Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Unipi představuje řídicí jednotky Axon s LTE konektivitou

Nové kontroléry Unipi Axon M265 a M565 s LTE rozhraním Vám umožní rozšířit Váš projekt o bezdrátovou LTE komunikaci v roli primárního i záložního síťového připojení.

Pevné síťové připojení nemusí vždy stačit

Programovatelné logické kontroléry jsou v moderní průmyslové automatizaci využívány nejen k samotnému ovládání technologií, ale rovněž i k odečtu provozních údajů či veličin a jejich následnému zpracování a analýze v dohledových systémech.

Co se ale stane, pokud dojde k výpadku síťové komunikace a spojení s kontrolérem se přeruší? Případné problémy nemusí být včas odhaleny a výsledné zastavení provozu či porucha komponent mohou způsobit vysoké finanční ztráty. Je proto vhodné mít k dispozici i záložní konektivitu.

Pevné připojení navíc není vždy realizovatelné. To platí zejména pokud Váš projekt vyžaduje vzdálenou správu a monitoring technologie umístěné v odlehlé či těžko dostupné lokaci bez pevného připojení, případně pokud není z nejrůznějších důvodů možné využít stávající konektivitu.

Axon LTE je řešením

Oba výše uvedené problémy můžete nyní snadno vyřešit pomocí nových programovatelných řídicích kontrolérů Unipi Axon M265M565. Tyto modely kromě výbavy společné všem jednotkám řady Axon disponují i LTE konektivitouslotem pro microSIM kartu. Oba tyto prvky jim umožňují využít bezdrátovou síť LTE v roli primárního i záložního síťového připojení.

Primární síťové připojení


Díky moderním online SCADA systémům mají majitelé či provozovatelé různých automatizačních sestav možnost připojené technologie monitorovat a spravovat vzdáleně přes internet. Centrální dispečink tak může přijímat provozní data a provádět vzdálenou údržbu technologií rozmístěných v geograficky oddělených lokacích.

Kde může vzniknout problém

Pro možnost vzdáleného monitoringu a ovládání je potřeba řídicí systém dané technologie připojit k internetu. Pokud je ale tato technologie umístěna ve vzdálené nebo obtížně dostupné lokaci, či pokud z nějakého důvodu nelze využít stávající konektivitu, připojení nelze realizovat. V takovém případě se majitel či provozovatel nevyhne finančním nákladům spojeným s vytvořením potřebné infrastruktury.

Řešení

Jednotky Axon LTE představují ideální řešení pro výše uvedené případy minimalizující čas a náklady na realizaci konektivity. Velkou výhodou je i jednoduché nasazení bez nutnosti širších znalostí síťových technologií. Jediné, co je tak v dané lokaci potřeba, je pokrytí mobilním signálem.

Záložní síťové připojení


Ve sféře průmyslové automatizace je kriticky důležitá schopnost včas reagovat na poruchy či jiné provozní problémy. Nepřetržité sledování provozních údajů umožňuje problémy včas odhalit a reagovat na ně dříve, než dojde ke kritickému selhání. Lze tak zabránit značným finančním ztrátám v případě nutného zastavení provozu. Programovatelné logické kontroléry v takových systémech komunikují s jednotlivými zařízeními a vyčítají z nich provozní údaje a následně je odesílají do SCADA systému v příslušném dohledovém centru.

Kde může vzniknout problém

Pokud dojde k výpadku primárního síťového spojení, přeruší se tím komunikace mezi kontrolérem, respektive celou technologií, a dohledovým centrem. Takový výpadek bývá odhalen poměrně brzy, ale čas potřebný pro opravu poruchy může být v řádu hodin až dní. Vzniká tak časová mezera, během které dispečink nedostává žádná chybová hlášení. Důsledkem je riziko pozdní reakce dohledového centra na případné problémy.

Řešení

Díky zabudované LTE konektivitě kontroléry Axon M265 a M565 na výpadek primárního připojení reagují přepnutím na záložní mobilní připojení, čímž zajistí neustálé spojení s dohledovým centrem. Nedochází tak k výpadku spojení a dispečink získává provozní údaje i během doby potřebné k odhalení a nápravě příčiny poruchy primárního spojení. Navíc může tato záložní linka sloužit k rychlé identifikaci poruchy a tím pádem i minimalizaci potřebného času na opravu primární konektivity či jiné poruchy v technologii.

