Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

THE SQUAIRE – výšková budova naležato

Jednou z nejzvláštnějších budov, které za poslední léta v Evropě vyrostly, je bezpochyby The Squaire na frankfurtském letišti. Impozantní budova, vystavěná nad nádražím vysokorychlostních vlaků ICE na letišti Frankfurt am Main, nabízí 140 tisíc metrů čtverečních užitné plochy, a to na pouhých devíti patrech, za což vděčí délce 660 metrů a šířce 65 metrů. V rámci elektrické automatizace budovy se využívá I/O systém a instalační systém WINSTA® společnosti WAGO.

Výšková budova naležato – The Squaire je jedna z nejmodernějších budov Evropy
Výšková budova naležato – The Squaire je jedna z nejmodernějších budov Evropy
 

Projektování největší kancelářské nemovitosti v Evropě započalo v roce 2000. Základní myšlenkou bylo pod jednou střechou vybudovat celé městečko, takzvané New Work City. Kancelářské plochy nabízejí místo až pro sedm tisíc pracovníků. Kromě kanceláří však v The Squaire najdete také veškerá zařízení každodenní potřeby: zdravotnické středisko, fitness centrum, mateřskou školku, obchody, kavárny, restauraci a dva hotely. Dokonalé je i dopravní spojení. Přímo přede dveřmi se nachází jedno z největších letišť v Evropě a také nejvýznamnější dálnice; rychlovlaky ICE vyjíždějí prakticky ze suterénu budovy, zajištěn je i dostatečný počet parkovacích míst.

Technické zařízení budovy a také její řízení a automatizace představovala v jedinečné nemovitosti skutečnou výzvu. Zejména v automatizaci místností provozovatelé požadovali obrovskou flexibilitu. Mezi požadavky tak patřila například podmínka, že musí být možné snadno změnit uspořádání kancelářských ploch bez prací na elektroinstalaci či programování. Společnost Hermos AG, kterou generální dodavatel YIT pověřil realizací řídicí a automatizační techniky, vyvinula celkovou koncepci, která zahrnuje jak řízení centrálních technologií, tak automatizaci místností.

  • The Squaire je se 140 tisíci metrů čtverečních užitné plochy největší administrativní budovou Evropy
  • Spolehlivá a flexibilní automatizace pomocí procesorových modulů WAGO
  • Konektorová kabeláž systémových rozvaděčů: WINSTA®

Otevřená architektura systému nabízí flexibilitu

Automatizační technika je kvůli zvláštní architektuře podél hlavní osy rozdělena do šesti úseků, přičemž za každý z nich odpovídá vlastní server. Tyto dílčí servery a nadřazený centrální server jsou propojeny v síti. Díky tomu je možné celé části budovy vzájemně oddělit z hlediska komunikační technologie tak, aby odpovídaly specifickým požadavkům nájemce, a to bez nepříznivého vlivu na celkovou obsluhu a monitoring. Na centrálním serveru běží takzvaný „FIS#ApplicationServer“ společnosti Hermos, který ve spojení se systémem „FIS#Graph“ umožňuje obsluhovat, řídit a vizualizovat veškerá zařízení budovy. Použitý modul „FIS#Facility“ dokáže pomocí neutrální platformy s jednotným uživatelským rozhraním řídit a monitorovat zařízení různých výrobců z různých profesí.

Architektura master-slave na procesorovém modulu

K jednotlivým dílčím serverům jsou prostřednictvím optického okruhu připojeny switche na různých patrech. Ke switchům je připojeno několik systémových rozvaděčů, přičemž v každém z nich je nainstalován procesorový modul WAGO 750-841. „Hlavní důvod, proč jsme použili výrobky WAGO, spočíval v tom, že jsou pro WAGO-I/O-SYSTEM bezproblémově dostupné moduly podporující veškerá rozhraní a protokoly,“ vysvětluje Christian Kuhles, odpovědný ve společnosti Hermos jako vedoucí projektu Software PLC za celý projekt. V systémových rozvaděčích se kromě procesorového modulu nacházejí také různé moduly, jejichž prostřednictvím procesorový modul ovládá jednotlivé komponenty, jako jsou světla a žaluzie, a také modul k prostorovému rozšíření vnitřní sběrnice. V rozestupu 15 metrů je tak připojeno až sedm dalších systémových rozvaděčů, takzvaných slave. Pomocí jediného procesorového modulu lze díky tomu automatizovat úsek budovy o délce přes 100 metrů.

