Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zumtobel sází na cirkulární design

Společnost Zumtobel vyvíjí své produkty podle pravidel cirkulárního designu. Cílem je prodloužit životnost výrobků a již při výrobě řešit jejich údržbu a opětovné využití. Zumtobel tím chce přispět k lepší udržitelnosti v oblasti osvětlení. Jeho odborníci přitom spolupracují s poradenským institutem EPEA Switzerland a designérským studiem EOOS. První svítidla Zumtobel splňující nejpřísnější standardy udržitelnosti se na trhu objevila již letos.

Zumtobel vyvíjí své produkty podle pravidel pro cirkulární design od května 2021 a jako pilotní projekt pro vytvoření a zavedení těchto dobrovolných zásad posloužila řada ekologických svítidel VIVO II. „Design pro cirkulární ekonomiku znamená navrhovat také scénáře životního cyklu svítidla, které jsou stejně důležité jako tvarové řešení, barva nebo výběr materiálů. VIVO II díky tomu dalece přesahuje požadavky na dobrou recyklovatelnost. Naší vizí je prodloužit životnost na dvojnásobek prostřednictvím průmyslových repasí, ale také podporováním údržby a opětovného využití,“ říká designér studia EOOS Harald Gründl, který se podílel na vývoji pravidel pro cirkulární design Zumtobel.

Zumtobel postavil svá pravidla na třech zásadních aspektech: cirkulárním zásobování, cirkulárním designu a cirkulárním systému. Cirkulární zásobování se týká použitých materiálů, které by měly v co největší míře pocházet z recyklace. Zumtobel hodlá do roku 2028 postupně zvýšit jejich podíl ve všech svých produktech na 50 procent. Dalším požadavkem je snadná recyklovatelnost materiálů a jejich využitelnost v dalších produktových cyklech. V roce 2022 bylo možné recyklovat již 70 procent materiálů používaných ve svítidlech Zumtobel.

Cirkulární design produktů Zumtobel umožňuje jejich snadnou demontáž, údržbu nebo modernizaci s cílem prodloužit životnost. Jednotlivé díly proto nejsou svařovány, ani lepeny. Ideálně se jen vzájemně mechanicky spojí, maximálně sešroubují, aby je bylo snadné v případě potřeby rozebrat a nahradit. S náhradními díly a rozhraními pro digitální řešení se počítá od úplného začátku. Opravy jednotlivých komponentů by měly být realizovatelné tak, aby nedošlo k poškození žádných dalších dílů svítidla. Tomuto principu se říká „design pro demontáž“ a na jeho základě jsou vyvíjeny všechny produkty Zumtobel od roku 2022. Potenciálně nejudržitelnějším produktem s nejnižšími emisemi je totiž takový výrobek, který se používá nejdéle.

Cirkulární systémy vytvářejí infrastrukturu, která umožňuje recyklaci svítidel Zumtobel po skončení jejich životnosti. Údržbou, modernizacemi, opětovným využitím, průmyslovými repasemi a vysoce kvalitní recyklací je zaručeno, že budou svítidla Zumtobel poskytovat vysokou úroveň užitku i po fázi jejich aktivního používání. Zumtobel například v reakci na zákaz zářivek od roku 2023 uvedl na trh renovační sady pro modernizaci již používaných svítidel. Přední výrobce svítidel navíc také navazuje partnerství se společnostmi, které separují vhodné materiály a znovu je zpracovávají v rámci jednodruhové recyklace.

Zumtobel se pomocí pravidel cirkulárního designu snaží dosáhnout cíle klimatické neutrality a současně uvádět v soulad ekonomický úspěch s potřebami lidí a požadavky na ochranu životního prostředí. Zumtobel přitom zdůrazňuje, že se nejedná o statický soubor pravidel, ale o základní koncept, který je v čase inteligentně doplňován a optimalizován v souladu s praktickými zkušenostmi a měnícím se legislativním rámcem. Cílem není dokonalost od samého začátku. Cirkularita totiž nezná žádné „status quo“, je to nepřetržitý vývoj na cestě k trvalé udržitelnosti.

Dalším krokem bude první svítidlo Zumtobel certifikované podle přísného Standardu 4.0 Cradle to Cradle®, které bude představeno již letos.ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
logo ZG Lighting Czech Republic s.r.o.

Skupina Zumtobel Group je mezinárodní hráč na poli světelného průmyslu a vedoucí dodavatel inovativních světelných řešení, komponent a souvisejících služeb. Se širokým portfoliem vysoce kvalitních svítidel poskytuje rakouská značka Zumtobel, specialista na ...