Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetický štítek - důležitý pomocník aneb v čem jsou nové štítky jiné a co je na nich nového?

V obchodech se již začaly u některých spotřebičů objevovat nové energetické štítky, na základě nové rámcové směrnice 2010/30/EU o energetickém štítkování, která byla přijata v roce 2010. Směrnice pozměnila nejen podobu štítku, ale i informace na něm uvedené.

Na jaké změny se tedy můžeme připravit?

 • Zavedení tříd A+, A++, A+++
  Zavádí se, pokud již nestačí původní stupnice A-G.
 • Energetický štítek pro televizory
  Povinně od konce listopadu 2011.
 • Celkový počet tříd: 7
  Pokud je zavedena např. třída A++, stupnice končí písmenem E. Vrchní třída musí být označena zeleně, spodní červeně.
 • Nové informace na štítcích
  Štítky nově neobsahují třídu účinnosti praní u praček a mytí u myček, protože všechny tyto spotřebiče již splňovaly třídu A. Místo spotřeby energie a vody na jeden cyklus štítek nově obsahuje informaci o roční spotřebě vody a elektřiny, což může být pro uživatele dosti nepřehledné, protože v každé domácnosti se pere s jinou četností.
 • Jazyková univerzálnost
  Štítky v celé EU mají nově stejnou podobu, na rozdíl od předchozích, kde se objevovaly texty v národních jazycích.
 • Energetická třída v reklamě na spotřebiče
  Povinnost zveřejňovat v reklamě a propagačních materiálech, které uvádějí cenu a/nebo spotřebu i energetickou třídu spotřebiče (od května 2012).
 • Uvádění štítku i v internetových obchodech
  Informace uvedené na štítku musí být součástí informací poskytovaných při prodeji přes internet, při zásilkovém či katalogovém prodeji.
 • Nová metodika měření
  Spotřeba elektřiny např. pračky nově zahrnuje praní i při teplotě 40 °C a při poloviční náplni, u předchozí metodiky to bylo pouze praní s plným pracím cyklem na 60 °C.

Nové štítky jsou pro nově prodávané spotřebiče povinné od:

 • 30. listopadu 2011 - pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace, nově pro televizory
 • 20. prosince 2011 - pro pračky a pračky se sušičkou, myčky nádobí

Nejvýraznější pokrok, a tedy i změny ve štítkování, zaznamenaly chladničky a mrazničky. Od července 2010 mohou být na trh uváděny jen takové, které mají energetickou třídu A a vyšší, od července 2012 třídy A+ a vyšší a od července 2014 pak A++ a nejlepší A+ (s indexem energetické efektivnosti nižším než 42 %).

Co nalezneme na energetickém štítku:

V souvislosti s energetickým štítkováním spotřebičů se nabízí otázka, nakolik jsou údaje na štítcích pravdivé, kdo je kontroluje a kdo vlastně spotřebiče štítkuje?

Začneme rovnou od konce. Údaje na štítky si dávají výrobci sami a jsou také zodpovědní za jejich správnost. V každé zemi, kde se výrobek prodává, je národní kontrolní orgán - v ČR Státní energetická inspekce, která může spotřebiče namátkově vybrat a prověřit správnost uvedených údajů.

Do výzkumu pravdivosti údajů uvedených na štítcích se pustil projekt ATLETE. Cílem projektu bylo ověřit pravdivost informací uváděných na štítcích chladniček a mrazniček. Otestováno bylo celkem 80 náhodně zvolených spotřebičů od 40 různých výrobců. Testování probíhalo od června 2009 do května 2011. V případě, že výrobek neuspěl, byly v druhé fázi testovány další tři stejné modely. A výsledek? Dosti alarmující: 53 % lednic mělo na energetickém štítku nepravdivé informace. Jednalo se např. o vyšší spotřebu elektřiny, menší velikost úložného prostoru, nižší mrazicí výkon, nižší akumulační dobu při výpadku proudu apod.

Které značky uspěly? Liebherr, Miele, BEKO, Bosch a Siemens, zatímco klamavé údaje o svých spotřebičích uvedly např. značky Indesit, Fagor, LG a Candy.

Více informací o projektu ATLETE naleznete na www.atlete.eu nebo na www.svn.cz.


ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ ELETKROSPOTŘEBIČŮ
Kompletní přehled pro všechny kategorie domácích spotřebičů


Více informací nejen o štítkování spotřebičů naleznete na www.energetickyporadce.cz nebo přímo v Centru energetického poradenství PRE.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
logo A-Z výstavba fotovoltaických elektráren na klíč od PRE

Pražská energetika (PRE) staví fotovoltaické elektrárny na klíč s kompletními službami pro zákazníka. Naši technici za Vás vyřeší veškeré záležitosti pro poskytování dotace a zkušení montéři zrealizují na Vašem domě fotovoltaickou elektrárnu, přesně ...