Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Testy LED žárovek a LED spotů určených pro domácnosti (2014)

Výsledky testování ukázaly, že více než 30 % testovaných modelů (12 světelných zdrojů ze 34) nemá správně uvedené parametry nebo nesplňuje některé požadavky kladené nařízením o ekodesignu.

Testy LED zdrojů

Organizátoři evropského projektu PremiumLight v uplynulých dnech ukončili druhou část testů světelných zdrojů pro domácnosti zaměřující se na aspekty kvality a účinnosti. V testovaném vzorku bylo 30 modelů světelných zdrojů LED sloužících jako náhrada klasických žárovek s příkonem 40–60 W, i 20–40W svíčkových žárovek (tzv. LED žárovky) a 19 modelů směrových světelných zdrojů LED (tzv. LED spoty s paticemi GU10, GU5.3 či GU4).

Testy byly zaměřeny na ověření základních údajů, které výrobci uvádějí na balení: především světelného toku, příkonu, teploty chromatičnosti (barevný tón světla) a barevného podání. Testování se soustředilo jak na neznámé značky, které jsou šířeny pouze lokálně a nejsou dostupné ve všech zemích EU, tak i na známé značky dostupné v celé Evropě.

Výsledky první části testů z roku 2013 a nyní i druhé části testů z roku 2014 jsou včetně indikace dostupnosti světelných zdrojů na českém trhu k dispozici na internetové stránce PremiumLight: www.premiumlight.eu.

Shrnutí – výsledky testů

Výsledky testování ukázaly, že více než 30 % testovaných modelů (12 světelných zdrojů ze 34) nemá správně uvedené parametry nebo nesplňuje některé požadavky kladené nařízením o ekodesignu.

Hlavní zaznamenané problémy jsou buď příliš nízký světelný tok oproti hodnotě uvedené na obalu výrobcem, příliš špatné barevné podání anebo nestejný barevný tón světelných zdrojů stejného modelu. Některé modely navíc vykázaly příliš nízký účiník o hodnotách pod 0,4, který může způsobovat problémy v napájecí síti.

Značkové světelné zdroje od výrobců Osram, Panasonic, Verbatim a Ledon měly celkově dobré výsledky. Dobré výsledky zaznamenala rovněž obnovená česká značka Tesla. Problémy se tedy nejvíce vyskytovaly u některých relativně nových a spíše neznámých značek, které se ve všech zemích EU vyskytují stále častěji. Tyto výrobky na evropský trh uvádí stále rostoucí počet dovozců.

Spotřebitelé, kteří chtějí světelné zdroje vysoké kvality, by tudíž měli být opatrní při výběru zdrojů neznámých značek. Některé nabízejí dobré výrobky, ale některé nabízejí výrobky v nižší než deklarované, anebo povolené kvalitě. Kdykoliv si tedy chce spotřebitel vybrat výrobek neznámé značky, měl by se seznámit s nezávislými testy, které potvrdí kvalitu vybrané značky. Nízké ceny neznačkových výrobků mohou vést ke zklamání v případě, když vybraný světelný zdroj nemá dostatečný světelný tok, má nevhodný barevný tón nebo nízký index barevného podání. Velmi levné zdroje také mohou mít jen nízkou životnost.

Podrobnější komentář výsledků je v příloze na konci tiskové zprávy.

Více o testech a projektu PremiumLight

Testy probíhají pod vedením prof. Georges Zissis z Univerzity Toulouse (Paul Sabatier Univesity) ve Francii; testy provádí švédský Technický výzkumný institut, toulouská testovací laboratoř Paul Sabatier University a testovací laboratoř města Vídně. Test se zaměřuje především na světelné zdroje z tržního segmentu s výrobky deklarující vyšší kvalitu. Zahrnuje tak hlavně světelné zdroje s dobou života alespoň 25 000 hodin a dobrým měrným výkonem. Kromě tržního segmentu se špičkovými výrobky se testuje i několik světelných zdrojů ze středního tržního segmentu. Část výrobků z první i druhé části testování se podrobuje dlouhodobému testování a výsledky testů zaměřující se na dobu života budou zveřejněny později.

