Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automatické přepínání zdrojů (APZ) - Osvědčená a léty prověřená koncepce

Jednotky APZ umožňují přepínání zdrojů v automatickém nebo ručním režimu. Díky programovatelnému automatu, který tvoří základ řídící logiky, je možné definovat požadované funkce na základě místních provozních podmínek.

Navržené řešení představuje dodávku rozváděčového montážního roštu s jednotkou APZ, která se instaluje do stávajícího rozváděčového pole. V případě potřeby lze jednotku dodat instalovanou do samostatného nástěnného rozváděče. Dodávka obsahuje i vstup pro samostatné STOP tlačítko nouzového vypnutí. Vizualizace stavů a volba ručního a automatického ovládání jednotlivých jisticích prvků je zajištěna tlačítky, ovládači a signálkami na čelním panelu rozváděčového pole. Jednotky APZ lze definovat na ovládání různého počtu jističů na vývodech zdrojů a podélných spojkách. Vizualizaci a ovládání jednotky APZ je možné nadefinovat rovněž prostřednictvím zobrazovacího a ovládacího panelu Magelis.

Jednotky APZ jsou řešením pro různé varianty napájení

Otevřený systém:

 • Možnost definice vlastních programů
 • Snadná možnost budoucích SW nebo HW úprav v souladu s provozními požadavky.
 • Jednoduchá náhrada komponentů po uplynutí jejich životnosti.
 • Jednotku APZ lze dodat na několika typech montážních roštů tak, aby byla usnadněna montáž do různých velikostí rozváděčových polí.
 • Jednotku APZ lze dodat v samostatném nástěnném rozváděči.
 • Sestavu ovládaných přístrojů lze kombinovat z různých typů jističů (Compact, Masterpact) a jejich provedení (pevné/výsuvné).
Princip činnosti APZ

 • Řídicí část APZ monitoruje stav napětí na jednotlivých přívodech a podle předem definované logiky přepíná přívody mezi sebou.
 • Systém lze používat v ručním i automatickém režimu.
 • Indikace stavů je standardně zajištěna signálkami, ale systém lze variantně dodat i se zobrazovacím a ovládacím panelem Magelis.
 • Systém zaručuje elektrické blokování proti současného připojení zdrojů (s výjimkou soustav s požadavkem na paralelní chod transformátorů).
 • Systém lze naprogramovat pro automatické odhazování nebo připojování zátěže.
 • Systém může být autonomní s vlastní UPS nebo být napojen na podnikovou zálohovanou síť.
Obr. Příklady řešení APZ
Obr. Příklady řešení APZ
Obr. Obslužný (vizualizační) terminál
Obr. Obslužný (vizualizační) terminál

Další možnosti ovládacích sestav APZ naleznete zde.

Soustava APZ se dodává v následujícím složení:

 • Jističe nebo odpínače NN Schneider Electric – Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX
  Masterpact NT/NW/MTZ nebo Compact NS/NSX mají pro správnou funkci soustavy APZ předdefinovaný typ a počet pomocných kontaktů (OF, SDE) a ovládacích napěťových spouští (MX, XF). Zároveň musí obsahovat příslušenství pro dálkového ovládání. Ostatní parametry jističů jsou volitelné (typ řídicí jednotky spouští, pevné nebo výsuvné provedení, jmenovitý proud…).
 • Montážní panel s řídicí částí APZ
  Soustava je poskládána, naprogramována a otestována tak, aby byla zaručena správnost fungování soustavy okamžitě po jejím zapojení dle dodaného návodu.
 • Motorové jističe P25M
  Slouží k jištění přívodů napětí před jističi NN (mezi transformátorem a jističem NN) do řídicí části APZ. Jističe P25M mají vysokou zkratovou odolnost (100 kA) a charakteristiku pro jištění přechodových dějů na cívkách a motoru střádače jističe NN. Jističe P25M se dodávají samostatně neboť jsou určeny k zamontování co nejblíže k bodu připojení u jističe NN.
 • Návod k obsluze, schéma zapojení ovládacích obvodů jednotky APZ k instalovaným jističům

Vybrané reference

 • HZS České Budějovice
 • Nemocnice Kladno
 • Synthos Kralupy nad Vltavou
 • ČEPS
 • Vítkovická nemocnice
 • Státní opera Praha
 • Lidl Olomouc
 • ÚJV Řez
 • a další ...

Co potřebujeme k vypracování návrhu nabídky:

 • V jednoduchých případech:
  Jednopólové schéma instalace, definici požadovaných typů jističů, informaci o zálohovaném napájení, logiku spínání.
 • V složitějších případech je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.

Požadavky a podklady zasílejte na email: milan.klimenda@se.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda – Schneider Electric CZ

Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.