Foxtrotem řízené osvětlení je součástí integrovaného řízení zámku v Ratměřicích rekonstruovaného na hotel

Datum: 29.12.2016  |  Autor: Ing. Jaromír Klaban  |  Organizace: Teco a.s.  |  Zdroj: časopis Světlo 4/2016  |  Firemní článek

Cílem článku je ukázat, jak lze dříve oddělenou klasickou elektroinstalaci, tedy osvětlení a zásuvky, integrovat systémem Tecomat Foxtrot do jednotného řízení celé budovy spolu s měřením a regulací a slaboproudými instalacemi. A to nejen v nových domech, ale i v rekonstruovaných památkových objektech, jako je zámek v Ratměřicích nedaleko Votic.

Teco a.s.
Havlíčkova 260
280 02 Kolín

tel.:+420 321 737 611
e-mail:
web:www.tecomat.cz

Původně barokní zámek s arkádami z roku 1750 byl kolem roku 1850 přestavěn rodinou Chotků do klasicistní podoby. Od roku 2012 zde nový majitel zahájil rekonstrukci této památky. Třípodlažní objekt zámku byl zrekonstruován na hotel s 21 pokoji a apartmány, školicím centrem včetně zázemí, komfortně vybavenou wellness částí a vinotékou ve sklepních prostorech. Sousední budova, propojená s hlavní budovou krátkou kolonádou, je zrekonstruovaná na restauraci s kompletním nově vybudovaným zázemím. Její součástí je i služební byt. Pro osvětlení interiéru i exteriéru, pro vytápění, větrání a další technologie zvolil subdodavatel elektroinstalace a slaboproudu, firma Microcomp z Pacova, systém Tecomat Foxtrot firmy Teco a.s.


Zámek Ratměřice je zasazen do parku s unikátními dřevinami.

Celkem jsou tu v síti 3 základní moduly Foxtrot CP1001 s řadou periferních modulů: První z nich řídí vlastní hotelové pokoje a apartmány. Je osazen celkem 10 větvemi sběrnic CIB Common Installation bus® (dále jen CIB) s více než 200 periferními moduly řady CFox rozprostřenými po celé budově. Druhý základní modul řídí měření a regulaci společných prostor hlavní budovy. Tedy kotelnu, decentralizované větrání, osvětlení chodeb a schodišť, wellness aj. vybavení. Je osazen 4 sběrnicemi CIB s cca 60 CFox periferními moduly. Třetí základní modul je umístěn ve vedlejší budově s restaurací a opět zde řídí osvětlení, větrání a vytápění objektu, včetně MaR (kotelna). Je osazen 4 sběrnicemi CIB s více než 60 CFox periferními moduly. Na schodišti, na chodbách, v apartmánu i v jednotlivých pokojích v hlavní budově zajišťují osvětlení stylové lustry, které dodala firma Preciosa. Zdrojem světla jsou v nich nejnovější typy LED žárovek s vláknovými (anglicky filament) LED čipy s teplým podáním bílé. V klasických křišťálových lustrech vytvářejí stejně dokonalý dojem jako klasické žárovky.
Schodiště a chodby osvětlují stylové křišťálové lustry firmy Preciosa.

Pokoje a apartmány


Interiér hotelového pokoje na zámku v Ratměřicích.

