Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Brněnský závod ABB se bude podílet na rekonstrukci obřího plavidla v brazilských vodách

ABB získalo zakázku od malajské společnosti Yinson, a bude se podílet na pře-stavbě lodi Anna Nery, která je určena ke zpracování ropy a zemního plynu v brazilských vodách. Hodnota celého projektu přesahuje astronomických 100 miliard korun (5.4 mi-liardy USD).

  • ABB dodá kompletní elektrické, řídicí a telekomunikační řešení včetně aplikace E-House zajišťující efektivitu a produktivitu.
  • Součástí řešení jsou v Brně vyráběné rozváděče UniGear ZS1, 550 a MCC.

„Na plavidla určené k přečerpání, základní zpracování a uložení surové ropy (zkr. FPSO) dodáváme naše rozváděče již více než 12 let. Za zmínku stojí například významné projekty Maersk Peregrino a Goliat,“ uvedl ředitel jednotky Rozváděčů VN a NN, Václav Kovář a doplnil: „Rovněž z pohledu konstrukce a výroby se jedná o velmi složité projekty vyžadující zapo-jení těch nejlepších pracovníků. V rámci FPSO projektů jsme v ABB celosvětově jediným závodem s dostatečnou kompetencí k dodání rozváděčů VN.“

Plavidla označovaná jako FPSO tvoří významný článek řetězce distribuce ropy a zemního plynu. Jejich úkolem je přečerpat veškerou ropu a plyn vytěžený plošinou, oddělit ropu od plynu, očistit je od písku a vody, a takto očištěnou ropu a plyn uložit až do přečerpání do tankerů, které je poté odváží na pevninu.

Uvedení přestavěného plavidla do provozu je plánováno na rok 2023 a v provozu by mělo být 25 let. FPSO Anna Nery bude denně zpracovávat 70 tisíc barelů ropy a 4 miliony kubických metrů zemního plynu a jakákoliv porucha může způsobit výrobní ztrátu v řádu milionů korun. Vzhledem k plánovanému ukotvení 150 kilometrů od pobřeží, by byla velmi nákladná i samotná oprava. V rámci výběru dodavatele produktů se proto Yinson zaměřil na kvalitu produktů a ke spolupráci si vybral ABB.

 
 
Reklama