Konsorcium projektu PremiumLight tvoří partneři z 12 evropských zemí. Cílem projektu je podpora spotřebitelů ve výběru energeticky efektivního a kvalitního osvětlení. Projekt se zaměřuje na kompaktní zářivky a světelné zdroje LED (tzv. LED žárovky). Součástí projektu je mimo testování např. také evropský výzkum stavu osvětlování v domácnostech a vzdělávání zákazníků i prodejců v oblasti kvalitativních parametrů světelných zdrojů.

Projekt PremiumLight byl podpořen v rámci programu Intelligent Energy Europe. Více informací o projektu naleznete na www.premiumlight.eu.

Kontakt

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Michal Staša
michal.stasa@svn.cz
224 252 115
Americká 17, Praha 2, 120 00
http://www.svn.cz
http://www.premiumlight.eu

Příloha – podrobný komentář výsledků

Výsledky testů světelných zdrojů s paticí E14

Pro modely ve tvaru svíčkové žárovky od výrobců Osram, Verbatim a Brilight odpovídaly všechny změřené hodnoty uváděným deklaracím a překračovaly minimální nároky kladené nařízením o ekodesignu. Testované světelné zdroje nevykazovaly žádné nepovolené odchylky. Barevné podání bylo standardní a světelný tok v některých případech dokonce lehce překračoval uvedené hodnoty.

Výsledky testů světelných zdrojů s paticí E27

Barevný tón

Průměrná odchylka od uváděného barevného tónu (teploty chromatičnosti) byla obecně malá (maximálně několik procent) a tedy v pořádku pro všechny testované modely světelných zdrojů. V souladu s uváděnými údaji všechny modely vyzařovaly teple bílé světlo (cca 2700 K) nebo o stupeň bělejší světlo (nad 3000 K).

Jen u jednoho modelu (SmileLight) se barevný tón jednotlivých zdrojů významně lišil (o 17 %). Takový rozdíl je problematický zejména ve svítidlech, kde je použito více stejných světelných zdrojů.

Světelný tok

Čtyři modely světelných zdrojů tvaru klasické žárovky (z celkových 16) vykazovaly nevyhovující hodnoty – tedy hodnoty, které se významně odchylovaly od požadavků daných nařízením o ekodesignu. Výrobky od firem SmileLight, LuxRam, Onlux a Animec měly o více než 10 % menší světelný tok, než výrobce udával.

Barevné podání

Co se týče barevného podání, výrobky od firem Ledon, Onlux, Luxinia, V‐Light a IKEA si vedly obzvláště dobře. Vysoké uvedené hodnoty s Ra > 90 se v testech potvrdily. Většina ostatních zdrojů vykázala standardní barevné podání o hodnotě lehce přes 80. Naproti tomu modely od firem Animec a SmileLight měly hodnoty hluboce pod požadovanou úrovní Ra = 80 a nebyly tak vhodné pro osvětlení interiérů.

Účiník

Účiník byl nepřijatelně nízký u výrobků firem SmileLight, Luxram a Animec.

Výsledky testů směrových světelných zdrojů s paticemi GU10 (síťové napětí) a GU5.3 a GU4 (malé napětí)

Výsledky směrových LED světelných zdrojů byly znatelně horší, protože 6 modelů z 16 nevyhovovalo požadavkům nebo vykazovalo významně odlišné hodnoty od těch uvedených.

Světelný tok

Modely od firem IMMAX, Leno‐Led, Silver a Luxinia vykazovaly významně nižší hodnoty světelného toku: o více než 10 % oproti uvedeným hodnotám.

Barevné podání

Barevné podání bylo standardní (> 80) u většiny světelných zdrojů a velmi dobré (> 90) u modelů od firmy Luxinia. Oba světelné zdroje od této firmy ale vykazovaly dramaticky nižší hodnoty světelného toku, než byly ty uvedené, a to v míře, která není přijatelná.

Účiník

Účiník byl nepřijatelně nízký u zdroje od firmy IMMAX.