Standardizované systémové rozvaděče, otestované již ve výrobě, zjednodušují uvádění do provozu na místě instalace
Standardizované systémové rozvaděče, otestované již ve výrobě, zjednodušují uvádění do provozu na místě instalace

Všechny systémové rozvaděče mají standardizovanou konstrukci. „Díky standardizaci jsme dosáhli značných výhod při výrobě a kontrole jednotek systémových rozvaděčů,“ říká vedoucí projektu Stephan Thaufelder. Prostřednictvím modulů v systémových rozvaděčích řídí procesorový modul WAGO vytápění a chlazení, osvětlení, okna a žaluzie. U hlavních centrálních zařízení budovy je nutné ovládat čerpadla, ventily a frekvenční měniče ventilátorů, venkovní osvětlení, rozvaděče vytápění a chlazení a další komponenty. Systém přitom využívá nejrůznější systémy podsběrnic, jako jsou Modbus-RTU, DALI, MP-Bus a KNX. Na standardizaci spoléhá společnost Hermos také u kabeláže systémových rozvaděčů: Připojení jednotlivých komponent k systémovým rozvaděčům zajišťují konfekcionované kabely se systémem WAGO WINSTA®. „Pracovníci museli hotové a již ve výrobě otestované systémové rozvaděče pouze namontovat a zapojit konektory již uložených kabelů,“ vysvětluje Stephan Thaufelder přednosti systému.

Automatické generování softwaru

Procesorové moduly 750-841 řídí veškeré automatizační komponenty budovy a jednotlivých místností
Procesorové moduly 750-841 řídí veškeré automatizační komponenty budovy a jednotlivých místností

Výhod standardizace využila společnost Hermos také při vytváření softwaru pro řídicí moduly. Jako základ pro generování softwaru pro hlavní zařízení posloužil seznam funkcí dle směrnice VDI 3814 s datovými body. „Vyvinuli jsme skript, který načítá seznam funkcí a generuje z něj programový kód,“ vysvětluje Christian Kuhles. Ten pak stačí jen importovat do prostředí CoDeSys a zkompilovat jej. Hotový program se následně nahraje do procesorového modulu WAGO, kde zajišťuje veškeré funkce obsluhy jednotlivých komponent a jejich vizualizace. Nastavit je třeba jen automatické funkce, jako je regulace teploty vytápění. „Díky automatickému generování softwaru jsme u tohoto velice rozsáhlého projektu ušetřili asi 80 procent času, který by vyžadovalo programování,“ pokračuje Christian Kuhles.

Software pro procesorové moduly k automatizaci místností je rovněž ve všech úsecích budovy jednotný. Pracovník, který procesorový modul uvádí do provozu, může software, který na modulu běží, snadno konfigurovat. Obsluhu světla, vytápění a zastínění v místnostech realizují bezdrátové spínače, které využívají standard EnOcean. Technologie EnOcean se vyplácí zejména tehdy, když je potřeba měnit rozložení kancelářských ploch. Přístroje EnOcean lze snadno umístit na libovolné místo v nově uspořádaných místnostech. Následně stačí jen v softwaru nakonfigurovat přiřazení přístrojů a rozdělení místností, což je otázka několika málo kliknutí myší.

Standardizace zajišťuje rychlou realizaci

„Velikost nemovitosti nás postavila před mimořádnou výzvu,“ nastiňuje Christian Kuhles své zkušenosti: „Instalace a uvedení automatizace budovy do provozu musela v jednotlivých oblastech proběhnout velice rychle.“ Tento požadavek dokázali specialisté ze společnosti Hermos splnit jen díky standardizovaným hardwarovým řešením a automatickému generování částí softwaru. WAGO I/O SYSTEM je dokonalé řešení, které umožnilo bezproblémově integrovat veškeré komponenty ve všech profesích.