Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Siemens dodá řešení založené na AI pro tzv. white space prostředí datového centra IV. úrovně

Společnost Siemens Smart Infrastructure dodá svá řešení do prvního datové centrum certifikované na úrovni IV v Paříži. Datové centrum s názvem „Thésée“ bude splňovat nejvyšší průmyslové standardy dostupnosti a energetické účinnosti.

Společnost Siemens nainstaluje své inteligentní řešení White Space Cooling Optimization (WSCO), které bude optimalizovat energetickou účinnost budovy a zajistí tepelnou ochranu serveroven automatickým nastavením provozu chladicích systémů.

  • Optimalizace chlazení prostředí white space pro vysoce efektivní datové centrum na zelené louce v pařížském regionu
  • Inteligentní a neustále se zlepšující řešení podporuje energetickou efektivitu a dostupnost datového centra 24/7

Datové centrum Thésée, umístěné v pařížském regionu Aubergenville, bude sídlit v budově s počítačovými místnostmi o rozloze 1000 m2. Projekt je financován francouzským bankovním institutem Caisse des Dépôts a realitní skupinou Idec. Zahájení provozu je naplánováno na jaro 2021. V dlouhodobém horizontu se projekt rozšíří o dalších pět budov. Společnost Siemens byla vybrána k instalaci chladicího řešení za účelem zvýšení energetické účinnosti budovy, především k neustálému automatickému nastavování chladicích systémů počítačových sálů. Řešení WSCO splňuje mimořádně vysoké požadavky na chlazení datového centra a k optimalizaci výkonu využívá umělou inteligenci. Pokud jde o udržitelnost, Thésée si klade za cíl dosáhnout koeficientu PUE (účinnost využití energie) 1,2.

Vysoce výkonné řešení chlazení prostředí white space

Areál Thésée bude prvním nezávislým sdíleným datovým centrem v Paříži a jako první bude splňovat certifikaci Tier IV od Uptime Institute. Úroveň IV představuje nejvyšší stupeň certifikace, a stane se tzv. „fault tolerant“ zařízením s dostupností 99,995 %. V současné době je v Evropě méně než 30 datových center této certifikace.
Provoz chladicího zařízení představuje až 30 % spotřeby energie datového centra. Řešení Siemens využívá umělou inteligenci k výraznému snížení energetické náročnosti na to, co je nezbytné, čímž generuje významné finanční, provozní a energetické úspory. Pro datová centra je hraniční hodnota tolerance teploty v počítačových místnostech zásadním parametrem, který je potřeba dodržovat.

Řešení WSCO od společnosti Siemens bude automaticky reagovat na jakoukoli neočekávanou událost, rychle vyřeší teplotní problémy nebo poruchy a minimalizuje rizika nesprávné funkce. Umělá inteligence navíc umožňuje rychle reagovat a tím zamezovat nadměrné spotřebě nebo problémům souvisejících s provozem infrastruktury. Zařízení je tak dostupné bez jakéhokoli přerušení.

Více informací o výzkumu a vývoji ve společnosti Siemens.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama