostředky připojené k síti, jako jsou jednotky PDU a UPS, bez ohledu na dodavatele nebo místo jejich umístění, a proaktivně identifikuje a automatizuje akce, které zabraňují výpadkům IT zařízení. Díky integrované kybernetické bezpečnostní ochraně mohou uživatelé provádět vzdálené aktualizace firmwaru a změny konfigurace, aby ochránili kritická data před potenciálními kybernetickými hrozbami.

S tím, jak se vyvíjejí potřeby po počáteční implementaci, mohou zákazníci přidávat funkce, čímž odpadá nutnost migrace dat nebo integrace více softwarových platforem. Aplikaci lze také kombinovat se softwarem třetích stran, jako jsou systémy pro správu budov, databáze pro správu konfigurace a aplikace pro správu IT služeb, a dosáhnout tak dalšího zlepšení efektivity, produktivity, přesnosti dat, rozhodování a nákladů.

Chcete-li se dozvědět více o Brightlayeru a o tom, jak společnost Eaton podporuje digitální transformaci v různých odvětvích, navštivte Eaton.com/Brightlayer.

O společnosti Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2022 jsme vykázali tržby ve výši 20,8 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com. Sledujte nás na TwitteruLinkedIn.

 
 
Reklama