Celkem 21 hotelových pokojů a apartmánů je umístěno v prvním a druhém podlaží hlavní budovy. Každý pokoj je osazen rozvaděčem, kde kromě jištění, proudových chráničů a dalších částí silové elektroinstalace jsou umístěny CFox periferní moduly pro spínání zásuvkového okruhu, spínaných světel, tj. lampiček u postelí, osvětlení předsíně a osvětlení šatní skříně. Dále je tu modul ovládání stmívaných světel, tj. hlavního lustru pokoje a osvětlení koupelny. Je tu i stmívač, resp. ovladač pro RGB LED pásek v okně, který směrem dovnitř vytváří světelnou clonu libovolné barvy. To se pak projeví ve večerních a nočních hodinách barevnou hrou všech oken po obvodu celé zámecké budov. Stmívané nasvícení zrcadla v koupelně a spínání topného žebříku patří také k výčtu funkcí, které jsou tu svěřeny periferním modulům Foxtrotu. V předsíni, v koupelně i v obývací části pokoje jsou pro ovládání osvětlení umístěny na stěně systémové tlačítkové ovladače, což jsou také de facto multifunkční moduly řady CFox na sběrnici CIB. V koupelně je umístěno tísňové tlačítko pro případ pádu uživatele a nemožnosti se zvednout. V koupelně i v pokoji tyto ovladače zároveň měří i prostorovou teplotu. V pokoji je umístěn CFox ovladač s displejem s možností změny požadované teploty pokoje. U hlavních dveří je samozřejmě držák na kartu, kterým se funkce v pokoji centrálně zapínají nebo vypínají. Vytápění je většinově řešeno stěnovým vytápěním, Sunpower Klimastěna, instalovaným pod omítkou a podlahovým topením. Rozdělovače topných okruhů jsou umístěny na chodbách a osazeny spojitě řízenými ventilů přímo řízenými analogovými výstupy CFox modulů umístěných přímo u rozdělovačů, ke kterým je zatažena odbočka dvouvodičového kabelu stejné sběrnice CIB, na které jsou i všechny již zmíněné prvky ovládající a řídící osvětlení. Větrání hotelových pokojů a koupelen je zajištěno samostatnými podstropními jednotkami Atrea Duplex 180 EC.4D umístěnými v podhledech koupelen hotelových pokojů. Jednotky jsou vybaveny elektrickým ohřevem vzduchu, přívodním a odvodním ventilátorem, rekuperátorem, filtry, klapkami, tlumiči hluku a vlastní digitální regulací, která je přes rozhraní Modbus TCP podřízena integrovanému řízení systémem Foxtrot.


Každý pokoj má ve svém rozvaděči ovládací moduly CFox připojené k centrálnímu Foxtrotu sběrnicí CIB.

Školicí sál a ostatní prostory v hlavní budově

Ve společných prostorách hlavní budovy je Foxtrotem řízeno spínané osvětlení „klasických“ lustrů firmy Preciosa na chodbách. Světelné clony v oknech jsou podobně jako v pokojích osvětlovány pomocí RGB pásků a moduly CFox zde plně řídí jejich jas i barvu. Osvětlení školicího sálu, který zabírá prakticky celý půdní prostor, tvoří nepřímé zářivkové osvětlení montované na přiznanou konstrukci střešního krovu a bodové lampy nad pracovními místy. Dalšími prostory v hlavní budově jsou wellness a fitness a ve sklepě vinárna s vinotékou. Vstup do vinárny po zalomeném schodišti je osvětlován bodovými svítidly v úrovni vlastních schodů. Další bodová svítidla zajišťují efektové osvětlení výklenku s originálním režným zdivem. Ve vinárně, která nemá přímé denní osvětlení, je možno kromě svítidel nad stoly nasvěcovat prostor naopak odspodu včetně barevných efektů generovaných RGB pásky umístěnými po obvodu místnosti. Wellness a fitness prostory skýtají z hlediska osvětlení řadu příležitostí k překvapivým světelným efektům. Týká se to prostorů sauny, páry, vířivé koupele a odpočívárny. I ve všech těchto společných a specializovaných prostorách jsou Foxtrotem řízeny všechny větve stěnového nebo podlahového topení včetně topných žebříků na sociálním zařízení. Šatny, sociální zázemí, chodby a sklady ve třetím podlaží jsou větrány dvěma podstropními jednotkami Atrea Duplex 510 EC.4D. Hlavní sál je větrán jednotkami Duplex 1500 Multi a Duplex S, jejichž dohřev vzduchu, přívodní a odvodní ventilátory, rekuperátor, chlazení, filtry, klapky a tlumiče hluku a jsou přímo řízeny vstupy a výstupy systému Foxtrot.


Nástěnné ovladače v koupelně obsahují i senzor teploty. Ovládáno jak podsvícení zrcadla, tak vytápěcí žebřík. Apartmán je navíc osazen větším počtem zásuvkových okruhů, více spínanými světelnými a několika stmívanými okruhy s RGB LED pásky. Dále je osazen několika podlahovými konvektory přímo řízenými výstupy systému Foxtrot.

Hlavní pokoj v apartmánu osvětlují opět lustry z Preciosy.


Lustry v restauraci.

