Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Modbusové zařízení v Domat IDE

Nahlédněte do problematiky vytváření a konfigurace prototypů pro Modbusová zařízení v Domat IDE. Pro efektivní čtení a zápis dat je nezbytné vytvořit prototyp, který reprezentuje obraz proměnných zařízení v komunikačním kanálu.

Proces začíná přidáním nového kanálu, správným nastavením portu a protokolu Modbus. Další problematikou je také postup přidávání zařízení a skupin pro formulaci modbusových dotazů. Důraz je kladen i na zápis do registrů, včetně volby „Zápis pouze při změně“, vytváření „couple“ – vazby mezi hardwarovými I/O body, umožňující elegantní zápis do proměnných ovládaných i místně. V neposlední řadě se věnujeme také různým verzím zařízení v knihovně a uvádíme možnosti úpravy, exportu a přesunu prototypů v rámci Domat IDE.

Co to je prototyp

Pokud chceme číst a zapisovat do zařízení přes Modbus v Domat IDE, je potřeba v komunikačním kanálu mít deklarován obraz jeho proměnných, takzvaný prototyp. Typicky máme PLC se sériovým kanálem – např. RS485 – a k němu připojené zařízení, komunikující protokolem Modbus. Zařízení jsou například různé I/O moduly, pokojové ovladače UI/UC…, klimatizace, nebo střídače solární elektrárny. Domat IDE potřebuje vědět, jakou má zařízení adresu a na kterých registrech se čtou a zapisují konkrétní data. Domat IDE obsahuje předinstalovanou knihovnu Domat zařízení, tato lze detekovat i automaticky. Pro zařízení třetích stran je ale třeba prototyp vytvořit.

Jak vytvořit prototyp

V Domat IDE přidáme k PLC nový kanál, nastavíme správný port a protokol Modbus.


Poté přidáme zařízení kliknutím na kanál pravým tlačítkem myši. Zařízení si rozklikneme dvojklikem, jako první musíme přidat skupinu, takže klikneme pravým do prostoru a zvolíme Přidat skupinu.

Skupina v podstatě formuluje modbusový dotaz. Jako první zvolíme, jestli skupina bude obsahovat registry pro čtení nebo pro zápis. Tomu odpovídá i funkce, jakou budeme číst či zapisovat. Jaké funkce podporuje vaše modbusové zařízení byste se měli dočíst v jeho modbusové tabulce. Například pokojové ovladače Domat řady UI… podporují funkci F03 (Read Holding Register) pro čtení a F16 (Write Multiple Registers) pro zápis.


I pokud chceme číst jen jeden registr, ten musí mít svoji skupinu. Například pro vyčtení aktuální teploty z pokojového ovladače Domat UI010 otevřeme jeho modbusovou tabulku a v ní se dočteme, že teplota je v registru 17.


Znamená to, že u skupiny musíme nastavit počáteční prvek 17 a počet prvků 1. Přidáme datový bod a nastavíme mu skupinu, do které patří. Typ proměnné je INT (pokud se nedočtete v modbusové tabulce správný typ, je nutné to zkoušet) a parametr K je 0,01, jelikož jde o hodnotu s rozlišením na dvě desetinná místa. Když budeme chtít vyčíst i aktuální vlhkost, můžeme udělat novou skupinu, nebo registr 19 (kde je ta vlhkost) přidat do té stávající. V tom případě je potřeba jako první upravit počet prvků ve skupině na 3, poté přidat datový bod vlhkost, přiřadit ho do skupiny a nastavit mu offset dat 4 (počáteční prvek je 17 + posun o 4 bajty, tedy 17 LSB, 17 MSB, 18 LSB, 18 MSB) a opět zvolit typ INT a K 0,01.


Zápis do registrů

Ve skupině pro zápis je volba Zápis pouze při změně. Pokud ji chceme využít, musíme si pro každý registr vytvořit novou skupinu. Pokud by bylo ve skupině více registrů a jeden se změnil, dojde k zápisu i ostatních registrů, což nemusí být žádoucí. Chceme-li přepsat pouze jeden bit (coil) ale dané zařízení nepodporuje funkci zápisu F05 (write single coil) nebo F15 (write multiple coils), ale jen funkce pro práci s celým registrem, je potřeba celý registr načíst, rozložit za pomoci funkčního bloku Bit Decomposition (BD19), upravit daný bit a zase složit pomocí Bit Composition (BD18) a následně zapsat.

Couple – vazba mezi hardwarovými I/O body

Při nasazení pokojových ovladačů UI011, regulátorů UC/FC…, ale i zařízení třetích stran integrovaných protokolem Modbus často narazíme na problém, jak elegantně a uspokojivě vyřešit zápis do proměnných, které jsou ovládány i místně – přes otočný knoflík, displej nebo jiný manuální prvek. Řešením je couple – vazba, viz náš článek

Různé verze zařízení v knihovně

Pokud chceme přidat z knihovny například pokojový ovladač UI010, máme na výběr buď použití konkrétního prototypu UI010, který obsahuje pouze teplotu a vlhkost – nebo můžeme zvolit generický prototyp UI0xx, který je společný pro všechny pokojové ovladače UI a obsahuje většinu registrů, tak jak jsou popsané v modbusové tabulce. Je tam opravdu velká spousta proměnných, takže pokud potřebujeme šetřit místo na PLC, lze nepotřebné proměnné a skupiny smazat, nebo jim vypnout autogen (pak nejsou vytvářeny globální proměnné, je ale možné je kdykoli zapnutím autogenu opět vytvořit).

Jak upravit zařízení z knihovny

Ve výchozím nastavení nejde zařízení z knihovny upravit. Je potřeba na něj kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Vytvořit specifické. Prototyp se tím oddělí od knihovny a na konci názvu prototypu se objeví přídomek generic.

Export prototypu, přesun do jiné knihovny

Vytvořený nebo upravený prototyp lze exportovat, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit export položky. To vytvoří .csv soubor, který můžeme importovat v jiném programu. Pokud chceme prototyp použít v Domat IDE na jiném počítači, případně v jiné verzi IDE, klikneme pravým a zvolíme Vytvořit knihovnu. Tato funkce uloží nový prototyp do knihovny dané verze IDE (např c:Program Files (x86)DomatIDE 2.6.0.2 (149126)HwLibraryModbus-Domat). Vzniklý soubor má příponu .hw a můžeme ho zkopírovat do knihovny na jiném PC, nebo do knihovny jiné verze IDE. Poté se objeví v seznamu zařízení, když zvolíme Přidat zařízení z knihovny.Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.