Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Věž superlativů Tchaj-pei 101 je „zelená“ i díky technologiím Siemens

Moderní budova Tachj-pei 101, která se svou výškou 508 m patří mezi nejvyšší světové stavby, získala díky své energetické účinnosti a konstrukci šetrné k životnímu prostředí certifikát LEED Platinum.

Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) představuje nejvýznamnější metodiku hodnocení „zelených budov“ na světě.
Stavba Tchaj-pei 101 získala certifikát LEED stupně Platinum i díky společnosti Siemens, která do budovy dodala rozsáhlý systém automatizace technických zařízení a kompletní osvětlení. Systém správy budovy a její energetická účinnost byla během posledních dvou let optimalizována s cílem snížit spotřebu elektrické energie, spotřebu vody a produkci odpadu o 10 %. Kvalita vzduchu v budově nyní odpovídá požadavkům nejvyšší úrovně podle standardů LEED při spotřebě energie o 30 % nižší, než u průměrné stavby. Výsledkem je roční úspora nákladů na energii ve výši přibližně 700.000 USD.

Věž superlativů, jak se někdy stavbě Tchaj-pei 101 přezdívá, je se svými 101 nadzemními a pěti podzemními podlažími první budovou obdobné velikosti na světě, která obdržela certifikát LEED-EBOM kvalitativního stupně Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design for Existing Buildings: Operations and Maintenance, tj. vedoucí postavení mezi existujícími budovami z hlediska energetické hospodárnosti a šetrnosti k životnímu prostředí při provozu a údržbě). Certifikát mohou získat jen takové budovy, které beze zbytku splňují požadavky na efektivní využívání energie a trvale rovnovážný stav vůči životnímu prostředí podle přísných standardů LEED-EBOM.


Tchaj-pei 101 získal certifikát LEED Platinum

Snížení spotřeby energie a vody, méně odpadu.
Díky použití systému EMCS (Energy Monitoring and Control System) pro sledování a řízení spotřeby energie, který v budově instalovala společnost Siemens, bylo možné vyladit řízení a chod soustav topení, větrání a klimatizace v celé budově s důrazem na optimální využití energie. K významnému zvýšení účinnosti chladicího systému přispělo také zavedení zdokonalených algoritmů jeho řízení a proměnného časového rozvrhu jeho činnosti. V porovnání s průměrnými stavbami spotřebovává nyní Tchaj-pei 101 o 30 % méně energie. K dosažení této mety kromě systému EMCS významně přispěla také důslednost procesů při uvádění zařízení do provozu a instalace doplňkových snímačů.

S certifikátem LEED Platinum nyní Tchaj-pei 101 dosahuje snížení emisí CO2 o 2995 tun za rok, což odpovídá emisím z 239 aut jedoucích nepřetržitě po celý rok. Současně se ročně ušetří 28.000 tun vody a vyprodukuje o 1216 tun méně odpadu. Roční spotřeba elektrické energie klesla v porovnání se stavem před zavedením opatření potřebných ke splnění kritérií podle LEED o 4,8 milionu kWh. Ve finančním vyjádření přináší celkový nárůst účinnosti provozu budovy roční úsporu přibližně 700.000 USD.

„Na budovy připadá 40 % celosvětové spotřeby energie a 21 % celkových emisí CO2,“ vysvětluje Hubert Keiber ze společnosti Siemens a dodává: „Jsou zde tudíž značné možnosti úspor energie a nákladů. Vlastníci či provozovatelé ‚zelených budov‘ mohou díky opatřením zajišťujícím hospodárné využití energie nejen významně přispět ke zlepšení kvality životního prostředí, ale současně snížit náklady na provoz během provozního života budov.“ Přechod do kategorie „zelená budova“ je tak přitažlivý tím, že v sobě kombinuje technickou proveditelnost se zaručenou návratností investice.

„Správa budov takovéto velikosti klade na systém automatizace technických zařízení v budově mimořádné požadavky. Na jedné straně je požadováno výkonné řízení vnitřního klimatu a osvětlení a spolehlivé zabezpečení společně s optimalizací pohybu osob. Na druhé straně musejí být všechny přístroje a zařízení dokonale integrovány do jednoho zcela automatizovaného systému zajišťujícího řízení a hospodárné nakládání s energií,“ říká Peter Halliday z tchajwanské pobočky společnosti Siemens.

Kromě řídicího systému EMCS Siemens do budovy dodal také bezpečnostní systémy. Flexibilní bezpečnostní řešení SiPass značky Siemens propojuje systém kontroly vstupu, video dohledu, video záznamu, komunikace, výtahů, požární signalizace, detekce kovů, optických přenosů, kontroly ostrahy a kontroly návštěv. SiPass automaticky monitoruje 4000 dveří pomocí 300 karetních čteček a pomocí 545 kamer provádí monitorování hlavních vstupů a výstupů v budově. Pro kontrolu návštěv jsou integrovány turnikety a lapače karet. Systém zaznamená digitální fotografii návštěvy, po identifikaci a autorizaci navštívenou osobou je automaticky vydána karta a umožněn vstup. V každém podlaží je dále instalována jednotka určená pro budoucí rozšíření a úpravy bezpečnostního systému podle požadavku nájemců.

Prostředí Energy Monitoring and Control System (EMCS), nabízející nástroje k modelování toků energie, provádění energetických auditů a sledování spotřeby energie, je součástí tzv. environmentalního portfolia společnosti Siemens, která v hospodářském roce 2010 dosáhla v této části svého sortimentu celkového obratu přibližně 28 miliard eur. Stala se tak největším světovým dodavatelem techniky šetrné k životnímu prostředí. Produkty a systémy značky Siemens v uvedeném období umožnily zákazníkům společnosti snížit emise CO2 o 270 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok dohromady vyprodukují Hongkong, Londýn, New York, Tokio, Dillí a Singapur.


Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...