Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákaz použití nebezpečných skleníkových plynů pomůže dosáhnout cíle klimatické neutrálnosti

K oteplování zemské atmosféry přispívají mnohé faktory, mezi ty hlavní patří zvýšená produkce skleníkových plynů z nadměrné spotřeby fosilních paliv, intenzivní těžby dřeva, extrémní produkce hospodářských zvířat.

Kromě nejznámějších skleníkových plynů, jakými jsou oxid dusičitý (CO2) nebo metan, existují však i méně známé, ale velmi nebezpečné alternativy.

Králem škodlivých skleníkových plynů je hexafluorid síry

Fluorid sírový neboli hexafluorid síry (SF6) je skleníkový plyn, který je mnohem škodlivější než CO2 a jehož stopa v zemské atmosféře dlouhodobě roste. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů je SF6 jedním z nejsilnějších skleníkových plynů a jeho oteplovací potenciál v období 100 let je 23 500krát větší než potenciál CO2. Vzhledem k tomu, že nedochází k jeho absorpci ani přirozenému odbourání, může SF6 zůstat v atmosféře aktivní až 3 200 let. Při elektrickém výboji vznikajícím při spínacích procesech navíc vznikají v plynu SF6 toxické vedlejší produkty, které představují zdravotní a bezpečnostní rizika.

Řada použití F-plynů již byla proto zakázána nařízením Evropské unie z roku 2006 a jeho první revizí v roce 2014, například v pneumatikách (polovina roku 2007) a v domácích chladničkách (od začátku roku 2015). Od roku 2020 je jejich používání v některých domácích klimatizacích zakázáno v celé EU. SF6 je však nadále povolen jako elektrický izolant v zařízeních vysokého napětí. Vědecké studie dokazují, že i navzdory zákazu používání tohoto plynu pro všechny ostatní účely koncentrace plynu SF6 v atmosféře nadále roste.

Eaton je průkopníkem bezemisních technologií

Evropská komise argumentovala v případě povolení plynu SF6 v rozváděčích tím, že neexistuje široce rozšířená, cenově efektivní, technicky schůdná, energeticky výkonná a spolehlivá varianta. Nejmodernější technologie, které tento nebezpečný plyn nepoužívají, jsou ale dnes na trhu dostupné a problém je hlavně v tom, že použití těchto nejmodernějších bezemisních technologií je pouze dobrovolné.

Společnost Eaton začala s výrobou vysokonapěťových rozváděčů bez plynu SF6 jako jedna z prvních v roce 1980. Rozváděče bez plynu SF6 od Eatonu se prodávají ve více než 60 zemích s více než 3 000 referencemi v rámci různých aplikací a rozličných segmentů. Produkty této značky splňují požadavky na chytré a udržitelné energetické systémy a uspokojují zákazníky, kterým záleží na životním prostředí.

Více informací


Eaton Elektrotechnika s.r.o.
logo Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Naše energeticky úsporné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům výkonně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Dáváme lidem nástroje pro efektivnější využívání energie. Pomáháme ...

 
 
Reklama