Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

WAGO udává nový trend v automatizaci budov

Projektování, uvádění do provozu a následný provoz budovy musí investora přesvědčit maximální hospodárností a vysokou přizpůsobivostí. Především pak zajištění co nejvyšší efektivity samotného provozu nemovitosti se věnovali vývojáři v sídle německé společnosti WAGO. Výsledkem je novinka ze skupiny produktů určených pro automatizaci budov, která právě přichází i na český trh – systémové boxy WAGO flexROOM®. Poprvé zde bude novinka prezentována na veletrhu AMPER 2013 (WAGO bude mít stánek v hale P, číslo stánku je 003).

Tento nový produkt si stanovuje za cíl splnit při provozu budovy dva hlavní úkoly:

  • Provozovateli budovy musí poskytnout naprosto jedinečný komfort při jakýchkoliv úpravách dispozice kanceláří, rozmístění pracovních míst a dalších prostorových změnách,
  • zároveň systém musí umožnit plnění těch nejpřísnějších kritérií souvisejících s energetickou efektivitou budovy.

Časté změny dispozice se s WAGO flexROOM® stávají hrou

Změny dispozic vnitřních prostor v budově postavené se stávajícím přístupem k řízení technologií jsou poměrně komplikovanou a nákladnou záležitostí. Provozovatel budovy musí vyřešit nejen stavební část úprav, ale především část funkční, tedy vše týkající se elektrických vodičů vedených v příčkách a správného nastavení řízení tepelného komfortu, světel a zastínění. Systémové boxy WAGO flexROOM® tyto nestavební náklady snižují na nezbytné minimum. Pro investora je tedy nepochybně dobrou zprávou, že využitím technologie flexROOM® pro automatizaci kancelářských prostor svou nemovitost významně zhodnocuje do budoucna.

Tvrzení, že společnost WAGO tímto produktem udává nový trend v automatizaci budov, je v tomto případě zcela na místě. Systém flexROOM® spolupracuje s bezdrátovými a bezbateriovými ovládacími prvky EnOcean, čímž naprosto odpadá nutnost jakéhokoliv kabelového propojení s řídicím systémem. „Bezdrátovost“ samozřejmě eliminuje i náklady spojené se změnami rozvodů elektroinstalace ve zdech při úpravách dispozice kanceláří. „Bezbateriovost“ potom snižuje k nule náklady spojené s údržbou ovladačů. Ovládací prvky lze v místnosti umístit prakticky kamkoliv včetně nábytku nebo skleněných příček.

Práce provozovatele budovy spojená se systémovými změnami se v tomto případě zužuje na nové rozmístění ovladačů a několik jednoduchých úprav v integrovaném webovém serveru. Systém flexROOM® totiž pracuje na základě tzv. os místností, kde každá osa obsahuje ovládání/řízení zastínění, osvětlení i tepelného komfortu v daném prostoru (detailněji viz obr. 1).

Obr. 1: Nový přístup k rozdělení prostor – automatizace podle os místností
Obr. 1: Nový přístup k rozdělení prostor – automatizace podle os místností

Parametrizace

Pro každou místnost je tedy možné individuálně nastavovat parametry osvětlení (např. intenzitu osvětlení, čas od opuštění místnosti, po kterém dojde ke zhasnutí), zastínění (např. dobu pohybu žaluzií nahoru/dolů, příslušnost k fasádám) a vytápění/chlazení (např. žádané hodnoty, regulační konstanty). Parametry se ukládají přímo do systémové skříně a následně je možné je zálohovat na jakýkoliv FTP server pro další použití (obnovení či duplikace na stejné prostory v budově). Přístup k parametrům flexROOM® může získávat nadřazený řídicí systém pomocí otevřeného protokolu MODBUS TCP/IP. Díky tomu je možné všechny změny provádět buď na místě, nebo prostřednictvím nadřazeného systému. Standard MODBUS TCP/IP umožňuje rovněž realizovat propojení se systémy BACnet nebo KNX IP.

