Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Audit spotřeby domácnosti

Chladnička z roku 1990 může oproti nově zakoupené zvýšit spotřebu až o 2409,- Kč/rok. Interaktivní kalkulačka „Posouzení provozních nákladů domácích spotřebičů“, dokáže porovnat spotřebu starého a nového spotřebiče, s úsporami pomůže kalkulačka „Celková spotřeba režimu STAND BY v domácnosti“.

Tak jako u všeho v našem životě i u domácích spotřebičů se časem projeví stárnutí. U elektrospotřebičů se stárnutí zpočátku projeví hlavně z hlediska spotřeby, respektive plateb za elektřinu. Dokud se totiž na zařízení neobjeví závada, nebo nepřestane fungovat celkově, zpravidla nepojmeme podezření, že by bylo něco špatně. Opak je však často pravdou.

Stáří spotřebiče a jeho vliv na spotřebu elektřiny

Takovým typickým přístrojem je chladnička. Zhruba 20% domácností má chladničku starší 10 let. Pokud chladnička funguje běžným způsobem, zákazníci dříve obvykle o výměně neuvažují. V případě, že už se uživatel rozhodne pro koupi nové, umístí tu starou na chatu nebo chalupu, k prarodičům, atd. Úspora nákladů je však v porovnání s koupí nového spotřebiče minimální právě kvůli vyšší spotřebě starých spotřebičů. Například chladnička z roku 1990 může oproti chladničce nově zakoupené za rok zvýšit spotřebu až o 2409,- Kč (sazba D02).

Spotřeba elektřiny mimo provoz spotřebiče

Další významnou spotřebou domácnosti jsou spotřebiče v režimu STAND BY. STAND BY je stav spotřebiče, kdy se jeví jako vypnutý, ale přitom je stále v pohotovostním režimu. Typicky je to veškerá elektronika, výpočetní technika, televizory, mikrovlnné trouby, varné desky atp.. STAND BY režim sám o sobě nemá velkou spotřebu. Ta se pohybuje od desetin wattu po jednotky až desítky wattů. Může se tedy zdát, že to není typ spotřebiče, který by mohl výrazně ovlivnit spotřebu. Zkuste si však sami spočítat, kolik takových spotřebičů doma máte. Jako příklad můžeme uvést PC sestavu. Monitor, reproduktory, dokovací stanice pro bezdrátovou myš, modem, wi-fi router, tiskárna, PC přepnuté pouze do úsporného režimu. Podobně můžeme pokračovat u televizoru a další elektroniky.

Centrum energetického poradenství PRE poskytuje na svých internetových stránkách www.energetickyporadce.cz i další kalkulačky.

Měření spotřeby

Určitě namítnete, že pro jakýkoliv výpočet spotřeby potřebujete nejprve spotřebu zjistit.

Spotřebu většiny domácích spotřebičů je možné změřit pomocí tzv. měřiče spotřeby a Pražská energetika, a.s. takovéto měřiče bezplatně zapůjčuje v rámci svých služeb v Centru energetického poradenství PRE.

Základní sada obsahuje měřič spotřeby do zásuvky s měřícím rozsahem 0,2 W až 3680 W. Tento měřič dokáže zaznamenat spotřebu v kWh za časový úsek, minimální a maximální příkon, okamžitý příkon, napětí, proud a umí i přepočítat spotřebu na peníze dle zadané sazby.Od letošního září byla tato služba navíc rozšířena o profesionální sadu, která se skládá z 3 zásuvkových měřičů, bezdrátového modemu, čidla teploty a instalačního software do vašeho PC. Sada je souborem speciálně vyvinutých elektronických a softwarových prvků tvořících "nadstavbu" nad elektroinstalací objektu. Jeho využití však není omezeno jen na elektrická zařízení. Funkcionalitou má systém nejblíže k řešením známým jako inteligentní domácnost. Můžete s ní měřit až tři spotřebiče najednou a vše v reálném čase zaznamenávat do počítače. Zároveň lze měřit i například teplotu v místnosti. Sada se zapůjčuje opět zdarma.

Naměřené hodnoty vám pomohou vyhodnotit naši kvalifikovaní poradci přímo při navrácení měřící sady.

Více informací nejen o měřicích sadách naleznete opět na www.energetickyporadce.cz nebo v Centru energetického poradenství PRE

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce

A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
logo A-Z výstavba fotovoltaických elektráren na klíč od PRE

Pražská energetika (PRE) staví fotovoltaické elektrárny na klíč s kompletními službami pro zákazníka. Naši technici za Vás vyřeší veškeré záležitosti pro poskytování dotace a zkušení montéři zrealizují na Vašem domě fotovoltaickou elektrárnu, přesně ...