Vlastnosti jednotky Unipi Axon M265 LTE

Řídicí jednotka Axon M265 LTE je vybavena univerzální architekturou nabízející vysoký počet digitálních vstupů a reléových výstupů. Tuto kombinaci využijete zejména pro sběr dat z různých digitálních zařízení a senzorů a jejich následnému využití ke spínání dvojstavových externích zařízení s vyšším proudovým odběrem (žárovky, bojlery, pumpy, větší externí relé aj.). Čtveřice digitálních výstupů pak umožní ovládat dvojstavová zařízení (zámky, světla apod.), případně je možné je pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM) použít pro analogové ovládání. Díky dvojici sériových linek RS485 můžete jednotku snadno doplnit o další zařízení (rozšiřující moduly Unipi Extension, operátorské panely, elektroměry apod).


LTE rozhraní (anténa součástí balení)
Digitální vstupy: 20×
Digitální výstupy:
Reléové výstupy: 14×
Analogové vstupy:
Analogové výstupy:
Sériové rozhraní RS485:
Sběrnice 1-Wire:
Rozměry: 8 DIN (140 × 90 × 60 mm)
Zobrazit více informací

Vlastnosti jednotky Unipi Axon M565 LTE

Řídicí jednotka Axon M565 LTE Vám kromě sady digitálních I/O a reléových výstupů nabídne celkem 5 analogových vstupů (AI) a 5 analogových výstupů (AO). AI využijete zejména pro měření napěťových, proudových či odporových senzorů (odporové teploměry, tenzometry, tlakoměry apod.). AO se pak využívají pro zařízení s možností plynulé regulace pomocí stejnosměrného napětí nebo proudu jako jsou trojcestné ventily, frekvenční měniče apod. Čtveřice digitálních výstupů pak umožní ovládat dvojstavová zařízení (zámky, světla apod.), případně je možné je pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM) použít pro analogové ovládání. Díky trojici sériových linek RS485 můžete jednotku snadno doplnit o další zařízení (rozšiřující moduly Unipi Extension, operátorské panely, elektroměry apod).


LTE rozhraní (anténa součástí balení)
Digitální vstupy:
Digitální výstupy:
Reléové výstupy:
Analogové vstupy:
Analogové výstupy:
Sériové rozhraní RS485:
Sběrnice 1-Wire:
Rozměry: 8 DIN (140 × 90 × 60 mm)
Zobrazit více informací

Standardní výbava

PLC automaty M265 LTE a M565 LTE jsou založeny na čtyřjádrovém procesoru Allwinner H5 o taktu 1,2 GHz, který jim společně s 1 GB RAM dává dostatek výpočetního výkonu i pro ty nejnáročnější projekty. Standardní výbavu tvoří interní 8 GB eMMC paměť, 1Gbit Ethernet, dvojice USB 2.0 portů a v neposlední řadě i odolné hliníkové šasi s krytím IP20. Kontroléry jsou určené pro snadnou instalaci na standardní DIN lištu, součástí balení LTE modelů je i externí anténa.

Softwarová výbava

M265 i M565 jsou standardně dodávány s předinstalovaným systémem Mervis – oficiálně podporovanou SW platformou pro programování jednotek Unipi. Vývojářské prostředí Mervis IDE pak od nejaktuálnější verze 2.2.0 obsahuje i možnost konfigurace LTE rozhraní přímo ve vlastnostech daného PLC.
Nastavit zde můžete následující parametry:

  • zapnutí/vypnutí LTE rozhraní
  • PIN kód SIM karty vložené do kontroléru (nepovinné, pokud karta PIN nemá)
  • telefonní číslo navázané na SIM kartu (nepovinné)
  • APN, tj. jméno přístupového bodu k LTE

Vedle síťového připojení lze LTE rozhraní využít i pro odesílání SMS zpráv. Pro tento účel Mervis IDE obsahuje funkční blok SendSMSTrig.


Zaujaly Vás nové řídicí jednotky Unipi? Bližší informace včetně tutoriálů naleznete v tomto článkuna e-shopu Unipi.