Konfigurování místo programování!

Na každé systémové skříni WAGO flexROOM® je k dispozici webové rozhraní. To technikovi, který provádí uvedení do provozu, i pozdějšímu uživateli, umožňuje řídicí systémy pro každou místnost parametrizovat pomocí webového prohlížeče bez ohledu na konkrétní místo či rozvaděč. V parametrizačním rozhraní je možné libovolně vytvářet či rušit celé stěny a měnit přiřazení místností i nastavení skupin osvětlení či stínicích zařízení. Není třeba instalovat další software.

Integrovaná webová aplikace

  • Jednoduché nastavení jednotlivých os včetně následné rekonfigurace při změnách dispozic během provozu budovy
  • Snadné přiřazení bezdrátových modulů k jednotlivým řízeným prvkům (světla, žaluzie, vytápění/chlazení)
  • Možnost nastavení regulačních konstant vytápění a chlazení, časů pohybu žaluzií a žádaných hodnot osvětlení
  • Snadná správa po Ethernetu/Internetu
  • Přiřazení pohybových čidel, okenních kontaktů, senzorů intenzity osvětlení k daným prostorům
Obr. 2: Úrovně automatizace místností
Obr. 2: Úrovně automatizace místností

Úspory energií jsou samozřejmostí

Zajištění energetické efektivity provozovaného objektu je dnes již dlouholetou doménou řídicích systémů WAGO. A samozřejmě ani u systému flexROOM® tomu není jinak. Zabezpečením ideální vzájemné spolupráce všech řízených technologií dosahuje tento systém podstatného snížení provozních nákladů.

V tomto systému byly zohledněny požadavky normy ČSN EN 15232 (Energetická náročnost budov – vliv automatizace, řízení a správy budov) a díky tomu lze s tímto produktem dosáhnout třídy A dle klasifikace této normy.

Systém se spoustou předností

Předem připravené programy a předem definovaný hardware rozhodující měrou usnadňují projektování a uvádění do provozu. Tyto přednosti jsou tím užitečnější, čím více aplikací se v projektu opakuje. Speciální úrovně údržby zjednodušují flexibilní provoz budovy, neboť úpravy způsobu využívání a změny místností může provádět sám provozovatel.

Obr. 3: Systém WAGO flexROOM®
Obr. 3: Systém WAGO flexROOM®

Systémová skříň je při dodání připravena k provozu a dá se přímo nainstalovat do podhledu nebo do prostoru v podlaze. Díky konfiguraci os místností pomocí standardního webového prohlížeče dochází ke znatelnému zkrácení doby nutné ke zprovoznění. K rozčlenění místností a pozdější úpravě způsobu využívání již nejsou nutné speciální znalosti, stačí pouze kliknout v internetovém prohlížeči na příslušnou stěnu. Samozřejmostí je i možnost rozčlenění ovládání světel a žaluzií ve velkoprostorových kancelářích pro jednotlivá pracoviště.

V automatizační síti budovy je možné prostřednictvím standardu Ethernet propojit více systémových skříní flexROOM® a automatizovat tak určitou oblast, určité patro nebo celý kancelářský prostor budovy. Vzájemná komunikace mezi stanicemi se rovněž nastavuje pomocí standardního webového prohlížeče.

Veškerá kabeláž pro světla, ventily, senzory, apod. je do systémového boxu připojena pomocí konektorového systému WAGO WINSTA®. Ten snižuje pravděpodobnost chyby při zapojení na minimum a zároveň díky rychlosti připojení šetří drahý čas při dokončování staveb.

Systém flexROOM® je možné instalovat i dodatečně, například v rámci rekonstrukce. Tento systém snižuje celkové náklady na úpravy způsobu využívání. Náklady jsou naprosto transparentní, díky čemuž se dají dobře plánovat.

Systémem flexROOM® je již vybavena celá řada významných budov v Německu či Rakousku, kde jsou náklady na výstavbu a provoz velmi důsledně sledovány.