Budova restaurace

V prostoru restaurace je řízeno celkem 16 stmívaných větví osvětlení s hlavními lustry a lampičkami, dále je tu spínané osvětlení v kuchyni, osvětlení baru, barového pultu, digestoře a chladicí místnosti. V budově je řízeno osvětlení garáží, dendrologické expozice a venkovní terasy. Zároveň je řízeno venkovní osvětlení fasády restaurace. V dendrologické expozici a restauraci jsou i stmívané zdroje s předřadníky pro LED řízené signály 0÷10 V z výstupů systému Foxtrot. Systémem je také řízeno motorické ovládání střešních oken v prostoru restaurace. Vytápění zajišťuje větev z kotelny v hlavní budově podpořená lokálním plynovým kotlem a solárním termickým systémem. Řízení topné soustavy, všech ventilů, oběhových čerpadel včetně solárního systému zajišťuje třetí základní modul Foxtrot. Zároveň zajišťuje řízení stěnového a podlahového vytápění všech prostor restaurace. Větrání je zajištěno rekuperačními jednotkami DUPLEX 7100 Basic a DUPLEX 3400 Basic. Zdroj chladu zajišťují systémem Foxtrot ovládané klimatizační jednotky ACOND. Součástí budovy restaurace je také služební byt, který je rovněž osazen řízením. Systémem je v bytě řízeno osvětlení všech místností, podlahové nebo stěnové vytápění jednotlivých místností. Systém zároveň hlídá stav všech důležitých jističů.

Venkovní prostory

Fasáda hotelu, venkovní osvětlení cest v zámeckém parku a osvětlení kolonády je osazeno řízeným spínaným a stmívaným osvětlením s předřadníky s rozhraním DALI. Povely těmto předřadníkům rozděluje Foxtrot přes CIB sběrnici, na které je k dispozici CFox modul s konvertore na sběrnici DALI. Přístupová cesta k hotelu je osazena řízeným osvětlením a systémem ovládanou bránou.

Foxtrot má v objektu pod kontrolou nejen osvětlení, ale i všechny zdroje tepla

Jako zdroj pro vytápění hlavní budovy je především určen solární systém, dále jsou instalovány 2 kotle na tuhá paliva Atmos 50GSX s jmenovitým výkonem 50 kW a 2 plynové kotle Protherm s jmenovitým výkonem 105 kW. Solární systém je řešen plochými kolektory umístěnými na střeše budovy a beztlakou akumulační nádrží Sunpower. Kotle na tuhá paliva jsou vybaveny řízenými spalinovými ventilátory. Výstup topné vody je veden do rozdělovače se 6 větvemi pro vytápění, 2 větvemi pro větrací jednotky a jednou větví pro natápění akumulačních nádrží TV. Teplou vodu pro hlavní budovu zajišťují tři nepřímo ohřívané zásobníky o objemu 800 litrů, jejich předehřev je řešen solárním systémem. Topný okruh je podzemním rozvodem také veden do sousední vedlejší budovy restaurace.


Školicí sál je největším vnitřním prostorem. Osvětlení je tu integrováno do přiznané konstrukce krovu.

Prostor vinárny je nasvětlen jak nad stoly, tak pod lavicemi.

Závěr

V rekonstruovaném zámku v Ratměřicích jsou systému Tecomat Foxtrot kromě osvětlení svěřeny opravdu všechny řídicí funkce všech ostatních provozních souborů. Je tu předvedeno jak přímé řízení světlených zdrojů, tj. stmívání, spínání a řízení barvy osvětlení vlastními moduly na sběrnici CIB Common Installation Bus®, tak i komunikace s předřadníky se vstupem 0-10 V i se sběrnici DALI. V oblasti vytápění, větrání a chlazení to je řízení jak centrálních zdrojů, tak výměníků v každé místnosti zvlášť. Celý zámek je praktická ukázka skutečné technické univerzálnosti Foxtrotu a jeho připravenosti řešit jakékoliv nové i rekonstruované budovy a historické památky.

Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.
Foto: MgrA. Mirek Pásek, Cinemacomp.cz

 

Datum: 29.12.2016
Autor: Ing. Jaromír Klaban
Organizace: Teco a.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Elektrotechnika

logo AERS

logo EXACQ
logo DOMAT CONTROL SYSTEM

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraktické zkušenosti se systémem řízeného větrání a vytápění ATREA v rodinném doměKonec složitému otevírání garážových vratInteligentní dům vás přesvědčí z pohledu úspor i komfortuNáchod chce koupit za 46 milionů pozemky po bývalé textilní továrně v srdci města