Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výroba firmy Rathgeber a udržitelný rozvoj

Jak vyvážit poměr mezi ekonomickou a ekologickou stránkou podnikání výrobní firmy? Nejde přitom jen o nová nařízení, ale především o uvědomělé jednání, které přispívá k vyšší kvalitě ovzduší a ochraně životního prostředí. Příkladem firmy, která investuje do moderních energetických systémů a technologických postupů ve výrobě je i Rathgeber.

Fotovoltaické panely na střeše německé pobočky firmy Rathgeberr
Fotovoltaické panely na střeše německé pobočky firmy Rathgeber

V Rathgeberu vyrábí značení pro průmysl a marketing, funkční díly, čelní panely a foliové klávesnice. Je vysoce pravděpodobné, že jste se s jejich produkty setkali, neboť patří mezi přední evropské dodavatele značení pro firmy vyrábějící kotle a tepelná čerpadla, elektronické přístroje, průmyslový nábytek nebo příslušenství pro automotive. Aktivní ochrana klimatu a životního prostředí je jedním z pilířů firemní filozofie Rathgeberu již bezmála 25 let. Mezi zásadní změny ve výrobě, které si tato firma z Bystřice nad Pernštejnem nastavila, je zpracování materiálů šetrnějších k životnímu prostředí, omezování výroby produktů z PVC či úplné odstranění rtuti z polyuretanové směsi, používané při výrobě 3D značení Royalplast®.

Certifikát spolupráce se společností ClimatePartner
Certifikát spolupráce se společností ClimatePartner

Produkce plastového a kovového značení je vysoce energeticky náročná, a proto se v Rathgeberu snaží o maximální využívání ekologických zdrojů. Za tímto účelem byly na střechu výrobních hal namontovány fotovoltaické panely. Pro vytápění obou podniků v Česku a Německu se používají moderní systémy tepelných čerpadel. Vlastní výroba je energeticky pokryta zemním plynem a energií z bateriových uložišť, která dokážou krátkodobě pokrýt případný výpadek plynu. Vyprodukované odpadní teplo ve výrobních halách se pak používá k následné klimatatizaci, zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců.

Téma udržitelného rozvoje rezonuje ve společnosti čím dál více. Proto se i mnoho stávajících zákazníků společnosti Rathgeber dotazuje na klimaneutrální výrobu, energetickou účinnost a dodržení environmentálního managementu dle ISO certifikátu 14001. Po ukončení výroby jednotlivých zakázek je ze strany Rathgeberu zákazníkovi vystaven klimaneutrální certifikát s informací, jaké množství C02 bylo při výrobě kompenzováno. Počet zákazníků, požadujících takový certifikát postupně narůstá a tento trend bude mít v budoucnu vzestupnou tendenci i kvůli zpřísnění ekologických norem ze strany Evropské unie. Na základě rozhodnutí o snižování produkce emisí uhlíku z roku 2010 změnila společnost Rathgeber svůj přístup k ochraně životního prostředí a stala se průkopníkem klimaneutrality v polygrafickém průmyslu.

Jako klimaneutrální se označují společnosti, procesy nebo produkty, jejichž nevyhnutelné emise CO2 byly spočítány a vykompenzovány nákupem certifikátů. Tato kompenzace se provádí prostřednictvím projektů na ochranu klimatu. Pokud jsou všechny emise kompenzovány, včetně surovin, obalů a logistiky, mohou být vyráběné výrobky rovněž uváděny na trh z uhlíkově neutrálního hlediska. Rathgeber se snaží vlastní emise maximálně eliminovat a tam kde to není možné, investuje ve spolupráci se společností ClimatePartner do opatření na ochranu klimatu, provedených na jiném místě. V tuto chvíli například v Brazílii, kde se takto chrání amazonské pralesy a odsouhlasen je i nový projekt v Indii.

V dnešní době, která je energeticky velice nevypočítavá, je třeba začít čím dál více počítat s energií z obnovitelných zdrojů. Udržitelný rozvoj je jednoznačně krok správným směrem, kterým je třeba se vydat. Pokud tedy zvažujete výrobu značení pro vaše produkty kvalifikovanou a ekologicky smýšlející firmou, tak Rathgeber je správnou volbou.

Rozvody rekuperace odpadního tepla sloužícího k následné klimatizaci výrobních prostor
Rozvody rekuperace odpadního tepla sloužícího k následné klimatizaci výrobních prostor
Projekt na podporu ochrany amazonských pralesů je situován do brazilského Portelu
Projekt na podporu ochrany amazonských pralesů je situován do brazilského Portelu
Moderní výrobní hala disponuje nejnovějšími technologiemi, které šetří energii a vytváří příjemné pracovní podmínky
Moderní výrobní hala disponuje nejnovějšími technologiemi, které šetří energii a vytváří příjemné pracovní podmínky