Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečná automatizace budov

HDL bezpečná automatizace budov je integračním mostem pro autonomní systémy v budovách. Aplikací Myjordomus je možné v reálném čase vzdáleně ovládat jednotlivé technologie a upravovat tak chování budov dle potřeb. Zároveň pomáhá organizacím mít ucelený přehled nad hospodařením.


Vysoká úroveň kybernetického zabezpečení

Pro HDL je kybernetická bezpečnost prioritou. Aplikace Myjordomus používá šifrovanou komunikaci, autentizace probíhá pomocí digitálního certifikátu, tzn. stejná úroveň zabezpečení jako mají banky.

Integrace

Aplikací Myjordomus lze propojit HDL systém automatizace budov s technologiemi třetích stran (KNX, Micropel atd.) nebo jinými nástroji již provozovanými v budově. Jedna mobilní aplikace, která vše sdružuje a systémy mezi sebou komunikují.

Funkčnost a jednoduchost

Krása je v jednoduchosti. Jediná aplikace má pod kontrolou všechny systémy chytré budovy. Navíc je navržena a otestována tak, aby její používání bylo rychlé a pohodlné. Totéž platí i o instalaci.

Úspora času a nákladů

Vzdálené ovládání budovy v reálném čase díky plně cloudovému řešení, přehledné výstupy měření energií usnadní správu budovy. Jevy neodpovídající běžnému chodu jsou včas signalizovány a potřebné kroky k nápravě mohou nastat i automaticky bez nutného zásahu správce budovy. Výsledkem je snazší dosažení snížení nákladů za energie.

Spolehlivá podpora

garantuje projekční činnost a servis v plném rozsahu. Při instalaci, řešení problémů je možné se spolehnout na rychlost a kvalitu. Dnes i v budoucnosti.Operační systémy

iOS, Android

Integrace různých technologií

Integrace konektorů KNX, HDL, M-Bus, ModBus, Micropel, Global Cache, Sigfox, LoRaWAN

Bridge

Mini PC díky kterému nejsou nutné žádné zásahy do konfigurace sítě, čímž je zachována vyšší bezpečnost (žádné otevřené příchozí porty), zprostředkování komunikace technologií s cloudem, možnost nastavení vzájemných vazeb mezi technologiemi

Cloud

Dohled nad bridgi, historie dat a uživatelských akcí, Public Key infrastruktura pro generování klientských certifikátů, uchování dat v úložišti TIER 1 – 3

Zabezpečení

Autentizace klientskými certifikáty (PKI), šifrovaná komunikace (SSL/TLS), pravidelná aktualizace bridgů prostřednictvím cloudu (včetně operačního systému)

IoT integrační platforma

Jako nadstavbu samotné aplikace lze využít IoT integrační platformu od společnosti MyMight, která má otevřené rozhraní pro poskytování dat systémům třetích stran (facility management systémy, ERP, docházkové systémy, reportovací nástroje, …)

www.hdl-automation.cz

HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...