Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

1,4 miliardy na boj proti kybernetickým útokům

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na obranu před kybernetickými útoky. Může se to týkat například zdokonalení dálkové správy nejrůznějších zařízení po internetu. Využijí této příležitosti i dodavatelé řidicích systémů pro vytápění a klimatizace?

16. 5. 2017: Na základě aktuálních zpráv o kybernetických útocích připomínáme, že Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyčlenil v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na boj proti hackerům všeho druhu. Termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl v právě proběhlé revizi výzvy č. 10 prodloužen až do 22. listopadu 2017, a nově je možné zabezpečit mnohem širší škálu informačních a komunikačních systémů veřejné správy, než tomu bylo doposud.

„Události posledních dní ukázaly, že by se kybernetická bezpečnost neměla v žádném případě podceňovat. Ochrana dat je jednou ze základních povinností každého subjektu veřejné správy spravujícího důležité informace,“ upozorňuje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy. Díky právě uskutečněné revizi výzvy č. 10 budou moci být podpořeny také i ostatní informační a komunikační systémy veřejné správy – např. veřejných nemocnic. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj na zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.

Výzva byla vyhlášena 21. října 2015. Mezi oprávněné žadatele patří organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Dále pak kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Veškerá dokumentace k revidované výzvě č. 10 je na webu ministerstva.

Například v nemocnicích patří systémy řízení klimatizace a vytápění do infrastruktury, jejíž selhání v důsledku kybernetického útoku může ohrozit životy lidí. Zvyšování rizika nahrává dálková správa chodu zařízení přes internet, i externími firmami. Je tedy otázkou, zda by z uvedeného operačního programu nemohly být čerpány prostředky, které by podpořily na jedné straně investice do zvýšení kybernetické bezpečnosti a souběžně by došlo k zlepšení režimu řízení chodu zařízení a dosažení energetických úspor.

 
 
Reklama