Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Audit spotřeby domácnosti

Tak jako u všeho v našem životě i u domácích spotřebičů se časem projeví jejich stárnutí. U spotřebičů elektrických se stárnutí zpočátku projeví hlavně z hlediska spotřeby, respektive plateb za elektřinu. Dokud se totiž na zařízení neobjeví závada, nebo nepřestane fungovat celkově, zpravidla nepojmeme podezření, že by bylo něco špatně. Opak je však často pravdou.

Takovým typickým přístrojem, který má každá domácnost je chladnička. Zhruba 80% domácností má chladničku mladší 10 let. Zákazníci dříve obvykle o výměně neuvažují, pokud lednička funguje běžným způsobem. Bohužel častým nešvarem při nákupu nové lednice je umístění té staré na chatu, k prarodičům apod. Zdánlivá úspora oproti nákupu nové se však může výrazně projevit na konečné spotřebě. Například chladnička z roku 1990 může oproti chladničce nově zakoupené za rok zvýšit spotřebu až o 2285,- Kč (sazba D02). Pokud byste si sami rádi porovnali spotřebu u starých spotřebičů můžete využít naší interaktivní kalkulačky „Posouzení provozních nákladů domácích spotřebičů“, kterou naleznete na našich webových stránkách www.energetickyporadce.cz, nebo přímo v našem Centru energetického poradenství PRE.

Určitě namítnete, že pro jakýkoliv výpočet spotřeby potřebujete nejprve spotřebu zjistit. Ano, ale i na toto máme řešení. Pro zákazníky Pražské energetiky, a.s. totiž zdarma zapůjčujeme dva typy měřících sad. Sadu základní a sadu profesionální. A od roku 2011 máme v nabídce i sadu třetí, a sice profesionální detektor předmětů.

Základní měřicí sada

Základní sada obsahuje klasický zásuvkový měřič, který mnozí jistě znáte. Měřič spotřeby se zastrčí do zásuvky a přes něj se zapojí měřený spotřebič. Můžeme samozřejmě měřit i spotřebu více spotřebičů najednou, a to přes prodlužovací přívod. Námi zapůjčovaný měřič spotřeby nese označení SEM 16+ a umí měřit:

 • Spotřebu v kWh za čas
  možno nastavit dobu měření (1, 7, 30, nekonečno dní) a odečíst čas spotřebiče v provozu
 • Přepočet na cenu za spotřebu
 • Údaj o spotřebě CO2 v Kg
 • Napětí a frekvenci sítě
 • Hodnotu aktuálně odebíraného proudu
 • Jalový výkon a úhel fázového posunu
 • Zdánlivý výkon a účinník
 • Nejvyšší/nejnižsí naměřený příkon
 • Okamžitý (aktuální) příkon
 • Rozsah měření: 0,1 W – 3680 W
 • Přesnost: 1 % (±1 číslice)

Základní měřicí sadu si mohou zapůjčit nejenom zákazníci Pražské energetiky. K jeho zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz. Sadu si rovněž můžete zarezervovat na konkrétní datum.

Měřicí sady a detektor
Měřicí sady a detektor

Profesionální měřicí sada

V profesionální měřicí sadě naleznete celkem 3 zásuvkové měřiče a jedno čidlo teploty, které se bezdrátově propojí s komunikačním modemem připojeným k PC. V sadě je na flash disku přiložen ovládací software, přes který se celý systém ovládá. V PC pak můžeme sledovat průběhy spotřeb nebo nastavit časový plán jednotlivým událostem. Námi zapůjčovaná sada je od společnosti ENControl a nabízí tyto funkce:

 • Spotřebu v kWh za čas
 • Možno nastavit dobu měření a výsledky si zobrazit v grafu
 • Přepočet na cenu za spotřebu
 • Napětí
 • Hodnotu aktuálně odebíraného proudu a maxima
 • Činný výkon
 • Měření teploty
 • Vzájemná reakce na události (například vypnutí spotřebiče při vzrůstu teploty)
 • Možnost programování zásuvkových modulů (čas kdy mají spínat/vypínat, měřit)
 • Hodnoty lze sledovat v grafu
 • Rozsah měření: 2 W – 3680 W

Profesionální měřicí sadu si mohou zapůjčit nejenom zákazníci Pražské energetiky. K jeho zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz. Sadu si rovněž můžete zarezervovat na konkrétní datum.

Profesionální detektor předmětů

Profesionální detektor předmětů je zařízení sloužící k detekci materiálů a předmětů ve zdech. Tento detektor spolehlivě odhalí elektrické vedení, staré trubky apod. takže nehrozí, že byste například při vrtání do zdi porušili elektroinstalaci. Detektory jsme zakoupili od renomované firmy BOSCH, která je synonymem kvality na trhu s nářadím.

 • vyhledávání objektů ve stěnách stropech a podlahách
 • detekuje železné i neželezné kovové objekty, dřevěné trámy ve zdech, plastové trubky, rozvody a elektrické kabely
 • na displeji se názorně zobrazují informace o vlastnostech materiálu s přípustnou hloubkou vrtání
 • Hloubka lokalizace max.: 150 mm
 • Přesnost detekce: ± 5 mm
 • Automatické vypínání: cca 5 min
 • Napájení: 4 × 1,5 V (AA)

Profesionální detektor předmětů si mohou zapůjčit výhradně zákazníci Pražské energetiky. K jeho zapůjčení stačí navštívit Centrum energetického poradenství PRE a mít s sebou občanský průkaz a fakturu za elektřinu (respektive jiný doklad se zákaznickým číslem). Sadu vám doporučujeme zarezervovat na konkrétní datum.

Více informací o měřících zařízeních naleznete na www.energetickyporadce.cz/pujcovani-mericich-zarizeni.

Závěr

Centrum energetického poradenství PRE nabízí kromě půjčování měřících zařízení i další služby zdarma. Přijďte se k nám sami přesvědčit.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
logo A-Z výstavba fotovoltaických elektráren na klíč od PRE

Pražská energetika (PRE) staví fotovoltaické elektrárny na klíč s kompletními službami pro zákazníka. Naši technici za Vás vyřeší veškeré záležitosti pro poskytování dotace a zkušení montéři zrealizují na Vašem domě fotovoltaickou elektrárnu, přesně ...